U bent hier: Home / Arjen Lubach volbloed dwaas

Arjen Lubach volbloed dwaas

by J.L. de Kreek — last modified 09-11-2020 03:00
Opgeslagen onder:

De VPRO-show van Arjen Lubach wordt opgevoerd door dwazen. Ze weten alle informatie boven tafel te krijgen waaruit blijkt dat Nederland niet van het gas af moet in verband met CO2. En zijn niet in staat te zien en begrijpen dat door menselijk toedoen uitgestoten CO2 helemaal niks bijdraagt aan de door wetenschappers geconstateerde opwarming van de aarde. Het is gewoon uit te rekenen. Bovendien is CO2 broodnodig voor de groei van bomen en voor de aanmaak van O2. Zonder grote hoeveelheden CO2 is leven op aarde zoals dat nu is onmogelijk.

Het Global Warming Potential (GWP) (Aard-opwarmings-vermogen) van CO2 staat gelijk aan één (1). GWP's zijn een gekwantificeerde maat voor de wereldwijd gemiddelde relatieve stralingsforcerende effecten van een bepaald broeikasgas. In de klimaatwetenschappen gebruikt men de term stralingsforcering om het verschil uit te drukken tussen de invallende energie van de zon, en de energie van de straling die door de aarde uitgezonden wordt naar de ruimte. Het GWP is de mate waarin een gas bijdraagt aan het broeikas effect. Dit wordt ook het CO2-equivalent genoemd. Een CO2-equivalent staat gelijk aan het effect dat de uitstoot van 1 kilogram CO2 heeft. Omdat het CO2-equivalent van CO2 gelijk is aan één (1) is het effect van de uitstoot van 1 kilogram CO2 gelijk aan één. 

Des te groter de GWP, des te meer een bepaald gas de aarde verwarmt in vergelijking met CO2 gedurende een periode. De doorgaans gebruikte tijdsperiode voor GWP's is 100 jaar. GWP's bieden een gemeenschappelijke maateenheid, waarmee analisten emissieschattingen van verschillende gassen kunnen bepalen, en beleidsmakers in staat stellen emissiereductie-mogelijkheden tussen sectoren en gassen te vergelijken.
><br>CO2 heeft per definitie een GWP van 1, ongeacht de gebruikte tijdsperiode, omdat dit het gas is dat als referentie wordt gebruikt. CO2 blijft heel lang in het klimaatsysteem. CO2-emissies veroorzaken stijgingen van de atmosferische concentraties CO2 die duizenden jaren zullen duren. De atmosfeer van de aarde bevat qua volume ongeveer 0,04% CO2. Het massa-aandeel van CO2 is ongeveer 0,1 %. Ter vergelijking: 1 kilogram zwavelhexafluoride (SF6) staat gelijk aan 22,8 duizend CO2-equivalenten. Andere vergelijking: de atmosfeer bestaat voor 0,97 % uit waterdamp. Waterdamp is de belangrijkste broeikasgas. Het is verantwoordelijk voor 2/3 (66,6%) van het broeikaseffect.
><br>De atmosfeer bestaat voor 78% uit stikstof en voor 21% uit zuurstof. De GWP van stikstof is 298 keer de CO2-equivalent. De massa van 1 liter lucht bij kamertemperatuur is 1,29 gram. De totale massa van de atmosfeer is geschat op 5.3 × 10 tot de macht 18 kg. Omdat de uitstoot van broeikasgassen door mensen in Nederland rond de 200 megaton bedraagt is de bijdrage van Nederlanders aan de opwarming door uitstoot van CO2 (200 x 106)/(5.3 × 1015) x 100%. Dit staat gelijk aan (2/53000000) x 100% = 0,000000377358491%. Dat is verwaarloosbaar. De wereldwijde uitstoot door menselijk toedoen van CO2 bedraagt ongeveer 40 gigaton. Dus de bijdrage van mensen wereldwijd aan opwarming door de uitstoot van CO2 staat gelijk aan (40 x 109)/(5.3 × 1015) x 100%. Dit staat gelijk aan (4/53000) x 100% = 0.00007547169%. Wat ook verwaarloosbaar klein is. Om te bepalen wat de bijdrage is van mensen aan de opwarming door middel van de uitstoot van CO2 moet deze uitstoot in verhouding worden gezien tot de totale hoeveelheid CO2 in de atmosfeer. Het verschil is een factor miljoen. Het verschil tussen megaton en pentaton.
><br>Dus CO2 is niet de oorzaak van de klimaatverandering. Wat dan wel? Het kappen van oerwouden en bossen voor de industrialisatie. Door deze kap zijn er minder bomen die de energie van de straling van de zon omzetten in massa en CO2 middels fotosynthese en is er minder schaduw waardoor de aarde extra wordt opgewarmd en extra stralingswarmte uitzendt waardoor de lucht opwarmt waardoor de atmosfeer opwarmt. De lobby voor reductie van CO2 omdat CO2 verantwoordelijk zou zijn voor opwarming van de aarde is gebaseerd bedrog.

Share |

Permalinks