U bent hier: Home / Authors / J.L.de.Kreek

J.L. de Kreek

15-03-2019

Gewoon volgende Holocaust

by J.L. de Kreek — last modified 15-03-2019 03:00
Opgeslagen onder:

Het is gewoon de volgende Holocaust die actief wordt voorbereid door de Zionisten en hun partners in de journalistiek en Mainstream media. Wanneer de journalisten op de feiten worden gewezen lachen ze de boodschapper in het gezicht uit. Dat is al jaren aan de gang. Met geen enkele journalist is een inhoudelijk gesprek te voeren over de feiten. Dat ook de onafhankelijke rechtspraak terrorisme gerelateerd wordt bedreigd en bedrogen om de volgende Holocaust straffeloos te laten plaatsvinden is ook zo’n feit wat doelbewust onder de pet wordt gehouden door de journalistiek en hun media. Zoals bijvoorbeeld Arnold Karskens.

Andere voorbeelden te over. De boodschapper is gek of gestoord. En de opinie over de waarheid wordt geframed als complottheorie. Weldenkende mensen volgen de Natuurkunde zoals iedereen dat heeft geleerd op school. En begrijpen dat een aluminium vliegtuigen niet dwars door stalen Twin Towers kunnen vliegen. Het officiële verhaal wat wordt volgehouden door journalist Chris Klomp & co is absolute onzin. De meest krankzinnige kolder ever. Net als die onmetelijke flauwekul over CO2. De Jodenvervolging van 1940-1945 is georganiseerd door de beweging van journalist Theodor Herzl. De leiders der Zionisten waren en zijn journalisten. De Joodse wetenschap is daarover zeer helder. De Joden zwijgen hardop want voordat de Joden het weten is de volgende pogrom een feit. En zitten alle Joden in het kamp te Palestina. Israël is niet Joods. Het is geen Joodse Staat. Israël is het wereld-getto gebouwd door journalisten en hun media.

Hitler, Eichmann, Himmler, Goebbels. Het waren allemaal net zulke zieke etterbakken als Geert Wilders en Wierd Duk en Chris Klomp of Matthijs van Nieuwkerk. Ongelofelijk inhoudsloos en ook qua vorm niet te verteren. Eichmann was Zionist. Net als Goebbels. En Feder. En Leopold von Mildenstein, de expert in Joodse zaken. Zionisten zijn de partners van de Nazi’s. Al in 1895 zijn de Zionisten gefuseerd met de antisemieten om de Endlösung te bewerkstelligen. Geert Wilders houdt daarom zo veel van het Zionisme. Geert Wilders en zijn zogenaamd Joodse advocaten zijn op Jodenjacht. Ze zeggen Marokkanen. En bedoelen Joden. De Zionisten zijn op Jodenjacht. De tegenwoordige Dries Riphagen staat in Amsterdam gewoon weer bij Joden aan de duur hen afpersend. Er is helemaal niks veranderd. De Zionisten doen alsof ze antisemitisch zijn. Zionisten kunnen helemaal geen sympathy hebben voor Joden want Zionisme is het meest zuivere antisemitisme wat de Nazi’s voortbrengen.

De aanslagen in de Verenigde Staten 11 september 2001 zijn bewerkstelligd door Zionisten en hun partners om de Joden uit te roeien. Dit lijkt bizar alleen meeste mensen weten niet eens dat de Holocaust is bedacht te Parijs op of omstreeks 8 juni 1895 door journalist en Zionistisch leider Theodor Herzl. En dat de Zionisten toen al een tweede Holocaust hadden geagendeerd om de idealen van de beweging van Herzl compleet te realiseren. De locatie waar deze journalist heeft gezeten toen hij zijn idee voor de Holocaust als sluitstuk van de eveneens door hem bedachte Endlösung opschreef in zijn dagboeken is vrijwel exact te bepalen!

De feiten veroorzaken welhaast verblindende en overigens schuimbekkende woede bij bepaalde personen met Joodse achtergrond waarvan Joodse leden van de familie zijn gedeporteerd en vermoord bij en tijdens de vorige Holocaust louter omdat het Joden waren, die zich actief in het nauw gedreven voelen door Zionisten en hun partners in de journalistiek en media. De Joden staan weer aan het spoor naar Auschwitz. Niet voor een museumbezoek. Née, om ouderwets gedoucht te worden door de Sondercommando's met kampfunctie die na de oorlog logen gedwongen en Joods en slachtoffer te zijn. Nu de onomstotelijke bewijzen op tafel liggen dat de Zionisten schuldig zijn aan de Holocaust is ook de boodschap van Claude Lanzmann in Shoah duidelijker. Claude Lanzmann vertelt het eigenlijk al.

De Joodse publicist Louis Fles vertelde het in 1933. Dat de Zionisten de Joden het leven zuur maken. De Zionisten bij monde van de voorzitter van de organisatie der Zionisten zegt in 1914 namens de hele raad van Zionisten dat de Zionisten strijden tégen assimilatie van Joden. Hoe krankzinnig is dat?! En journalist Esther Voet die schaamteloos volhoudt dat ze antisemitisch is. Echt. De beweging van journalist Theodor Herzl is verantwoordelijk voor het internationaal terrorisme sinds 1895. Het pleegt grote en kleine aanslagen om de internationale gemeenschap te destabiliseren. En een grote oorlog los te maken in het Midden Oosten. Om de Joden uit te roeien. En de Zionisten als ware zij Joden te laten heersen over de wereld met een lid van de familie Rothschild als the Doge.

Zij die hiervan dromen onderwijzen tegenwoordig Deep Democratie als alternatief voor geschillenbeslechting en besluitvorming. Dat noemen zij verandering. En beslissen zonder verliezers. Deze mensen kijken anders zeggen ze. Ze zien niet normaal. Als alle Joden verschwunden sind en de wereldmacht in handen is van de Zionisten dan is dit in hun ogen natuurlijk geen verlies. Met een glimlach en in alle vriendelijkheid dragen de tegenwoordige Nazi’s gespiegeld aan methode en technieken van weleer de Joden ouderwets naar het gas. Journalist Chris Klomp noemt bovenstaande een complottheorie van een dwaas. Chris Klomp wil heel veel niet begrijpen. Zoals dat er ook gewoon Gestapo actief is in Nederland. Rijdend in zwarte SUV’s. Gezinsopstellingen in chaos plaatsend. En kinderen rovend en misbruikend voor geld. Deze Gestapo wordt ook getraind door zij die Deep Democracy onderwijzen. Kinderen zijn geen verliezen wanneer ze worden geofferd voor de omzet van de Corporatie Tribe.

14-03-2019

Zionisten spoorleggers naar Auschwitz

by J.L. de Kreek — last modified 14-03-2019 03:00
Opgeslagen onder:

De Holocaust is de schuld van de Zionisten. De Zionisten bereiden een volgende Holocaust voor. En jagen ouderwets op Nederlandse Joden. De brondocumenten van de agenda van het internationaal terrorisme zijn opgesteld door de leiders van de organisatie der Zionisten. Deze agenda bestrijkt de periode vanaf het moment van de notities in de dagboeken van de grote Zionistische leider Theodor Herzl tot de Great Revision of Great Restauration volledig is volbracht. Alsdan zijn de Zionisten oppermachtig. De Joden uitgeroeid. En Afrika een vrijhandelsplaats voor slavendrijvers.

Op foto bij deze publicatie staan de Zionisten van Betar die in 1933 trainen en kamperen op het terrein waar Zionisten later Auschwitz lieten bouwen. De Zionisten van Betar waren de eerste Bruinhemden waaraan de SA zich spiegelde. Zionisten bedreigen en bedriegen de onafhankelijke Nederlandse rechtspraak en Joden terrorisme gerelateerd om geen bezwaar te maken tegen de voortbouwende uitvoering van de agenda van het internationaal terrorisme. Door Zionisten en hun partners in de Mainstream media, het bestuur en het bedrijfsleven. De Zionisten en hun partners in de Mainstream media en politiek zijn betrokken bij terroristische aanslagen op Nederlandse en Nato krijgsmacht in Moslimlanden. Tevens bewerkstelligen Zionisten en hun partners in de Mainstream media en politiek doelbewust antisemitisme en Jodenhaat. Dit is hun werk sinds te Basel 29 augustus 1897 de organisatie der Zionisten met bijpassend oorlogsdoel formeel is opgericht

Iedereen kan aan de hand van de brondocumenten van de agenda van het internationaal terrorisme zien dat Zionisten een terroristische organisatie zijn. En dat Zionisten voorbereidend op de oprichting van hun organisatie al in 1895 de Joden een Holocaust in het vooruitzicht stelde. De Joden worden al meer dan 121 jaar weerzinwekkend gemarginaliseerd door de Zionisten en hun partners in de Mainstream media en politiek. De Joden leven nog altijd in slavernij. Onderworpen aan de dictatuur der Zionisten. Die onder bedreiging van geweld Joods bezit plunderen en straffeloos hun volgende Holocaust voorbereiden. Niemand in de Mainstream media heeft het er over. Ook journalist Chris Klomp van het Algemeen Dagblad niet. Of Frenk van der Linden die met kennis van de feiten volhardt in de leugens. Als zij gewoon hun werk doen kunnen ze weten dat bovenstaande de waarheid en niks anders is dan de waarheid.

12-03-2019

Christenen voor Israël imponeren antisemitisch

by J.L. de Kreek — last modified 12-03-2019 06:00
Opgeslagen onder:

Adolf Hitler was ook een Christen voor Israël. Net als de stichting op christenenvoorisrael.nl. Christenen voor Israël zijn fout bij, tijdens en na de oorlog. En het zijn antisemieten. Met hun inhoudsloze vroomheid. Vroeger logen Christenen dat de Joden schuldig zijn aan de dood van Jezus Christus. Tegenwoordig betuigen deze Christenen hun naaste liefde door zich warm te maken voor het wereld-getto te Palestina. De Joodse Natiestaat is een getto en niet Joods. De muren en de torens rond het getto imponeren ook echt als een getto zoals de Zionistische oprichters samenwerkend met de Christenen voor Israël hebben bedoeld.

Stichting Christenen voor Israël roept GroenLinks op de anti-Israëlmotie in te trekken excuses te maken aan Israël en nota bene de Joodse gemeenschap. Het moet niet gekker worden. Stichting Christenen voor Israël is antisemitisch of krankzinnig want het schaart zich achter het Zionistisch initiatief van de Joodse Natiestaat. Toen de Paus eind 19e eeuw niet bereid bleek alle Joden te bekeren tot het Katholicisme behalve verzoeker Theodor Herzl en zijn Zionistische vrienden bedacht deze journalist de Holocaust die de Christenen voor Israël bereidwillig hebben uitgevoerd 1940-1945. De VPRO zendt een interessante documentairereeks uit over wie Adolf Hitler echt was. Hij was Christen. Hij aanbad dezelfde God als Stichting Christenen voor Israël. En het CDA. De Nazipropaganda schildert Hitler af als a knight in shining armor.

De brondocumenten van de agenda van het internationaal terrorisme laten zien dat het schrikbewind van Adolf Hitler in het teken stond van de oprichting van het wereld-getto te Palestina. Eufemistisch Israël genoemd. Om alle Joden in de toekomst te vernietigen in het wereld-getto. De samenwerking tussen de Zionisten en Christenen voor Israël is altijd innig geweest. Adolf Hitler is één van de grote Christelijke kruisvaarders uit de lange reeks van voortbouwende Christelijke kruistochten tegen de mensheid. En oprichter van de zogenaamd Joodse Natiestaat Israël. Samenwerkend met de Zionistische helden van Geert Wilders.

Christelijke leiding in het algemeen geeft er blijk van het niet serieus te nemen met de feiten en omstandigheden en de belangen van anderen en het recht of de inhoud van de Bijbel. Kijk naar het CDA en de CU en de SGP. Christenen blijken niet eens in staat de Bijbelse feiten juist te citeren. Terwijl ze wel allemaal naar de school voor Christenen zijn geweest. In de Bijbel staat nadrukkelijk vermeld dat Jezus Christus niet is gestorven. Hij voorspelt het zelf. Verwijzend naar Jona. Christenen voor Israël zijn geen volgers van de Profeet. Christenen voor Israël volgen de geest van Satan op weg naar Armageddon.

De grote oorlogsmisdadigers uit de recente geschiedenis zijn Christenen in het bestuur van westerse landen. Kijk daarbij weer naar het CDA en DE CU en de SGP. Hun doelbewuste misdrijven zijn terroristisch en genocidaal. Met recent weer miljoen dodelijke Semitische slachtoffers. De grote kindermisbruikers van de huidige tijd zijn ook Christenen. Het jeugdkamp waar Nicky Verstappen is vermoord werd geleid door in herhaling vallende Christelijke kindermisbruikers. Christenen voor Israël zijn betrokken bij de vuige misdrijven tegen de Joden, anderen de maat nemend, fatsoen veinzend en eisend dat iedereen zich aan hen spiegelt. De Nederlandse Jeugdhulp bekeert Moslimkinderen gedwongen tot het Christendom.

UpDate: zie de verraders eens demonstreren voor hun ongelijk
UpDate: ook GeenStijl bewijst antisemitisch te zijn

10-03-2019

Milieudefensie misleidt publiek

by J.L. de Kreek — last modified 10-03-2019 03:00
Opgeslagen onder:

Milieudefensie misleidt het publiek big time in verband met CO2. CO2 moet. CO2 is goed. CO2 is de meest belangrijke voedingsstof voor álle leven op aarde. Het beleid met betrekking tot CO2 wat Milieudefensie en andere partijen voorstaan is genocidaal. Het leidt tot afname van zuurstof. En vergassing. CO2 is noodzakelijk voor de aanmaak van zuurstof. Zonder CO2 stikt iedereen. De “O2” in “CO2” is de zuurstof die iedereen inademt. Deze O2 wordt door bomen middels fotosynthese losgemaakt van de “C” en vrijgelaten in de lucht. Milieudefensie voert campagne voor doelen die in strijd zijn met het milieubelang. Milieudefensie wil ook de regenwouden redden. Daarvoor is CO2 onontbeerlijk.

Om het klimaat te reden moet er op grote schaal bossen worden herplant overal ter wereld. En vooral ook in Afrika. De CO2 in de lucht is zuurstof voor die bomen. CO2 maakt het klimaat broeierig zoals in een broeikas wat bevorderlijk is voor groei van de bomen. CO2 is -hebben we net hierboven geleerd- voeding voor de oerbossen die met bosjes zijn gekapt als brandstof voor de industrialisatie. Dat moet allemaal worden herplant om de klimaatverandering te stoppen of terug te draaien. De bossen houden water vast in de grond en zorgen dat de temperatuur omlaag gaat. CO2 uitstoot beperken, en zelfs negatieve CO2 emissie bevorderen, en herstel van regenwouden eisen is een krankzinnige tegenstrijdigheid. 

Omdat herstel van de regenwouden niet wordt aangepakt en de roofbouw gewoon doorgaat want er moet tenslotte brood op de plank en Milieudefensie strijdt tegen CO2 versnelt de klimaatverandering en wordt vergassing van het leven op aarde bevorderd. Milieudefensie noemt dat eufemistisch “recht op schone lucht”. Het zal met de rekenkracht van tegenwoordige computers niet moeilijk zijn uit te rekenen waar ongeveer het omslagpunt ligt. Op enig moment zijn er te weinig bomen om alle mensen van hun ademnood te redden. En zal het merendeel der natie wanen dat de CO2 die dan in de lucht zit nog te veel is. Dankzij Milieudefensie. Door het "anders kijken" en "anders kiezen" van deze groep onwetenschappelijke propagandisten. Milieudefensie dient gewoon te kijken. Dan ziet het dat het CO2-beleid alleen goed is voor profiteurs. En nul komma nul bijdraagt aan duurzaam milieubeleid. En het allemaal alleen duurder maakt voor huishoudens. Goedkoop gas uit Rusland is goed voor de regenwouden!

09-03-2019

Zionisten roven Joods bezit (2)

by J.L. de Kreek — last modified 09-03-2019 03:00
Opgeslagen onder:

Zionisten eisen als ware zij legitieme vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap geroofd Joods bezit uit de tweede wereldoorlog op. De antisemieten zijn in 1897 reeds officieel aangesteld door de Zionisten om Joodse eigendommen te executeren. En de orde te handhaven. Na de oorlog eisen de Zionisten het Joodse bezit op wat door hun Nazivrienden van de Joden is gestolen, en niet kan worden teruggegeven aan rechtmatige erfgenamen. Ook de naam Israël is door de Zionisten gestolen van de Joden. Net als de Joodse identiteit. Zionisten zijn zieke profiteurs van de Holocaust. Schaamteloze zelfverrijkers ten nadelen van de Joodse gemeenschap.

Zionisten zijn zuiver antisemieten die zich de Joodse identiteit aanmeten om te misleiden. En als ware zij Joden bezit te nemen van Palestina en door Nazia's geroofd bezit.

Deze vorm van bedrog is al meer dan 121 jaar oud. En wordt tot op de dag van vandaag toegepast door de Zionisten. Ook in Nederland. De personen die zogenaamd namens de Joodse gemeenschap de onderhandelingen voeren om het geroofde Joodse bezit in Zionistische handen te krijgen liegen doelbewust over de Zionistische grondslag van de Holocaust. En strijden actief tegen assimilatie van Joden. En tegen personen met Joodse achtergrond die de waarheid openbaren.

Ook wordt de Nederlandse onafhankelijke rechtspraak terrorisme gerelateerd bedreigd en bedrogen door personen in de omgeving van de zogenaamd Joodse onderhandelaars met de restitutiecommissie om geen bezwaar te maken tegen het voortbouwend anti-Joods terreur der Zionisten. Ook op andere manieren plunderen Zionisten het bezit van personen met Joodse achtergrond. Joodse kinderen in Joodse scholen worden gegijzeld gehouden door Zionisten achter hekken en muren met verhalen over enge Duitsers terwijl de Zionisten zelf de doelbewuste initiators zijn van Hitler en de gaskamers. Meeste mensen zijn op handen van de Zionisten. Daarom dat Zionisten straffeloos Joods bezit kunnen roven.

07-03-2019

Directeur Aidsfond weg kwijt

by J.L. de Kreek — last modified 07-03-2019 03:00
Opgeslagen onder:

Wat dient er te worden gepubliceerd om de directeur van het Aidsfonds ervan bewust te maken dat Aids niet wordt veroorzaakt door Hiv? Luc Montagnier die Hiv heeft ontdekt zegt dat Hiv onschadelijk is en geen AIDS veroorzaakt. Directeur van het Aidsfonds Mark V. (39), die zelf ook Hiv heeft, is euforisch over het krankzinnige nieuws dat het na twaalf jaar eindelijk is gelukt om twee nieuwe patiënten te genezen van Hiv. Staat in het Algemeen Dagblad.

In Science mei 1984 heeft dr Robert Gallo de statistieken gepubliceerd waarin hij bewijst dat hij bij een minderheid van de Aidspatiënten Hiv heeft ontdekt. Volgens de toen en thans geldend regels van de virologie betekent dit dat Aids niet door Hiv wordt veroorzaakt. Robert Gallo bezat ook patentrechten op Hiv-testen. Gallo heeft ten onrechte geclaimd de ontdekker te zijn van Hiv. Kopieën van zijn vervalste rapporten circuleren op internet.

Nobelprijswinnaar Kary Mullis zegt over het bewijs dat Hiv niet de waarschijnlijke oorzaak is van Aids (“not the probable cause”). Aids is een syndroom. Kenmerk van syndromen is dat de oorzaak complex is. De oorzaak van een virusinfectie is lineair! De ontdekker van Hiv heeft net als Kary Mullis de Nobelprijs voor chemie ontvangen. De ontdekker van Hiv zegt dat mensen meerdere keren door Hiv besmet kunnen raken in het leven. En dat het menselijk lichaam dit virus vanzelf opruimt.

Aids is een verkrijgingssyndroom. Aids wordt verkregen door medicijnen te slikken tegen Hiv. De logica waarmee Hiv-apostelen medicijnen propageren is ook bijzonder. Deze krankzinnigen beweren dat een Hiv-test de aanwezigheid van Hiv anti-lichamen aantoont en dat dit bewijs is dat iemand lijdt aan een dodelijke ziekte met een lange incubatie tijd. Terwijl elke basisarts weet dat Hiv-antilichamen juist bewijs zijn van een goed werkend immuunsysteem.

Het lijkt tomeloze ongeletterdheid te zijn waardoor de massa blijft geloven dat Hiv de oorzaak is van Aids. Of diepliggende corruptie die zich ook in het Aidsfonds heeft genesteld. Vrijwel alle Aidsdoden inclusief Freddie Mercury en René Klijn zijn door medicijnmoorden om het leven gebracht. Een grote massaslachting onder homofielen en artiesten afgelopen veertig jaar met brisante winsten voor bepaalde personen en hun ondernemingen.

Er bestaat geen bewijs dat Aids door Hiv wordt veroorzaakt. Ooit is de vermaarde Aidswetenschapper Joep Lange per e-mail bepaald bewijs gevraagd. Als antwoord schold hij terug. Het bewijs dat de directeur van het Aidsfonds de weg kwijt moet zijn ligt daarentegen gewoon op straat. Joep Lange is vermoord bij de aanslag op vlucht MH17. Hij was één van de Aids-wetenschappers die met de Clintonfoundation samenwerkend op weg was naar een Aidscongres in Australië.

Saillant aan het verhaal over Aids is dat de man die onderzoekscollectief Bellingcat heeft opgericht op internet de pseudoniem Brown Moses voert. Hij heeft met Bellingcat naar eigen zeggen diepgaand onderzoek gedaan naar de aanslag op de MH17. Waarbij de diverse prominente Aids wetenschappers zijn vermoord. Brown Moses is een figuur in een rock opera Thing-Fish van Frank Zappa. Die opera gaat onder andere over enge complotten, eugenetica en AIDS.

05-03-2019

Zionisten gangmakers antisemitisme

by J.L. de Kreek — last modified 05-03-2019 03:00
Opgeslagen onder:

Zionisten zijn misschien wel de meest laffe antisemieten ooit. Zionisten zijn één organisatie. Alle Zionisten zijn hetzelfde ook al imponeren de Zionisten divers. Zionisten weten zeer goed dat de oprichter van hun beweging het creatieve brein is van de Endlösung en de Holocaust. De Zionisten vertellen daarover romantische flauwekul alsof de Zionistische leiders van toen de Joden verloste van het antisemitisme. En dat de stichting van het world-ghetto te Palestina gebaseerd is op het diepe Joodse verlangen naar Zion.

Zionisten erkennen dat Zionisme politiek, atheïstisch en geen geloof is. Zionisme is een ideologie onder niet-Joden wat de Joden met sprookjes, leugens en terreur als vee opdrijft naar het zogenaamd Beloofde Land om ze in de toekomst allemaal te vernietigen. Zionisme is de beweging van journalisten en hun media tegen de aanwezigheid van Joden en andere minderheden in Nederland, de wereld, en Europa. Zionisme is de revisie van slavernij en ouderwetse machtsstructuren van voor de Franse Revolutie. Zionisme is de reactie op de Franse Revolutie. En draait mensenrechten en democratie terug.

Zionisten strijden sinds 1895 actief statelijk, militair, openlijk en in het geheim tegen de assimilatie van Joden in Nederland, de wereld en Europa. Alles aan de Nazi’s is Zionistisch. De Nazi’s zijn Zionistisch geïnspireerd. De Telegraaf is al sinds 1922 op de hoogte van de ideeën voor de Holocaust. En plaatst het creatieve brein tot op de dag van vandaag op een voetstuk in de Wakkerste Krant. Enige jaren geleden reeds zijn de brondocumenten van het internationaal terrorisme gevonden. Geschreven door de prominente journalist die te Parijs op of omstreeks 8 juni 1895 in zijn dagboeken schrijft dat zijn Endlösung zal eindigen met een großer Vershonungsausklang.

De Nederlandse onafhankelijke rechtspraak wordt terrorisme gerelateerd bedreigd en bedrogen om de laffe Zionistische antisemieten straffeloos hun nazistische behoefte te laten doen. De journalistiek is mede via journalist Chris K. van het Algemeen Dagblad gewezen op de feiten die de terrorisme gerelateerde bedreigingen en bedrog bewijzen. Chris K. legt ook het bewijs van de georganiseerde misdaad in de jeugdhulp naast zich neer. Voorts zwijgt Chris K. over de brondocumenten van het internationaal terrorisme die openbaar zijn. En het feit dat daaruit blijkt dat journalisten de ideeën voor de Holocaust leverde. Chris K. lacht ook iedereen uit die stelt dat de torens van de Twin Towers niet door de vliegtuigen kunnen zijn ingestort. Of dat AIDS niet door Hiv wordt veroorzaakt.

Een latere partner van het creatieve brein van de großer Vershonungsausklang is zogenaamd kampslachtoffer van Auschwitz. En is Nobelprijswinnaar. En heeft na de oorlog het krachtige synoniem Holocaust gebruikt voor het Grote Verzoeningssluitstuk. Holocaust is een doodnormaal Joods ritueel waarbij een stuk vee wordt gebarbecued voor Onze Lieve Heer. Deze traditie kan ook aangeduid worden als Grote Verzoeningsfinale want dit offer is het sluitstuk van Grote Verzoendag. De Zionisten hebben deze traditie uitvergroot naar de Joden. Die zijn geofferd in de kampen van de onderneming van de familie van de patroon van de held van Geert Wilders, ter verzoening met Satan. Zionisten zijn de beste vrienden en trouwste bondgenoten zijn van katholieken en andere antisemieten.

03-03-2019

Zionisten praten poep

by J.L. de Kreek — last modified 03-03-2019 06:00
Opgeslagen onder:

Zionisten zijn geen Joden. Zionisme is een ideologie onder niet-Joden. Christenen en atheïsten geloven in Zionisme. Hitler was Zionist. Feder was Zionist. Goebbels was Zionist. Von Mildenstein was Zionist. Eichmann was Zionist. De Jodenvervolging is de idee van Zionisten. De Holocaust is uitgevoerd voor rekening en risico van de Zionisten. Vandaag wordt de Nederlandse onafhankelijke rechtspraak door Zionisten terrorisme gerelateerd bedreigd en bedrogen om de Zionisten straffeloos hun Nazistische behoefte te laten doen.

De Zionisten praten poep. Zionisten zijn varkens. Net zulke zwijnen als het bruinetuig van hun beste antisemitische vrienden en trouwe antisemitische bondgenoten.

Er is niks Joods aan de zogenaamd Joodse Natiestaat. De Joden willen geen staat. De Joden willen assimileren in de Diaspora. De Nederlandse Zionisten strijden al in 1914 tegen assimilatie van Joden. De Telegraaf heeft de plannen voor de Holocaust al in 1922 in bezit. Speciaal gepresenteerd in het Amsterdamse concertgebouw.

De Zionisten jagen vandaag weer ouderwets op Joden. Net als in der tijd valt daarover niks te lezen bij de partners der Zionisten in de journalistiek en media. De Nederlandse Mainstream media en politiek van links tot rechts zijn twee handen op die ene Zionistische buik. Nederland wordt gedomineerd door Zionisten, Christen terroristen en huichelaars in de journalistiek zoals journalist Chris Klomp van het AD en Wierd Duk en Saskia Belleman van de Telegraaf. Of Hans Knoop. De Zionisten zijn sinds 121 hofleverancier internationaal terrorisme. Zionisten zijn de uitvinders van terreur tegen Joden.

01-03-2019

Grote problemen voor Joden

by J.L. de Kreek — last modified 01-03-2019 06:00
Opgeslagen onder:

Joden worden sinds 121 jaar actief in grote problemen gebracht door journalisten en hun media. Te Basel 29-31 augustus 1897 hebben journalisten, schrijvers, opiniemakers en hun media de beweging van Herzl opgericht. Deze beweging is een vereniging met het oorlogsdoel de Joden uit te roeien of gedwongen te bekeren tot het Zionisme. De beweging is gerelateerd aan het katholicisme. En beoogt het wereldbestuur te herstellen in de staat van voor de Franse Revolutie. Dus met slavernij en absolute heersers. Zonder democratie en mensenrechten. Hedendaagse leiders van deze beweging propageren Deep Democracy als alternatief voor besluitvorming en geschillen beslechting.

De tekens NaZi staan voor de fusie tussen de Nationaal Socialisten en de Zionisten. Het motto van deze fussie is ”Nazi Fährt Nach Palästina”. De Nazi’s zijn Zionistisch geïnspireerd. Bewijzen Von Mildenstein, Feder, Goebbels en Eichmann. De Joden hebben altijd geageerd tegen het Zionisme. Bewijst de Joodse publicist Louis Fles. Assimilerende Joden zijn consequent beschermd. Bewijzen de protocollen van het Eerste Zionistische Congres te Basel 1895. Antisemieten zijn de beste vrienden en trouwste bondgenoten der Zionisten. Bewijzen de dagboeken van de grote journalist en Zionistisch leider naar wie zijn beweging is vernoemd. De leiders van de Zionistische bond in Nederland verkondigde in 1914 reeds actief te strijden tegen assimilatie van Joden.

De Zionisten blijken aan de basis staan van de deportatie en uitroeiing van de Joden in 1940-1945. De ideeën komen rechtstreeks uit het brein van de Zionistische leiding. De SS was het moordcommando der Zionisten. De Zionisten werken al sinds 1895 aan hun Holocaust. En de volgende Holocaust die zij hebben geagendeerd op de bergen van Israël. En waarvan het aantal slachtoffers dermate zijn zal dat de begrafenis zeven maanden zal duren. De Zionisten vandaag samenspannend met journalistiek en media beweren dat bovenstaande de theorie is van complotdenkers. Terwijl ze beter weten want de brondocumenten van hun agenda van het internationaal terrorisme zijn openbaar. En geschreven door de prominente journalist Theodor Herzl aan wie de vijand der Joden zich spiegelt.

27-02-2019

Lancering informatieve Holocaustsites

by J.L. de Kreek — last modified 27-02-2019 06:00
Opgeslagen onder:

Hét Goede Nieuws™ lanceert nieuwe informatieve Holocaustsites. De Holocaustsites van hét Goede Nieuws™ zijn door journalist en antisemiet Tim Engelbart van de Dagelijkse Standaard tot holocaustrelativeringssites bestempeld, wat niet kan omdat de sites gedetailleerd de grote initiators van de Holocaust aanwijzen. En de personen ontmaskert die de volgende Holocaust voorbereiden. De Holocaust is het voortbouwend werk van journalisten en hun media. De Holocaust is bedacht door journalist Theodor Herzl die in 1897 ook de oprichter is van de terroristische organisatie der Zionisten. Perskaartjournalistiek en Mainstream media zijn nauw verweven met antisemitisme en Jodenhaat.

De twee nieuwe Holocaustsites zijn te vinden op verhaalholocaust.nl en sixmillionjews.nl. De site op verhaalholocaust.nl vertelt het verhaal van de Holocaust zoals alles in werkelijkheid is gebeurd" en zoals geschreven geschiedschrijving dient vast te leggen. De site op sixmillionjews.nl is ontluisterend omdat daarin de documenten zijn opgenomen uit trans-Atlantische archieven waaruit in een oogopslag blijkt dat Amerikaanse Zionisten al in 1900 een Holocaust op precies zes miljoen Joden in het vooruitzicht stelde. Wat niet vreemd is omdat de Holocaust is bedacht door journalist en Zionistisch leider Theodor Herzl te Parijs op of omstreeks 8 juni 1895. En hij actief lobby voerde om zijn idee van de Endlösung te bewerkstelligen. De brondocumenten die bewijzen dat journalisten en Zionisten achter de Holocaust zitten staan op de site holocaustles.nl.

Sinds die documenten online staan voeren journalisten en Zionisten een keiharde strijd tegen openbaarmaking. Zelfs de rechtspraak wordt terrorisme gerelateerd bedreigd en bedrogen om personen met nota bene Joodse achtergrond waarvan Joodse leden van de familie zijn gedeporteerd en vermoord in de kampen louter omdat het Joden waren te veroordelen in verband met publicaties met betrekking het verhaal van de Holocaust. Het blijkt voor de hedendaagse journalist te veel te zijn om journalistiek onderzoek niet te beperken tot de persberichten van het entertainment bureau van John de Mol ook handelend onder de naam ANP. Of de berichtenstroom op twitter. Ouderwets archieven onderzoeken is de Nederlandse journalist te veel. Kennelijk omdat uit de archieven blijkt dat de Telegraaf al in 1922 actief is betrokken bij de voorbereidingen op de Holocaust.

De twee nieuwe Holocaustsites passen bij twee andere holocaustsites die de waarheid over de Holocaust genadeloos bloot leggen. Namelijk holocaustles.nl en holocaustbedrog.nl. Geluk bij een ongeluk hebben de Zionisten niet de door hen geambieerde zes miljoen Joden ritueel als rammen bij Jom kippoer kunnen offeren in hun kampen ter meerdere eer en glorie van het aanstaande koninkrijk van hun Grote Leider the Doge der Zionisten. De feiten en cijfers staan op holocaustbedrog.nl. De Wiedergutmachung is begroot op zes miljoen terwijl het er meer op lijkt dat in werkelijkheid tussen de 1,7 en 3,3 miljoen Joden zijn vermoord door de Zionisten. Dat mag niet gezegd worden van de Zionisten want zij vinden het Jodenhaat wanneer hun succes wordt gebagatelliseerd. 

De Zionisten en de journalisten die verantwoordelijk zijn voor de Holocaust en het naoorlogs bedrog zijn ook personen die erin slagen het lekenpubliek te misleiden net hun Joodse camouflages. Zionisten zijn geen Joden. Joden zijn per definitie tegen Zionisten. Daarom dat Joden die tegen Zionisme zijn door de Zionisten uit hun synagoges worden gepest. En worden uitgescholden als verraders of clowns. Zionisme is een antisemitische, fascistoïde, totalitaire ideologie onder niet-Joden met bezit als hoogste goed. Joden geloven niet in Zionisme. Joodse Zionisten bestaan niet. Zionisten zijn atheist of tot deze ideologie bekeerde christenen die dan doen alsof ze Joods zijn de waarheid bestrijdend met hun Jodenhaat. De Zionisten en hun journalistieke partners weten dit al te goed. 

Daarom strijden zij tegen Joden die gewoon Joden zijn en zoals Joden doen protesteren tegen het Zionisme. Deze Joden worden protestrabbijnen genoemd door de Zionisten. De Joden protesteren al sinds het eerste uur tegen Zionisten. En de Nederlandse Zionisten verklaren al in 1914 te strijden tegen assimilatie van Joden. Wie strijdt tegen assimilatie van Joden is antisemiet. Dat is de grap van de definitie van antisemitisme. Ook worden de Joden sinds het eerste uur van het Zionisme door de Zionisten bedreigd met excessief op mensengericht geweld om geen verzet te plegen tegen het Zionisme. Samengevat: de Zionisten en hun partners zijn de vijanden van de Joden en werken voortbouwend aan hun volgende Holocaust.

25-02-2019

Vorst der Zionisten opdrachtgever Holocaust

by J.L. de Kreek — last modified 25-02-2019 06:00
Opgeslagen onder:

De Zionisten zijn een organisatie rond een familie industriëlen waarvan bekend is dat zij in ieder geval sinds het Heilige Romeinse Rijk willen heersen als koninklijke familie over alle Joden. De Joden denken daarover anders. En voelen zich onderworpen aan de Vorst der Zionisten die in de dagboeken van de held van Geert Wilders ook genoemd wordt als Eerste Prins of the Doge. Deze familie industriëlen is de familie Rothschild. Pleinen, straten en boulevards in hun aanstaande Koninkrijk zijn reeds naar hen vernoemd. Om de Kroning naderbij te brengen hebben de vazallen van de Kroon van Zion de aanslagen in de VS bewerkstelligd 11 september 2001. De familie Rothschild is eigenlijk Katholiek.

De Zionisten zijn hoofdverantwoordelijk voor aanslagen op Joodse doelen waar ook ter wereld. De Zionistische organisatie is ontwikkeld rond de ideeën van journalist Theodor Herzl uit 1895 voor onderwerping van de Joden en de wereldmacht aan het gezag van het Wereldhuis van de familie Rothschild.

Dat dit de spijkerharde realiteit is zoals alles in werkelijkheid is gebeurd kan iedereen zien aan de hand van talrijke authentieke brondocumenten uit archieven der Zionisten die door de digitale tijd zijn ontsloten. 121 jaar houdt de wereldpers onder de pet dat de grote journalisten en hun media uit het eind van de 19e eeuw de grondleggers zijn van het actueel internationaal terrorisme.

De agenda voor het internationaal terrorisme is geschreven door journalist Theodor Herzl. Hij heeft dit werk gedaan in het belang van de familie Rothschild en zijn eigen ego. Herzl wordt door de journalistiek gezien als verlosser van de Joden terwijl hij de grote initiator is van de Holocaust die hij in 1895 aanduidde als Großer vershonungsausklang. Adolf Hitler is volop geholpen door de Zionisten. Hitler had allemaal Zionisten om zich heen. Feder, von Mildenstein, Goebbels, Eichmann. De Zionisten waren ook betrokken bij Mussolini.

De NSB is gegroeid dankzij de Zionisten. Net als de PVV. De Zionisten en hun partners in de journalistiek en media werken aan de volgende Holocaust die zal plaatsvinden op de Bergen van Israël. De Holocaust van 1940-1945 hebben de Zionisten gespiegeld aan Ezechiël. De volgende Holocaust is door de Zionisten ook gespiegeld aan Ezechiel. Rothschild zal zichzelf reeds zien ingedachte in de poort brood etend voor het aangezicht des HEEREN (Ezechiël 44:3).

23-02-2019

ISIS komt naar Europa

by J.L. de Kreek — last modified 23-02-2019 06:00
Opgeslagen onder:

ISIS en Al Qaida en andere terreurgroepen zijn bewerkstelligd door dezelfde terroristische organisatie die ook de SS, Auschwitz en de Jodenvervolging heeft bewerkstelligd. De Islamitische Staat is zogenaamd verslagen. De Islamitische Staat is opgericht door Amerika en Europese partners zoals de Christen Unie en professor geschiedenis en terrorisme Beatrice de G. die regelmatig aan de tafel van De Wereld Draait Door het publiek misleidt in verband met de bron van het internationaal terrorisme. ISIS wordt volop gesteund door de VS. ISIS is controled opposition van de VS en partners. De VS willen nu 800 gevangen ISIS-strijders in Europa huisvesten.

Dat is om het virus te verspreiden in Europa. IS lijkt verslagen. Het is uit elkaar geslagen. De lossen cellen die zich verspreiden over de wereld delen zich op en groeien uit tot groepen die op enig moment plotseling overal zijn in de straten van Europa. En genadeloos toeslaan. De Islamitische Staat is opgericht om de overval te faciliteren van bepaalde families industriëlen op de wereldmacht. Deze personen zijn erop uit het wereldlijk gezag en de Joden aan zich te onderwerpen. Dit is een strijd van deze groep industriëlen die terug gaat tot de Franse Revolutie toen betrokken families er op achteruit gingen met bezit en macht. En de burgers er mensenrechten en democratie voor in de plaats kregen.

De Islamitische Staat is de strijd van de beweging van Herzl. Het internationaal terrorisme wordt bepaald door de ideeën van journalist Theodor Herzl. Deze journalist heeft in 1895 reeds een ingenieus plan bedacht voor de familie Rothschild om koninklijke familie van alle Joden te worden met Groot Israël als grondgebied. In die tijd in 1895 leefde de Joden in Oost Europa veelal in getto’s die werden gemanaged door de antisemitische partners van de familie Rothschild en vrienden. Door de Franse Revolutie ging het leven voor de Joden in West Europa er met sprongen op vooruit. Grote vrijheden en een bloeiend Joods leven in de steden van Europa. Hieraan is moedwillig een eind gemaakt door de beweging van Herzl die voor rekening en risico van het wereldhuis van de familie Rothschild in 1895 reeds de Holocaust is begonnen.

De strijd van deze familie voor oppermacht en onderwerping van de Joden is niet ten einde met de uitroeiing van zes miljoen Joodse broeders en zusters in de kampen van de onderneming van deze familie. Die strijd gaat voort tot op de dag van vandaag. En bepaalt het ritme van de oorlogen, het terrorisme en dus de aanslagen op Joodse doelen. De aanslagen op Joodse doelen afgelopen jaren in Europa zijn doelbewust bewerkstelligd door de beweging van Herzl. De onafhankelijke Nederlandse rechtspraak wordt terrorisme gerelateerd bedreigd en bedrogen door personen die zijn betrokken bij de beweging van Herzl om hierover te zwijgen. Vandaag de dag worden in Nederland weer ouderwets Joden vervolgd door de beweging van Herzl. Gespiegeld aan methoden en technieken van voor de oorlog. IS bestaat uit blanke mannen in pak aan de top. En de bendes huurlingen die via het ANP van John de M. in het nieuws komen.

21-02-2019

Joodse Natiestaat = world ghetto

by J.L. de Kreek — last modified 21-02-2019 06:00
Opgeslagen onder:

De zogenaamd Joodse Natiestaat is het door antisemieten gestichte world ghetto waar de Joden bij en tijdens de volgende Holocaust allemaal volledig in rook opgaan. Het Zionisme ontneemt Joden het recht zelf te beschikken. Zionisten strijden tegen assimilatie van Joden. In het Jodendom bestaat geen Joodse Natiestaat of world ghetto. In het Jodendom bestaat het Joodse volk wat zich ook onderscheidt met de tekens Israël. En leeft in de Diaspora in Palestina en daarbuiten. Israël is de naam van de Joodse mensen die sinds ongeveer 2000 jaar op gezag van Gd in de Diaspora zijn geplaatst. De Diaspora is het grondrecht der Joden.

Zionisten zijn Diaspora revisionisten. Daarmee zijn het hard core antisemieten. Het hedendaags Zionisme vindt zijn oorsprong in het brein van journalist Theodor Herzl. Het Zionisme is zijn beweging tegen zelfbeschikking van Joden. Het Zionisme is de strijd voor onderwerping van de Joden aan het vorstelijkbestuur van het Wereldhuis van de familie Rothschild. Het Zionisme plaatst de Joden in slavernij. Zionisten doen geloven dat Israël een Joodse Natiestaat is. En dat Joden recht hebben op een eigen staat. Het zelfbeschikkingsrecht der Joden is in handen van Gd. Hij heeft bepaald dat Joden verplicht zijn de Drie Eden te handhaven. Punt.

Laat handhaving van de Drie Eden toevallig net het medicijn zijn tegen antisemitisme. En laat net toevallig Zionisten de grote strijders zijn tegen handhaving van de Drie Eden. De Zionisten zijn de managers van de Jodenvervolging. Altijd geweest. De partners van de familie Rothschild en vrienden. Vroeger in het Heilige Romeinse Rijk werden Joden ook in getto’s gehouden. En geslagen met de zelfbeschikkende knuppels van de gettopolitie. De invloed van de industriëlen in het huis met het rode schild buiten het getto in der tijd strekte zich uit tot zelfbeschikking binnen de muren van het stadsgedeelte waar de Joden door deze kapitalisten werden afgezonderd.

De Joden in Oost Europa kende de vreugde van de verlichting nog niet toen ze opgedreven door Zionistisch geïnspireerde pogroms na de eerste wereldoorlog vol luizen de Duitse grens over staken. Ook toen werden de Joden ontluisd met gas. Door de Duitsers. In Duitsland stookte de Zionisten het vuurtje hoog op. Duitsland een poot uitdraaiend in verband met Versailles.  De Zionisten waren bijvoorbeeld ook de eerste bruinhemden waaraan de latere bruinhemden zich spiegelde. De Zionisten riepen al in 1897 op tot Endlösung, de Joden de elementaire mensenrechten ontzeggend.

Ook waren de Zionisten met Feder de partner van Hitler bij de Bierkellerputsch, en met Goebbels en Der Angriff. Zelfs mister Holocaust Adolf Eichmann was Zionist. Net zo’n fan van journalist Theodor Herzl als Geert Wilders. De Zionisten vochten ook aan de zijde van Mussolini. En in het Britse leger. En waren de strafste beulen in Auschwitz. Sondecommando's genoemd die zich onderscheidde van hun collega's in de veldfunctie omdat deze kampbeulen beweren te zijn gedwongen. Meest beangstigende aan de Holocaust is misschien dat de Joden in de kampen door Joden zijn vergast. En dat de Holocaust reeds in 1895 is bedacht door journalist Theodor Herzl die grondlegger is van het world ghetto.

Dat het motto der Nazi’s is  Ein Nazi fährt nach Palästina wordt zo weinig onderwezen door de Zionisten terwijl het zoveel zeggend is voor het karakter van bijvoorbeeld De Knesset. Het is een schande dat Israël bestaat als Joodse Natiestaat. De muren en wachthorens eromheen imponeren als het world ghetto zoals de Zionistische initiators dat hebben bedoeld. Na de Franse Revolutie ging het ronduit goed met de Joodse gemeenschap in West Europa. De Zionistische geschriften getuigen er zelf van dat het antisemitisme in West Europa welhaast volledig was verdampt. Zelfs in Duitsland. Het is juist deze afname van antisemitisme geweest die journalist Theodor Herzl heeft geïnspireerd tot actie om de Joden in het nauw te drijven. En voor het wereldhuis van de familie Rothschild de kans te creëren dat zij de Joden en het wereldbestuur totaal aan zich onderwerpen.

19-02-2019

Holocaust werk Zionisten

by J.L. de Kreek — last modified 19-02-2019 06:00
Opgeslagen onder:

Holocaust is een terugkerend rituele gebeurtenis. De Joden brengen elk jaar een Holocaust. Als sluitstuk van de Dag van de Verzoeningen. Dan moeten de hogepriesters een geit offeren. Het gaat dan volledig in rook op. Buiten de bebouwde kom. Auschwitz was ook buiten de bebouwde kom. De Joden zijn daar volledig in rook opgegaan. De verhalen van de geur van verbrand vlees zijn algemeen bekend. De Zionisten hebben de Holocaust op de Joden gespiegeld aan de Holocaust van de Joden uit het Oude Testament. Net als de Joodse Holocaust uit de Bijbel herhaalt de Zionistische Holocaust zich.

De Zionisten werken al sinds 1895 actief aan hun Holocaust van 1940-1945. Zij zijn en worden daarbij volop en doelbewust van support voorzien door de westerse media en journalistiek. Deze groep van misdadigers bereid vandaag weer een Holocaust voor. Sterker: er worden in Nederland reeds Joden geholocaust. Ze worden ouderwets opgejaagd. In het nauw gebracht. Klem gezet. Door de Zionisten. Tot ze daar zijn waar de Zionisten ze hebben willen voor het grote offer. De aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001 is het startschot van de volgende Holocaust. Ook Rapture genoemd. Oogmerk van deze aanslagen is dichterbij brengen van de reconstructie van het aristocratisch absolutisme van voor de Franse Revolutie.

Op aarde is een dynasty actief die Koninklijk gekroond wil worden als Koninklijke familie van alle Joden. Dit is een oude droom van deze dynasty die teruggaat tot in de tijd dat Joden in getto’s gevangen werden gehouden door de antisemitische partners van deze familie. Toen met de Franse Revolutie mensenrechten en democratie werden ingevoerd, en Joden daardoor verlost raakte van antisemitisme, slavernij en het gettoleven, is de familie een samenwerking aangegaan met de prominente Oostenrijkse journalist Theodor Herzl om hun macht en vermogen van voor de Franse Revolutie terug te grijpen. Dit wordt door de Zionisten de Great Reconstruction of the Great Revison genoemd. Theodor Herzl bedacht voor zijn patroon het Jodenprobleem, de totaal oplossing, en het wereld-getto te Palestina wat eufemistisch Joodse Natiestaat is genoemd.

Omdat Theodor Herzl begenadigd journalist was gingen voor hem deuren open die voor anderen gesloten bleven. Daardoor kon Theodore Herzl achter de schermen een internationale lobby voeren voor uitvoering van zijn idee van de oplossing, die Herzl de totaal oplossing noemde, voor het door hem verzonnen Jodenprobleem wat ook het immigratievraagstuk werd genoemd. Theodor Herzl schreef alles nauwkeurig op. Inclusief zijn instructies voor oppermacht en uitroeien van de Joden. In zijn dagboeken en andere publicaties die de Zionisten alleen met elkaar delen. De Telegraaf had de publicaties al in 1922 in bezit. En vond het prachtig. Voor de Joden was in die tijd geen probleem. De Joden van toen hadden een probleem met Herzl en zijn Zionisme omdat de Joden voorzagen dat zij daardoor ouderwets in de problemen zouden worden gebracht.

In 1914 verklaart de voorzitter van de Zionistische bond in Nederland nadrukkelijk te strijden tegen assimilatie van Joden. Zionisten zijn strijders tegen assimilatie van Joden. Zionisten zijn daarom hard core antisemieten. De Zionisten bedreigen de Joden sinds 1897 militair en anderszins met excessief op mensen gericht geweld bij verzet tegen het Zionisme. Ook beperken Zionisten de vrije meningsuiting vergaand om te bewerkstelligen dat de uitvoering van hun terroristische ideeën geen strobreed in de weg wordt gelegd. De bereidwillige ondersteuning van de Nederlandse media en de onwil van journalisten om verder te kijken dan hun narcisme lang is bewerkstelligt dat de Zionisten straffeloos hun volgende Holocaust voorbereiden. En zich verrijken aan de Wiedergutmachungen die zij afpersen Duitsland en de Nederlandse Spoorwegen.

17-02-2019

Chris Klomp verspreidt nepnieuws

by J.L. de Kreek — last modified 17-02-2019 06:00
Opgeslagen onder:

Volgens journalist Chris Klomp van het Algemeen Dagblad is nepnieuws het bewust verspreiden van aantoonbare onzin om een eigen agenda te dienen. Wat Chris Klomp verspreidt aan nieuws is aantoonbaar onzin. En wekt door zijn strijdt tegen andersdenkenden die hun argumenten goed onderbouwen, dat hij een eigen agenda dient. Dat de journalistiek en media in het algemeen een eigen agenda dienen kan reeds blijken uit de berichten in de journalistiek en media over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Er is onweerlegbaar spijkerhard schriftelijk bewijs dat de Holocaust de idee is van een prominente journalist.

Deze brondocumenten van het internationaal terrorisme zijn jaren geleden reeds gevonden in archieven die Chris Klomp onder de pet houdt. En hebben bij bekendmaking geleid tot bedreigingen van de Nederlandse rechtspraak door onder andere journalisten met excessief op mensengericht geweld om de inhoud van deze documenten te ontkennen of negeren. Chris Klomp is erop gewezen dat deze terrorisme gerelateerde bedreigingen en bedrog zijn bewezen. Ook is Chris Klomp met argumenten onderbouw gewezen op de high impact crimes van de Nederlandse kinderbescherming. Ook jeugdhulp of jeugdzorg genoemd. Chris Klomp lacht de boodschapper in het gezicht uit. Ook wat betreft de aanslagen in de VS 11 september 2001 verspreidt Chris Klomp aantoonbaar onzin. Bewust de informatiepositie van zijn lezers benadelend.

Die onzin is dermate krankzinnig dat de vraag gesteld dient te worden of journalist Chris Klomp überhaupt naar school is geweest. Of misschien schimmel tussen zijn hersenhelften heeft waardoor hij niet gewoon naar de feiten kijkt, en alles anders ziet dan het in werkelijkheid is. Journalist Chris Klomp bevestigt in ieder geval het lang bestaande vermoeden dat de journalistiek en media bestaan uit groepen professionals die kennelijk opzettelijk de agenda dienen van het actueel internationaal terrorisme. Kennelijk is het eigenlijk allang niet meer. Doelbewuste betrokkenheid van journalistiek en media bij het grote internationaal terrorisme wat ook de Islamitische Staat én Auschwitz heeft bewerkstelligd.

Chris Klomp lijkt te vergeten dat in Nederland ook mensen bestaan die zelf nadenken en de bronnen onderzoeken. Deep Troath is niet alleen weggelegd voor Bob Woodward of Carl Bernstein. Er zijn heel veel mensen die de immense bullshit van Chris Klomp en de perkaartjournalistiek doorzien. En het niet langer pikken. De aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001 zijn bewerkstelligd door dezelfde terroristische organisatie die ook de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust heeft bewerkstelligd. Deze terroristische organisatie is opgericht door journalist Theodor Herzl te Basel 29-31 augustus 1897. Met het oorlogsdoel de Joden en de wereldgemeenschap aan zich te onderwerpen. En heeft van meet af volop steun ontvangen van de westerse media en journalistiek. Tot op de dag van vandaag mede dankzij journalist Chris Klomp van het Algemeen Dagblad.

Eén en ander brengt het gerucht mee dat achter de schermen wordt gewerkt aan het laten uitbreken van de pleuris alle middelen rechtens voor Chris Klomp en zijn collega’s van de perskaartjournalistiek. Ook de legale Jihad genoemd. Jihad is een gewoon woord. Het betekent inspanning of streven. De Jihad wordt in de Islam onderscheiden in de Grote en Kleine Jihad. Ook de Innerlijke en Uiterlijke Jihad genoemd. De kern van de Islam gaat over de Grote Jihad. Dus het innerlijk streven. Waarmee in het Nederlands ook geduld wordt bedoeld. De slachtoffers van Chris Klomp dienen de Grote Jihad te betrachten. Volgens het recht dient Chris Klomp vanzelf te worden afgevoerd. Dat is dan de uiterlijke inspanning van personen in uniform om verlost te raken van het lijden door zijn slachtoffers.

15-02-2019

Deep Democracy maakt slachtoffers

by J.L. de Kreek — last modified 15-02-2019 06:00
Opgeslagen onder:

Actueel internationaal terrorisme en georganiseerde misdaad wordt begeleid door ethnocentrische antropologen die Deep Democracy onderwijzen als methode voor besluitvorming en geschillenbeslechting, en andere experts. Psychologen, psychiaters, gedragswetenschappers, psychoanalytici en journalisten zijn partners van de elite die het internationaal terrorisme en georganiseerde misdaad vormen. Zij ondersteunen de misdaden met misleidende opinie in reguliere en sociale media. Ook krijgen zij aandacht voor hun valse feiten en valse theorieën met seminars, trainingen, workshops, publicaties en colleges over Nieuw Leiderschap en verandering.

Met elkaar houden zij de gedachte levend dat personen die mainstream mening niet delen gek zijn of complotdenkers of misschien zelfs paranoïde of lijdend aan een waanstoornis. Dit heeft dan betrekking op belangrijke onderwerpen als de Jodenvervolging, de aanslagen in de VS 11 september 2001, de aanslag op de MH17, het chronische misbruik in de kinderbescherming, Hiv en AIDS, en onder andere de verkrachting en moord op Marianne Vaatstra.

Deep Democracy is een methode en techniek voor mind control en structuur verandering van personen die betrokken zijn bij de kern van de terroristische organisatie die verantwoordelijk is voor de Jodenvervolging en de aanslagen in de VS 11 september 2001. Deep Democracy maakt participanten dom, doof en blind voor de feiten en de details van het dagelijks leven.

Het episch centrum van deze terroristische organisatie ligt in Zwitserland. Onder andere bij het opleidingsinstituut van psychoanalyticus Carl Jung. Carl Jung was persoonlijk bevriend met de grote Nazi’s die na de Tweede Wereldoorlog straffeloos hun werk hebben kunnen voortzetten zonder dat er een haan naar kraait. De personen die verantwoordelijk zijn voor Deep Democracy zetten zich af tegen democratie omdat het niet zou voldoen aan hun behoefte.

Ook dromen deze personen ervan een vorst te dienen. Laat dit toevallig de vorst zijn die in de agenda van het internationaal terrorisme genoemd staat om officieel te worden gekroond als heerser over alle Joden. Deze vorst is lid van de familie die al in 1895 samenwerkte met de partners van Carl Jung om de Holocaust te bewerkstelligen. There dreamland is the essense of and thus the direction behind community live.

Deep Democracy wekt door de benaming de schijn dat het te maken heeft met democratie. Deep Democracy gaat in werkelijkheid over het accepteren en waarderen van de onderdrukker door de massa want volgens Deep Democracy is de onderdrukker even belangrijk als alle andere mensen in een gegeven situatie. De leiders van Deep Democracy zijn volleerde bestormers van de apenrots. En houden van strijd. Deep Democracy gaat ook over de verschillende niveaus of dimensies van ervaringen. Personen met meer ervaring hebben automatisch meer status in de wereld van Deep Democracy.

Daarom wordt Deep Democracy onderwezen in levels die behaald worden door instituten te betalen die de leugens onderwijzen. Ongeveer net zoals de Scientology Church te werk gaat. Deep Democracy is ontwikkeld door wetenschappers die bijzondere kennis bezitten over natuurkunde, psychologie, psychoanalytici en de persoonlijke betrokkenheid van psychoanalyticus Carl Jung bij de leiders van het internationaal terrorisme wat tevens verantwoordelijk is voor de Holocaust en de aanslagen in de VS 11 september 2001.

13-02-2019

Verlies Wim Dankbaar onnodig

by J.L. de Kreek — last modified 13-02-2019 06:00
Opgeslagen onder:

Het grote verlies van publicist Wim Dankbaar in verband met zijn publicaties met betrekking tot de moord op Marianne Vaatstra was niet nodig. Er kan van alles gezegd worden over de methodes van Wim Dankbaar. Hij moet er nu drie maanden voor brommen en is zijn vermogen en huis en vrouw kwijt. Van de selfmade man die hij was tot steuntrekker vandaag. De basis voor dit verlies is de georganiseerde misdaad wat in ogen van Dankbaar betrokken is bij het verdoezelen van de ware toedracht van de verkrachting en moord op Marianne Vaatstra. Deze misdaad als die waar is maakt deel uit van een complex aan misdrijven met grote impact die worden bewerkstelligd door ambtenaren en hun ketenpartners in de private sector.

Reeds lange tijd wordt melding gemaakt van een aanzienlijk aantal misdrijven op minderjarigen, door het hele land begaan, die moedwillig zijn bewerkstelligd door een en dezelfde organisatie of tribe. Het is zelfs niet uit te sluiten dat het allemaal zo gruwelijk is als Wim Dankbaar beweert met snuffmovies. Personen die betrokken lijken bij het verdoezelen van de waarheid en afleiden van het publiek waarom het werkelijk gaat zijn experts in verandermanagement, cultuur, antropologie. Zij zijn ook betrokken bij de terroristische organisatie die verantwoordelijk is voor de aanslagen in de VS 11 september 2001 en de Holocaust want zij onderwijzen Deep Democracy. Hoe vreemd het ook lijkt de moord op Marianne Vaatstra kan daadwerkelijk een ritueel offer zijn geweest.

Elke basisjurist kan aan de hand van het onderzoek ter terechtzitting en het vonnis met de processen-verbaal een rij uitstekende gronden formuleren voor Jasper S. om in hoger beroep te gaan. Louter om niet veroordeeld te worden voor de moord. De verklaringen van Jasper S. maken een verzonnen indruk. Alsof hem woorden in de mond zijn gelegd. Ook het scenario wat het openbaar ministerie schets dat zou hebben afgespeeld is in gedachte niet voor te stellen. It does not match up. Hoe heeft Jasper S. het precies gedaan allemaal met twee fietsen en Vaatstra in zijn handen en een mes die hij met een hand openklapt en dan de fietsen meters uit elkaar zetten? Jasper S. moet bionisch zijn geweest. Het gebrek aan enige twijfel bij de advocaat van Jasper S. is ook bizar. De bekentenis zegt niks omdat het sperma van de verkrachting geen bewijs is dat hij Marianne Vaatstra heeft vermoord. De mogelijke moordenaar gaat vrijuit omdat hij van betrokkenheid is uitgesloten op basis van het DNA van de verkrachter.

Of iedereen echt zo keihard wordt voorgelogen als Wim Dankbaar beweert in verband met de moord op Marianne Vaatstra is niet uit te sluiten. De personen die Wim Dankbaar had willen horen zijn niet opgeroepen als getuigen zodat er geen zekerheid bestaat of het openbaar ministerie in de zaak van Wim Dankbaar hem vervolgt om te bewerkstelligen dat de waarheid niet aan het licht komt, wat misbruik is van vervolgingsrecht, of dat Wim Dankbaar zonder aanziens des persoons wordt vervolgd omdat het echt zo ernstig is wat hij allemaal beweert met betrekking tot bepaalde personen en hun positieve moraal. Het vermeende slachtoffer van Wim Dankbaar beweert dat hij depressief is geworden door de publicaties van Wim Dankbaar. Kan natuurlijk ook zijn dat hij depressief is van de ontdekkingen door Wim Dankbaar. Als het waar is wat Wim Dankbaar beweert kunnen zijn publicaties geen strafbaar feit zijn. Of een onrechtmatige daad. Wie ook betrokken is bij zo’n schandaal. Allemaal moeten ze aan de schandpaal. Denk bijvoorbeeld aan het herhalingsgevaar.

Dan die meer dan zeven ton EURO die Wim Dankbaar kwijt is aan de familie Vaatstra. Wim Dankbaar zou het auteursrecht van de moeder van Marianne Vaatstra hebben geschonden door haar dagboek in gewijzigde vorm als bewijsmiddel op te nemen in zijn boek over de moord op Marianne Vaatstra. Publicist Micha Kat mag het dagboek integraal publiceren. Heeft hij kennelijk afgesproken met de advocaat van de moeder van Marianne Vaatstra. Wim Dankbaar mag niks. Wat riekt naar misbruik van auteursrecht. De vordering die toegewezen had kunnen worden is dat Wim Dankbaar meer precies het citaatrecht had moeten volgen. Had ook recht gedaan aan de vrije meningsuiting. Misbruik van auteursrecht is geen onbekend fenomeen.

Er is geen enkel te rechtvaardigen belang gediend met het middels de auteursrechtclaim Wim Dankbaar de mond snoeren in verband met de ware toedracht van de moord op Marianne Vaatstra. Het dagboek van de moeder van Marianne Vaatstra bezit geen commerciële waarde want met haar toestemming gratis te downloaden bij Micha Kat. De fouten van publicist Wim Dankbaar zijn niet onvergefelijk. Het zijn geen fatale vormfouten. Iedereen kan de fouten van Wim Dankbaar maken. Niet iedereen heet Chris Klomp of Peter R. de Vries. Dan is de advocaat van de moeder van Marianne Vaatstra ook nog advocaat van een mogelijke getuige van de verkrachting van en de moord op Marianne Vaatstra. Het is niet uitgesloten dat deze man daadwerkelijk getuige is geweest van de verkrachting en moord. Dit brengt die advocaat natuurlijk in een vreemde positie. Dat Wim Dankbaar nu straf krijgt betekent niet dat hij ongelijk heeft.

12-02-2019

Het arrest Wim Dankbaar

by J.L. de Kreek — last modified 12-02-2019 06:00
Opgeslagen onder:

Maandag 11 februari 2019 heeft het Hof Arnhem-Leeuwarden het oordeel geveld over de strafbaarheid van Wim Dankbaar in verband met zijn boek over de moord op Marianne Vaatstra. Koren op de molen van de perskaartjournalistiek. Het arrest is geen bewijs dat Wim Dankbaar ongelijk heeft. Het arrest is bewijs dat Wim Dankbaar lichtvoetig beschuldigen uit. Iedereen die zich serieus verdiept in de materie kan niet aan de indruk ontkomen dat Jasper S. helemaal de moordenaar niet hoeft te zijn.

Het juiste verhaal lijkt te zijn dat Marianne is groepsverkracht en vermoord in een caravan op het terrein van het AZC. Het OM heeft een mogelijke betrokkene uitgesloten van daderschap van de moord op basis van DNA van de veronderstelde moordenaar terwijl het OM niet kon weten of er één of meer daders waren. En of het DNA van de moordenaar of verkrachter afkomstig was. Er worden zelfs verhalen verteld in de sociale media over het feit dat er sprake zou zijn van mengprofielen. Sperma van vier mannen. Zeker is dat de politie de tas van Marianne aan de familie heeft teruggegeven. En dat er DNA zit of zat op de tas van een onbekende wat niet is onderzocht. Deze tas met hengsel kan bij de moord zijn gebruikt. 

Wim Dankbaar laat zien hoe het niet moet. Chris Klomp en Peter R. de Vries weten hoe het wel moet. Zij hebben geen kritiek op de veroordeling van Jasper S. Terwijl er zo een rijtje goede argumenten is te noemen die hoger beroep hadden kunnen rechtvaardigen. Dat Jasper S. niet in hoger beroep is gegaan is geen bewijs dat hij zijn bekentenis vrijwillig heeft afgelegd. Er is reeds lang onenigheid met de Mainstream journalistiek over de manier waarop journalisten en hun media feiten en omstandigheden interpreteren. Dat gaat over welhaast alles. Van 9/11 tot de Holocaust en van Vaatstra tot de jeugdhulp en van Hiv en AIDS tot  het downloadverbod. De Holocaust blijkt de idee te zijn van een journalist. Bedacht te Parijs op of omstreeks 8 juni 1895. De Telegraaf wist er al van in 1922

In Nederland is een criminele organisatie van ambtenaren actief wat minderjarigen gedwongen laat verdwijnen en laat creperen tot de dood erop volgt, voor geld. Talloze gevallen van dode minderjarigen moeten worden toegeschreven aan de gedragingen van deze georganiseerde misdaad. Pogingen de groep te laten vervolgen zijn nog niet geslaagd want de rechtspraak wordt terrorisme gerelateerd bedreigd en bedrogen om de boefjes straffeloos te laten. Deze misdaden tegen minderjarigen zijn bijvangst van internationaal terrorisme. Chris Klomp heeft het niet over die bedreigingen en dat bedrog. En de gevolgen ervan voor zaken als die van Wim Dankbaar. 

Leden van deze georganiseerde ambtelijke misdaad kunnen ook in de zaak Vaatstra actief zijn geweest omdat personen die betrokken zijn bij deze vorm van georganiseerde misdaad ook betrokken waren bij het AZC ten tijde van de moord en de nasleep ervan. Met elkaar en hun private partners houden deze misdadigers heel veel zeer zware misdaden ontrokken aan het oog van de massa en de rechter. Niemand van de perskaartjournalistiek is bereid de feiten en omstandigheden te zien zoals ze zijn. Chris Klomp van het Algemeen Dagblad is daarvan een prachtig voorbeeld. Met die man is geen verstandig woord te wisselen. Chris Klomp gaat steevast uit van feiten die niet bestaan. Chris Klomp lijkt niks te hebben opgepikt van de basiswetenschap waarmee elke kleuter het baringskanaal verlaat.

Desondanks bezit Chris Klomp een trouwe schare volgers die hem regelmatig betalen voor het vertellen van sprookjes op Twitter en Blendle. Ook nepnieuws genoemd. De perskaartjournalistiek en Mainstream media zijn hofleverancier nepnieuws. Het ANP is entertainment want eigenaar John de Mol is entertainment. Chris Klomp en Peter R. de Vries zijn geen betrouwbare journalistieke bronnen. De opinie van Chris Klomp is doordrenkt met zijn vooroordelen over Wim Dankbaar. Zijn reacties zijn ronduit ezelachtig. En Peter R. de Vries is directeur van een advocatenkantoor dus hij is partijdig. Wim Dankbaar is de pineut omdat Chris Klomp en Peter R. de Vries hun werk niet doen als onafhankelijke journalisten die de macht controleren. En zoals zo veel journalisten kennelijk opzettelijk hand en span diensten verlenen aan georganiseerde ambtelijke misdaad. Wim Dankbaar heeft ook goede dingen gedaan die opgeteld bij de rest het vermoeden wekken dat Marianne is verkracht en vermoord in een caravan op het terrein van het AZC en met de auto via de achteromweg in het weiland is gelegd.

11-02-2019

Moordenaar Marianne Vaatstra vrijuit

by J.L. de Kreek — last modified 11-02-2019 06:00
Opgeslagen onder:

De moordenaar van Marianne Vaatstra lijkt in bescherming te zijn genomen door het Openbaar Ministerie. Precies zoals publicist Wim Dankbaar beweert. Wim Dankbaar wordt steeds afgerekend door de rechtspraak op zijn “methodes”. Wim Dankbaar maakt vormfouten waardoor de inhoud van zijn beweringen door niemand serieus wordt onderzocht. Het Openbaar Ministerie bewijst zelf in het Onderzoek Ali Hussein Hassan dat het de potentiële moordenaar heeft uitgesloten van daderschap op basis van het DNA van de verkrachter.

De fouten van het Openbaar Ministerie blijken uit het woordje “moordenaar” in de zin “uit een dna-test blijkt dat zijn genetisch materiaal niet overeenkomt met dat van Mariannes moordenaar” in het Onderzoek Ali Hussein Hassan op de site van het Openbaar Ministerie. Deze dna-test speelt zich af in oktober 1999. Het Onderzoek Ali Hussein Hassan dateert van 31 januari 2011. Het Onderzoek Ali Hussein Hassan is tot stand gekomen nadat onder andere Wim Dankbaar te dicht bij de waarheid kwam, aldus Wim Dankbaar. In 1999 wist het OM niet of een of meerdere personen betrokken waren bij de verkrachting van en moord op Marianne Vaatstra.

Wim Dankbaar bezit zelfs een verklaring van een ooggetuige. Niemand in de journalistiek en media vindt de opinie van Wim Dankbaar boeien want er is tenslotte een boer veroordeeld. De inhoudelijke beweringen worden door niemand diepgaander onderzocht omdat iedereen zich vermaakt met de vormfouten van Wim Dankbaar. Wim Dankbaar is alles kwijt. Zijn geld. Zijn reputatie. Zijn huis. Terwijl hij ervan overtuigd is de waarheid te spreken over de moord op Marianne Vaatstra. Er zijn talrijke goede gronden om in alle redelijkheid te vermoeden dat Wim Dankbaar gelijk heeft. En dat de top van justitie inderdaad tot het bot is gecorrumpeerd.

Het verloop van het onderzoek ter zitting in de zaak van de verkrachting en moord maakt een vreemde indruk. Er mochten geen opnames gemaakt worden. Is toch gebeurd. Het OM beeld zich van alles in wat onmogelijk lijkt. De rechters maken bij herhaling er een punt van Marianne Vaatstra erom bekend stond letterlijk van zich af te bijten. De verdediging kopt de voorzetten geen enkele keer in. Als Jasper S. van de kennelijk vooraf besproken verhaallijn af dreigt te wijken en twijfel kan ontstaan over zijn bekentenis grijpt de advocaat in. 

Jasper S. lijkt woorden in de mond te zijn gelegd. Precies zoals Wim Dankbaar beweert. Er zijn allerlei getuigen die feiten hebben waargenomen. En waarvan het onverklaarbaar is dat hun getuigenissen geen gewicht in de schaal hebben gelegd. Het verhaal van de fiets is ook bizar. Dan het pasje waarmee is gepind. Of die aansteker. En er was geen bloed. Ze lijkt er te zijn neergelegd. Via de binnendoorweg van de caravan op het terrein van het AZC naar het weiland waar ze is gevonden door personen die vanaf de andere kant bij het PD zijn gekomen en waarschijnlijk verantwoordelijk zijn voor de loopsporen waarop Peter R. de Vries zich beroept.. Het mogelijke moordwapen is afgestaan door de politie.

Heel veel weldenkenden hebben eindeloos veel vragen over de ware toedracht van de moord op Marianne Vaatstra die niet worden beantwoord. Ook het hierboven bedoelde woordje “moordenaar” in het Onderzoek Ali Hussein Hassan laat zien dat de methodes van het OM niet deugen. Het OM wist en kon in oktober 1999 niet kon weten of het dna van de “moordenaar” afkomstig was. De premisse dat het dna van de moordenaar was is de fout waarop steevast niemand wordt gewezen door Wim Dankbaar, Chris Klomp of Peter R. de Vries. Van Wim Dankbaar is dat een schoonheidsfout. Van Chris Klomp en Peter R. de Vries is dat een schande. Voorst werkt in het nadeel van Dankbaar dat Klomp en De Vries kennelijk doelbewust zwijgen over het feit dat de rechtspraak terrorisme gerelateerd wordt bedreigd en bedrogen om te zwijgen over andere zware misdrijven van de top van justitie.

09-02-2019

Kinderlokkers brainwashen klimaatspijbelaars

by J.L. de Kreek — last modified 09-02-2019 06:00
Opgeslagen onder:

Stijn Warmenhoven, de VWO-scholier bij DWDD, en de rest van de klimaatspijbelaars worden vakkundig gebrainwasht door misdadigers om te geloven dat CO2 slecht is. CO2 is goed. CO2 moet. Meer CO2 leidt tot meer kans op de Elfstedentocht. CO2 is groeikasgas. CO2 bevordert de groei van bomen en planten. CO2 is het gas waarmee de temperatuur op aarde omlaag wordt gebracht. CO2 bevordert een klimaat waarbij planten en bomen goed groeien. CO2 stimuleert de opname van CO2 door bomen en planten.

Fotosynthese is de scheikundige reactie die aan de basis ligt van menselijk leven op aarde. Daarbij is CO2 onontbeerlijk. Een voorwaarde zonder welke leven niet mogelijk is. De idee van Stijn Warmenhoven en de klimaatspijbelaars dat CO2 slecht is en uitstoot belast moet worden en dat negatieve CO2 emissie zelfs noodzakelijk is om de klimaatverandering tegen te gaan bewerkstelligt dat de lucht wordt vergiftigd want minder CO2 is ook minder zuurstof. Zuurstof wordt door bomen en planten onder invloed van licht gemaakt uit CO2 en water.

 6 H2O + 6 CO2 → C6H12O+ 6 O2

Zes delen water en zes delen koolzuurgas levert door fotosynthese glucose voor de planten en bomen om te groeien en zes delen zuurstof voor de mensen en dieren om in te ademen. Wanneer er minder delen koolzuurgas zijn zullen er ook minder delen zuurstofgas bestaan. De waarde van CO2 waarbij CO2 een bedreiging vormt voor de mensheid zal zich voordoen wanneer de gebrainwashte Stijn Warmenhoven en de rest van de klimaatspijbelaars de zin krijgen van de politieke leiding. De klimaatspijbelaars worden door terroristen bedrogen om te geloven dat CO2 slecht is en in de val gelokt om reductie van CO2 door te voeren en zo op termijn te zorgen voor natuurrampen, hongersnoden en depopulatie. De 350 wetenschappers die met hun openbrief Stijn Warmenhoven en the Youth For Climate bedriegen moeten aan de schandpaal.