U bent hier: Home / Arnold Karskens en zijn antisemitisme

Arnold Karskens en zijn antisemitisme

by J.L. de Kreek — last modified 04-11-2021 03:00
Opgeslagen onder:

Knap zoals journalist Arnold Karskens van Ongehoord Nederland het antisemitisme van voorzitter Taco Dankers afkeurt en geholpen door het NRC en de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding zijn eigen hardcore antisemitisme goedpraat. Arnold Karskens en de NCAB wekken de schijn dat een pro-Israël blik in de programma’s van @omroepON hoort bij eerbied voor de Joden en het Jodendom. Niks is minder waar. Zionisten en de Joodse Staat zijn zuiver antisemitisch. Arnold Karskens is ermee bekend dat de Joden zijn vergast door de beweging die is opgericht door de bekende Oostenrijkse journalist en zionist Theodor Herzl. Ook omdat journalist Arnold Karskens weet heeft van de zaak hetzuur.nl. Journalist Arnold Karskens begaat de vergissing zich voor te doen als Nazi-jager terwijl hij juist de beweging faciliteert die de Holocaust heeft bewerkstelligd.

Het in verband brengen van de Joden met de staat Israël is extreem antisemitisch. De objectieve feiten die bewijzen dat zionistisch geïnspireerde journalisten achter de Holocaust zitten staan op de website www.holocaustles.nl. Er is het nodige te doen om die site want onderdelen van de Staat der Nederlanden worden met terroristisch oogmerk bedrogen en bedreigd door de antisemitisme beweging van journalisten om de feiten die met authentieke documenten staan bewezen op die site, niet te respecteren. Voor de Joden is dat niet leuk omdat de beweging die zit achter de Holocaust van 1940-1945 nog een Holocaust bewerkstelligt. Net als de vorige Holocaust zal de volgende Holocaust zijn gespiegeld aan het Bijbelse boek Ezechiël. Daarin staat dat de volgende Holocaust plaatsvindt op de bergen van Israël, zo weet Arnold Karskens want gezien zijn liefde voor Israël liggen de dagboek van de oprichter van Vereniging Erez Israël op zijn nachtkastje.

Zionisten zijn antisemieten die de Joodse identiteit stelen en ongeremd werken aan oppermacht en uitroeien van het gehele Joodse volk. Israël is de naam van het gehele Joodse volk. Het exclusieve woordmerk der Joden wat onrechtmatig wordt gebruikt door een statelijke actor. Het Joodse volk is een culturele en religieuze gemeenschap en geen land. De Joden zijn geen politieke entiteit en willen geen Joodse staat. De Joodse staat Israël zoals Arnold Karskens dit graag ziet is het wereld-getto. De geschiedenis van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust is gewoon net even anders dan Arnold Karskens geleerd heeft op school. Aangezien Arnold Karskens sindsdien niks heeft bijgeleerd en nog altijd niet heeft begrepen of heeft willen begrijpen dat zijn kennis is achterhaald, is de conclusie gerechtvaardigd dat het antisemitisme van Arnold Karskens een bewuste keuze is net zoals de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding bewust ervoor kiest met kennis van de feiten iedereen voor te liegen en/of anderszins bij te dragen aan misdrijven tegen het gehele Joodse Volk.

Ook over de aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika en over de oorlog in Irak verspreidt journalist Arnold Karskens willens en wetens nepnieuws en desinformatie. Journalist Arnold Karskens vertelt het officiële verhaal van de aanslagen in de VS 9/11 terwijl de natuurkunde-feiten die objectief bewijzen dat het officiële verhaal niet kan gewoon uit BINAS blijken. Bovendien is Arnold Karskens voorzitter van Stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden en schrijft hij nooit over de oorlogsmisdaden en genocide van leden van zijn comité van aanbeveling en hun politieke organisaties. Journalist Arnold Karskens was de man die in verband met de oorlog in Afghanistan zich druk maakte om al die embedded-journalisten die meegingen en zich lieten ringeloren door de staatspropaganda van oorlogvoerende landen. Terwijl journalist Arnold Karskens met zijn  pro-Israël blik zelf totaal embedded zit in een statelijk acterende beweging die strijdt met het oorlogsdoel oppermacht te vestigen en het gehele Joodse volk uit te roeien.

Share |

Permalinks