U bent hier: Home / Authors / J.L.de.Kreek

J.L. de Kreek

15-12-2019

Europa wordt slachtveld

by J.L. de Kreek — last modified 15-12-2019 03:00
Opgeslagen onder:

Omdat journalisten doelbewust objectieve bronnen onttrekken aan het oog van het publiek zien en begrijpen meeste mensen de voorbereidingen niet die worden getroffen om van Europa een slachtveld te maken. Journalisten en hun media spelen een hoofdrol in verband met de voorbereidingen op de Eerste en de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging van 1940-1945. De Holocaust is heel anders bewerkstelligd dan meeste mensen denken. De grote initiators worden tot op de dag van vandaag op een voetstuk geplaatst door de gemiddelde journalist.

Bij en tijdens de laatste verkiezingen in het Britse Koninkrijk hebben tien komma drie miljoen Britten gestemd voor Labour. Bijna veertien miljoen mensen stemden op de Conservatieven. De meesten Britse kiezers heeft op een anti-Brexit-partij gestemd. Die partijen hebben de absolute meerderheid qua stemmen. Toch is Boris Johnson de premier. Door het districtenstelsel. Meerderheid van de Britten wil geen Brexit. Groot Brittannië is geen Democratie. Het Britse kiesstelsel vervormt de wil van de meerderheid in de macht van de minderheid. In Groot Brittannië is de arbeidsklasse ouderwets onderworpen aan het gezag van de groot grondbezitters.

De Brexit is het initiatief van Boris Johnson. Daarmee voert hij ideeën uit van de oprichters van de terreurbeweging die verantwoordelijk is voor WOII en de Shoah. Deze terreurbeweging werkte al sinds begin 19e eeuw samen met Britse ambtenaren en Britse aristocraten om de maatschappelijke veranderingen ten gevolgen van de Franse Revolutie (democratie en mensenrechten) terug te draaien. Dit wordt de Grote Revisie of Grote Reconstructie genoemd.

De Brexit beoogt een aanjagende werking te hebben op andere exits. Zoals de door Wilders gepropageerde Nexit. Zodat Europa ouderwets is opgedeeld in zones die net zo zullen reageren op naderend onheil als bij de vorige wereldoorlogen. Wilders en Johnson zijn beide Zionisten. Zionisten zijn de vijanden van de Joden. Zionisten zijn aanjagers van antisemitisme. Zionisten veranderen de wereld in een hel voor de Joden. Zionisten symbiotisch samenwerkend met journalisten en banken en managers en Britse ambtenaren en aristocraten zijn de grote enabelers van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Adolf Hitler is een door de Zionisten gewilde leider. Hitler was niks zonder zijn Zionistische partners, hun ideeën en hun geld.

De actuele geopolitiek draait net als 122 jaar geleden om het vestigen van oppermacht voor het wereldhuis van de familie Rothschild. Deze ambitie is de alles bepalende factor voor de gebeurtenissen in de wereld. Hun vazallen onderwijzen Deep Democracy om de veranderingen te bestendigen. De familie Rothschild is groot geworden bij en tijdens het Heilige Romeinse Rijk. Het gedraagt zich als ongekroonde vorst der Joden. De Joden hebben niks met deze familie. De familie Rothschild is niet Joods. De familie Rothschild en het Vaticaan en het Witte Huis werken samen om van voor de Joden heilige staat Palestina een koninkrijk te maken met de familie Rothschild als kroondrager en alle Joden als hun onderdanen. 

De Tweede Wereldoorlog en de Holocaust zijn bedoeld om dit te bewerkstelligen en de Joden zodanig te terroriseren dat ze geen andere uitvlucht accepteren dan zich in strijd met het Jodendom massaal te vestigen in het wereldgetto wat de familie Rothschild, het Vaticaan en het Witte Huis in de Heilige Staat Palestina aan het bouwen zijn voor de Joden. Het actueel oplaaiend antisemitisme is het werk van Zionisten, journalisten, hun media en Donald Trump doordat hij presidentieel de Joden tot nationaliteit verklaart.

Daarmee maakt the Donald de Joden vijandige strijders van alle naties want de Joden overal ter wereld zijn op grond van de Israëlische wetgeving verplicht Israël support te leveren. En de zogenaamd Joodse Staat beschouwt zichzelf als de schepper van alle Joden. De Zionisten vestigen zich ten koste van de rest van de wereld in Palestina geholpen door hun Zionistische partner Boris Johnson die de Britse meerderheidsstem negeert ten faveure van uitvoering van de ideeën van Zionist Theodor Herzl.

13-12-2019

Trumps voorbereidingen op Holocaust

by J.L. de Kreek — last modified 13-12-2019 03:00
Opgeslagen onder:

Adolf Hitler heeft in der tijd de Joden gedetineerd omdat hij ze zag als vijandige strijders. Door Adolf Hitler werd het nationalisme van de Zionistische Congressen vereenzelvigd met het Jodendom en de Joden. De Zionisten strijden sinds 1895 statelijk en militair voor een eigen Staat. En tegen assimilatie van Joden. De Joden zijn in der tijd niet gevangengezet wegens hun geloof. Duitsland hield van zijn Ebenbürtige Juden. De Joden werden gevangengezet omdat ze door Adolf Hitler zijn gezien als personen met een vreemde nationaliteit die strijden tegen de belangen van Duitsland. Joden zijn volgens Trump “brutal killers” en “not nice people at all”. Trump is Katholiek.

Binnenkort tekent de Amerikaanse president Donald Trump tijdens Chanoeka een executieve order die Jodendom interpreteert als een nationaliteit. Daarmee maakt Donald Trump de weg vrij voor de volgende Holocaust. Deze volgende Holocaust staat reeds gepland in de agenda voor terreur en oppermacht van de Zionisten. Die ook in 1895 diepgaand samenwerkte voor hun Endlösung met de Katholiek leiding. De volgende Holocaust zal plaatsvinden op de bergen van Israël. Geert Wilders heeft met zijn minder Marokkanen uitspraken reeds geanticipeerd op deze misdaad tegen de Joden van Donald Trump. Zoals iedereen weet is Geert Wilders en zijn advocaten van mening dat Marokkanen een nationaliteit zijn en geen ras net zoals de Joden nu met Donald Trump en tijdens Hitler. Joden wijzen de commentaren van Trump af. De Zionisten houden van Trump.

De Zionisten zijn tevreden want de Zionisten zijn de creatieve breinen van de Holocaust om de Joden liefde voor het wereldgetto te Palestina bij te brengen. Volgens de Zionisten is het definiëren van Joden als ras of nationaliteit een juridisch-technisch besluit, met als doel het aanpakken van antisemitisme. De Endlösung was ook een juridisch-technisch besluit, van de Zionistische Congressen. In 1895 zeiden de Zionisten ook dat het Zionisme noodzakelijk was tegen antisemitisme terwijl in West Europa het antisemitisme door de Franse Revolutie was verdampt. Het probleem met antisemitisme is dat het bij Zionisten in de muren zit. De Zionisten hebben doelbewust de Endlösung gerealiseerd met als argument dat het noodzakelijk was tegen antisemitisme. De Zionisten strijden al jaren tegen personen met Joodse achtergrond die bewijzen dat de Zionistische helden van Geert Wilders de mannen zijn die de Holocaust al sinds 1895 actief voorbereiden.

Ter zitting in de bunker te Schiphol is deze zomer bij en tijdens het proces tegen Geert Wilders door een benadeelde partij bepleit dat Wilders met zijn minder Marokkanen-uitspraken feitelijk de volgende Holocaust voorbereidt. Dat dit de waarheid is wordt nu andermaal bewezen door Donald Trump die de lijn van Wilders volgt en Joden bedreigt door het Jodendom als nationaliteit te bestempelen. Jodendom kenmerkt zich doordat betrokkenen GEEN Joodse nationaliteit bezitten. In het Jodendom bestaat geen Joodse nationaliteit. Dit verzinsel van een Joodse nationaliteit ligt aan de basis van de Jodenvervolging van 1940-1945. De Joden zijn handhavers van de Drie Eden. En wijzen elke vorm van enige Joodse Staat subiet af.

De media zijn Donald Trump en Geert Wilders doelbewust behulpzaam bij en tijdens hun voorbereidingen op de volgende Jodenvervolging gespiegeld aan de manier waarop de helden van Wilders en het wereldhuis van de familie Rothschild de Holocaust van ‘40-’45 hebben voorbereid. De Telegraaf bijvoorbeeld was al in 1922 in bezit van de opschrift gestelde ideeën van de Zionistische held van Wilders voor Endlösung en Holocaust. Het vindt ze nog prachtig. In 1914 reeds benadrukte de voorzitter van het de Nederlandse Zionistische Bond in de media dat Zionisten strijden tegen assimilatie van Joden. Protesten van Joden door de Protestrabbijnen, is door journalisten opzettelijk in de kiem gesmoord. Net als vandaag. Door bijvoorbeeld Saskia Belleman, Wierd Duk, Matthijs van Nieuwkerk en Chris Klomp.

11-12-2019

De advocaten van Wilders

by J.L. de Kreek — last modified 11-12-2019 03:00
Opgeslagen onder:

Het bijzondere aan de advocaten van politicus Geert Wilders is hun Joodse achtergrond. Of is het een vermeende achtergrond? De vorige advocaat van Geert Wilders was mr. Bram Moszkowicz. Het kampverleden van zijn vader is algemeen bekend. Huidige advocaten van Wilders zijn ook Joods. Mevrouw mr. Knoops-Hamburger is Joods. Haar man heeft zich bekeerd en is proseliet. Meneer mr. Knoops is ook reserve-luitenant-kolonel bij het Korps Mariniers. Onder omstandigheden draagt hij een uniform. Het duo Knoops is advocaat van beroepsmilitair Marco Kroon.

Omdat Moszkowicz en Knoops (komende uit dezelfde stal) als advocaten hebben opgetreden voor Geert Wilders kan en mag worden aangenomen dat zij het ermee eens zijn dat de helden van Geert Wilders de grote initiators zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. En dat Geert Wilders persoonlijk middels zijn Islamuitingen verantwoordelijk is voor de succesvolle aanslag op Nederlandse en NATO Militairen in Afghanistan 18 april 2008. Daarbij zijn de beste militair van de NATO en de zoon van de CDS gesneuveld. Ook zijn er zwaargewonden gevallen en was er materiële zaakschade. In ieder geval GeenStijl erkent deze eerste echte FITNA doden.
    
Bovendien is Geert Wilders persoonlijk verantwoordelijk voor verhoogde terreurdreiging in het algemeen. Door Wilders is Nederland voorkeursdoelwit geworden. De media die Wilders zo graag van support voorziet heeft het hierover nooit terwijl de feiten blijken uit objectieve bronnen zoals openbare databases van de Nctb, de AIVD en de MIVD. De vrije meningsuiting van Wilders met al zijn opzettelijke leugens is kennelijk meer waard dan het leven van Nederlandse en NATO militairen of de veiligheid van de Staat. Journalisten en hun media hebben de basis gelegd voor de terreurbeweging van de helden van Wilders. En zijn trouwe volgers tot op de dag van vandaag.

Ondanks dat het openbaar ministerie in een ambtsbericht een bewijs vermoeden heeft geformuleerd in verband met de gevaren voor de veiligheid van de Staat en bondgenoten die uitgaan van de negativiteit van Geert Wilders heeft een en ander nog niet tot strafvervolging van de Blonde Geit geleid. De reden hiervan ligt overduidelijk in de terrorisme gerelateerde bedreigingen en bedrog door de terreurbeweging van de helden van Geert Wilders, die nauw samenwerkt met de Telegraaf Media Groep, en al in 1922 samenwerkte met de Telegraaf, aan het adres van onderdelen van de Staat der Nederlanden waaronder de Rechtspraak valt.

08-12-2019

Niks mis met Holocaustontkenning

by J.L. de Kreek — last modified 08-12-2019 03:00
Opgeslagen onder:

Neem aan van de tweedegeneratie dat er niks mis is met Holocaustontkenning. Louter omdat de Joden zich niet vrijwillig hebben geofferd is de Holocaust een leugen. De Joden spreken liever van de Shoah of catastrofe want de term Holocaust wekt associaties met Joodse rituelen die Joden al meer dan vijfduizend jaar handhaven in verband met Grote Verzoendag. Elie Wiesel denkt hier net zo over.

Dan natuurlijk de kwestie van de aantallen. Het is inderdaad de waarheid dat de terreurbeweging van de helden van Geert Wilders precies zes miljoen Joden heeft willen brandofferen gespiegeld aan de oude vertrouwde Joodse rituelen met het wassen en doden en volledig verbranden van het offer buiten de bebouwde kom als prelude op de kolonisatie van Palestina. Daarom hun propaganda in verband daarmee sinds 1900. Geluk bij een ongeluk heeft het er alle schijn van dat dit aantal niet is behaald. Zes miljoen is het perfecte getal volgens sommige esoterische theorieën die ten onrechte in verband worden gebracht met Jodendom.

Joden zijn personen die de Drie Eden handhaven. Dit betekent assimilatie. Zij die de Drie Eden niet handhaven worden in het spraakgebruik Nazi’s genoemd. Nazi is de afkorting die slaat op de fusie tussen de Nationaal Socialisten en de Zionisten. Hitler werkte al in 1923 samen met de Zionisten. De Zionisten werken als sinds 1895 aan uitvoering van hun Endlösung en hun Holocaust die door hen in 1895 nog "groẞer Vershonungsausklang" is genoemd. De ideeën voor de Holocaust zijn ontsproten uit het brein van de helden van Geert Wilders. De Duisters en het Duitse volk hebben niks te maken met de Holocaust. Adolf Hitler was 100% de uitvoerende macht van de Zionistische Congressen. De Wiedergutmachungen komen voor rekening van het wereldhuis van de familie Rothschild wat al sinds 1895 diepgaand is betrokken bij de voorbereidingen op hun offer ter verkrijging van een monarchie met Groter Israël als soeverein heersgebied en wereldgetto voor de Joden.

06-12-2019

De vrienden van Rothschild

by J.L. de Kreek — last modified 06-12-2019 03:00
Opgeslagen onder:

Volgens goed ingewijde bronnen bij the Sun hebben de vrienden van Rothschild staan roddelen over Donald Trump. Trudeau, Johnson, Marcon en Rutte vertellen elkaar sprookjes over the Donald tijdens de Navo-top in Londen. Donald Trump komt tenminste zijn verkiezingsbeloftes na. Behalve dan zijn belofte de aanslagen in de VS 11 september 2001 opnieuw te onderzoeken. De wereldleiders dienen Donald Trump daaraan te herinneren als de Verenigde Staten van Amerika echt de bondgenoten zijn die onze leiders zeggen dat ze zijn. Dan moet Donald Trump van alle support worden voorzien om onafhankelijk onderzoek naar de aanslagen 11 september 2001 te bewerkstelligen.

Indien dat onderzoek wordt gedaan is de verwachting op basis van objectieve bronnen die gewoon voor iedereen op internet zijn te vinden dat de familie van de aandeelhouders van de oud werkgever van Marcon wordt aangewezen als het syndicaat wat verantwoordelijk is voor het internationaal terrorisme sinds 1895. Symbiotisch samenwerkend met journalisten, mediabedrijven en wereldleiders die lekker met elkaar roddelend het staatshoofd van een bevriende natie om niks beledigen. Donald Trump werkt nu ongetwijfeld ongewild en onbedoeld mee en draagt anderszins actief bij aan complete realisatie van de ideeën van de terreurbeweging van de helden van Geert Wilders. Daarmee zijn Donald Trump, Geert Wilders en Adolf Hitler effectief ambtsgenoten van dezelfde statelijk acterende terroristische organisatie van de helden van de Blonde Geit. Dus dan is Trump net als Bush en Wilders feitelijk in vreemde krijgsdienst.

Deze te Basel opgerichte en sinds 1897 officieel statelijk acterende terroristische organisatie is verantwoordelijk voor de Tweede Wereldoorlog, de Jodenvervolging van 1940-1945, de aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001, succesvolle aanslagen op Nederlandse en NATO militairen,  Deep Democracy en andere high impact crimes zoals mogelijk de aanslag op de MH17.  Deze terreurbeweging wil oppermacht voor het Wereldhuis van de familie van de patroon van de held van Wilders. Dit wordt door de leiders van de terreurbeweging gezien als ‘Rotschildsches Syndikat artistokratisch machen’. Ook ‘Zionisierung der Welt’ genoemd. De persoonlijke dagboeken van de leiders van deze terreurbeweging en andere unieke geschriften van deze personen en hun organisatie bewijzen deze feiten objectief. Donald Trump met al zijn gebreken doet het zo slecht nog niet. Familie Bush werkt al sinds 1942 samen met de Nazi’s.

04-12-2019

Holocaustontkenning en pedofilie

by J.L. de Kreek — last modified 04-12-2019 03:00
Opgeslagen onder:

Holocaustontkenning en pedofilie hebben met elkaar gemeen dat journalisten in het algemeen in verband daarmee doelbewust informatie onttrekken aan het oog van het publiek. De Holocaust is opzettelijk bewerkstelligd door een terreurbeweging wat is opgericht en nog altijd wordt geleid en gevold door journalisten. Bovendien houden journalisten feiten en cijfers onder de pet waaruit blijkt dat deze door journalisten opgerichte terreurbeweging er niet in is geslaagd het door de oprichters gedroomde perfecte aantal van zes miljoen Joden ritueel te brandofferen in de kampen van de onderneming van de familie van de patroon van de held van de partner van journalist Arnold Karskens. Op basis van feiten en cijfers lijken het tussen de 1,7 en 3,3 miljoen te zijn.

Arnold Karskens als journalist met jarenlang ervaring in oorlogsgebied is opvallend stil als het gaat om de oorlogsmisdaden van de thans oudleden van de commissie van aanbeveling van Stichting Onderzoek Oorlogsmisdaden waarvan journalist Arnold Karskens oprichter en voorzitter is. Ook repte journalist Arnold Karskens met geen enkel woord over de grote kliek aan pedofielen die zich verenigt in en rond de Jeugdhulp. In Nederland is de Jeugdhulp verantwoordelijk voor gedwongen verdwijning van minderjarigen en mensenhandel en herhaald ernstig kindermisbruik en kindermishandeling. Deze hardnekkige corruptie bij de Jeugdhulp heeft met de oorlogsmisdaden van de partners van Arnold Karskens gemeen dat ook daarin Joris D en de VVD een prominente rol spelen.

Journalist Arnold Karskens kan het zelf zien en begrijpen allemaal aan de hand van de objectieve bronnen die op internet zijn te vinden. Gezien de baard van Arnold Karskens heeft hij de jaren des onderscheids bereikt. Dit wil zeggen dat journalist Arnold Karskens weet hoe het hoort allemaal. En wat er gezegd dient te worden over de Holocaust, pedofilie en de partner van Arnold Karskens (lees: Geert Wilders) waarmee hij zijn omroep opricht. De journalistiek is verweven met internationaal terrorisme en georganiseerde misdaad. Journalisten zijn de leveranciers van ideeën en lobby voor high impact crimes en maatschappelijke verandering. Media breed strijden journalisten actief tegen openbaarmaking van de waarheid. Journalist Arnold Karskens loopt voorop de feiten onder zijn pet houdend.

02-12-2019

Deep Democracy bestendigt terroristische veranderingen

by J.L. de Kreek — last modified 02-12-2019 03:00
Opgeslagen onder:

In Nederland zijn cultureel antropologen actief die middels Deep Democracy de terroristische maatschappelijke verandering bestendigen van de terreurbeweging die verantwoordelijk is voor de aanslagen in de VS 11 september 2001. Deep Democracy is ontwikkeld door natuurkundigen en psychoanalytici die door hun kennis zien en begrijpen dat de torens van de Twin Towers niet door de vliegtuigen kunnen zijn ingestort. Desondanks onttrekken zij deze informatie aan het oog van het publiek.

Naar aanleiding van die aanslagen houden de ontwikkelaars van Deep Democracy zich als psychoanalytici bezig met het beschrijven van een proces om te werken met de rollen van terrorist en slachtoffer op innerlijk en uiterlijk niveau. Hun Deep Democracy levert gereedschappen die personen in staat stellen om conflicten te gebruiken voor het bouwen van gemeenschappen. Deep Democracy is een vorm van procesgeorienteerde psychologie. Psychologie gaat over de psyche van de mens. Psychologie is meer dan studie naar het innerlijk leven en gedrag van de individuele mens. Psychologie onderzoekt ook het gedrag van groepen. Met psychologie wordt dagelijks gedrag van mensen en groepen gemanipuleerd. Dit heet reclame. Reclame en propaganda zit vol met psychologische trucs om mensen massaal tot koopgedrag aan te zetten. Geuren in winkels. Producten op een bepaalde plek. Psychologen doen onderzoek naar het gedrag van mensen om het koopgedrag te bevorderen. 

Er bestaan ook vormen van psychologie die gezien dienen te worden als ‘mind control’. Mensen kunnen psychologisch dermate worden gemanipuleerd dat zij dingen doen die ze eigenlijk niet willen. Of ideeën krijgen waar ze niet spontaan zelf op komen. De goocheltrucs van Victor Mids zitten barstensvol psychologische trucs. Deep Democracy is een vorm van procesgeoriënteerde psychologie. Procesgeoriënteerde psychologie wordt gezien als een vorm van mind control. En “associated with alternative spirituality movements”. Procesgeoriënteerde psychologie is een voorbeeld van eclectische adoptie van sjamanisme en onderwezen door de Findhorn gemeenschap in Noord-Oost Schotland.

De ontwikkelaars van Deep Democracy zien zichzelf als “psychological SWAT team” en “a pair of Jungian commandos dispatched to world hot spots to untangle the intractable”. Procesgeorienteerde psychologie verwerft kennis van processen. Processen zijn de onderliggende factoren die aan beslissingen ten grondslag liggen en niet zichtbaar zijn voor de gemiddelde personen. De beroemde psychoanalyticus Carl Gustav Jung is de psycholoog die aan de basis staat van de veel gebruikte archetypes. Wat minder bekend is van Carl Gustav Jung is dat hij nauw samenwerkte en bevriend was met de psychologen die als leiders deelnamen aan de terreurbeweging die verantwoordelijk is voor de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust

De archetyperingen van Carl Jung hebben de Zionisten bijvoorbeeld geholpen bij en tijdens het stelen van de Joodse identiteit. In Zwitserland is een instituut vernoemd naar Carl Jung. Dit instituut speelt een hoofdrol in verband met de ontwikkeling van Deep Democracy. Omdat de ontwikkelaars van Deep Democracy daar wetenschappelijk zijn geworteld. Zwitserland is ook het land waar de Zionisten in de tijd van Carl Jung hun terreurbeweging hebben opgericht met het oorlogsdoel de Joden uit te roeien en het Midden Oosten te koloniseren.

De cultureel antropologen die in Nederland Deep Democracy onderwijzen voeren  sociale experimenten uit. Daarbij beïnvloeden zij doelbewust de serotonine huishouding bij het aanwezige publiek. Daardoor ontstaat bijvoorbeeld een bepaald groepsgevoel. Of worden groepen tot bepaalde beslissingen aangezet. Zoals makke schappen die door een herdershond een bepaalde kant op worden gemanoeuvreerd. De ontwikkelaars van Deep Democracy voerde in de Verengde Staten van Amerika ook sociale experimenten uit. 

Daarbij lieten zij een zaal vol goed willende burgers ogenschijnlijk spontaan in raciale ruzie en strijd uitbarsten. En lieten zij zien dat zij die zaal ook weer tot rust brachten. Zij zelf noemen dit: “process some of the public’s feelings” Daags daarna braken daar buiten die zaal waar dat experiment is uitgevoerd in die buurt raciale rellen uit. In de San Francisco Chronicle staat daarover op 1 mei 1992:

"three days at Merritt College were billed as an experiential workshop on racial tension and conflict resolution. It didn't take long for the racially diverse group of 200 people sitting in a circle in building R to experience racial conflict.

Deep Democracy is ontwikkeld om de stem van de blanke onderdrukker te bestendigen in het Zuid Afrika na de apartheid. De ontwikkelaars vinden hun eclectische sjamanisme belangrijker dan gewoon democratie want volgens hen is democratie mislukt want er bestaat nog altijd racisme. De ontwikkelaars van Deep Democracy zijn tevens schrijvers van boeken met exotische titels als “Sitting in the Fire” en “Dance of the Ancient One” die vol staan met ongeloofwaardige standpunten en ongefundeerde beweringen. De cultuur antropologen die in Nederland Deep Democracy onderwijzen trainen ook de georganiseerde misdaad in de Jeugdhulp.

30-11-2019

Het psychologisch abces van Bram Bakker

by J.L. de Kreek — last modified 30-11-2019 03:00
Opgeslagen onder:

Het is alweer een tijd geleden dat basisarts psychiater hardloper publicist uitgever Bram Bakker in zijn rol van prominente ambassadeur van Stichting Geen Doofpot is gevraagd wat hij zal doen tegen de grote doofpot in verband met Hiv en AIDS. Bram Bakker beende met forse stappen weg voordat hem drie vragen gesteld konden worden. Vervolgens deed hij grappig over de Holocaust tegenover journalisten van PowNed.

Inmiddels had Bram Bakker op internet de objectieve bronnen erbij kunnen pakken en zich kunnen afvragen of inderdaad reeds uit de nomenclatuur blijkt dat AIDS niet door Hiv wordt veroorzaakt en dat dus patiënten die lijden aan een depressie ten gevolge van een diagnose HIV dienen te worden behandeld met het vertellen van de waarheid over Hiv en AIDS. Hiv is een virus. Aids is een syndroom. Syndromen zijn complexe aandoeningen zonder duidelijke oorzaak. Virussen die ziekten veroorzaken zijn dankzij Kocks Postulaten te identificeren. Kochs Postulaten zijn de grondwet van de virologie. Kochs Postulaten zijn niet geabrogeerd.

Robert Gallo, de man die zich onterecht voordoet als de ontdekker van Hiv, is ook de man die ten onrechte Hiv aan Aids verbindt en door iedereen wordt gevolgd want daaraan wordt goed verdiend. De waarheid in verband met Hiv en Aids levert geen geld op. In zijn publicatie in Science 1984 bewijst Rovert Gallo in zijn onderzoeksresultaten dat een minderheid van de door hem onderzochte Aidspatiënten ook Hiv bezit. Daarmee is objectief vastgesteld dat Hiv niet de oorzaak kan zijn van Aids. Desondanks is er in Nederland geen arts die dit de gemeenschap uitlegt. Ook Bram Bakker niet die aanvoerder is van Stichting Geen Doofpot. En wiens taak het is dit aan iedereen te onderwijzen. RIVM van hetzelfde laken en pak. Bovendien verspreidt het met kennis van de wetenschap over andere feiten nepnieuws.

Bram Bakker is ook actief op het terrein van het organiseren van gala’s om aandacht te vragen voor depressie. Daarbij nodigt hij bestuurders van de Jeugdhulp uit op het podium en plaatst hij hen in de schijnwerpers wegens hun zogenaamde hulp aan depressieve jongeren terwijl die personen dienen te worden veroordeeld voor hun misdrijven tegen de jeugd. Het is Bram Bakker niet aan zijn verstand te brengen. Bram Bakker is psychiater. Zijn Twitterdiarree volgend denkt hij alles het beste te weten. Bram Bakker kan nooit een goede basisarts zijn want hij onderzoekt niks. Ook niet als hij bij herhaling op de feiten is gewezen. Daarom moet ook aan zijn kwaliteiten als psychiater worden getwijfeld.

28-11-2019

Grassroot antisemitisme

by J.L. de Kreek — last modified 28-11-2019 03:00
Opgeslagen onder:

Grassroot antisemitisme is het zwijgen van journalist Arnold Karskens over de misdaden tegen de Joden van de helden van de leider van de PVV waarmee hij samenwerkt voor de oprichting van zijn nieuwe TV zender. Journalist Arnold Karskens is ook voorzitter van Stichting Onderzoekoorlogsmisdaden. Fred Teven van de VVD nam hieraan deel als lid van de commissie van aanbeveling. Na het uitbreken van de oorlog in Irak. Journalist Arnold Karskens stelt en beweert dat de NOS aan een tunnelvisie lijdt. Dit ernstige verwijt houdt verband met het feit dat de NOS in al zijn wijsheid journalist Arnold Karskens nog altijd niet ziet als het kaalkopje wat hij altijd is geweest.

Arnold Karskens is de journalist die gewelddadig zwijgt over de helden van Geert Wilders die de grote initiators van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust zijn. Journalist Arnold Karskens werkt zich op de voorgrond met onderzoeken naar oude Nazilijken uit het verleden en levert doodleuk support aan personen die de verantwoordelijken voor Hitler en de gaskamers als helden op een voetstuk plaatsen. Dit zwijgen van deze journalist is relevant omdat journalisten de oprichters blijken te zijn van de terroristische organisatie van de helden van Geert Wilders die ‘as we speak’ onderdelen van de Staat der Nederlanden terroristisch bedreigt en bedriegt om verzoeken ter zake strafvervolging van de Blonde Geit af te wijzen.

Er wordt reeds jaren gewerkt aan de strafvervolging van Geert Wilders. Recent is weer twee keer kort aan de orde geweest in de strafzaak tegen Wilders in de bunker te Schiphol dat Wilders met zijn werk de volgende Holocaust voorbereidt en misdrijven begaat tegen de veiligheid van de Staat en bondgenoten. Geert Wilders is persoonlijk verantwoordelijk voor de aanslagen op Nederlandse militaire doelen waarbij de beste militair van de NATO en de zoon van de CDS zijn gesneuveld. Twee andere militairen zijn zwaargewond geraakt. In verband hiermee heeft het openbaar ministerie jaren geleden reeds een waarheidsvermoeden geformuleerd. Journalist Arnold Karskens is dermate antisemitisch dat hem dit nooit is opgevallen. PVV-leider Geert Wilders is een persoon die de Terreurbeweging van Herzl volgend doelbewust misdrijven tegen de veiligheid van de Staat en de Joden begaat.

Journalist Arnold Karskens zegt op zijn propagandakanaal op Youtube te zien wat er gebeurt in deze wereld. En toont een lokaal voorbeeld wat hij als journalist heeft gevolgd. Hij zou er al jarenlang verslag van doen. Afghanistan, Irak, Syrië, Mali, noem het op. Het wereldnieuws. Arnold Karskens vraagt zich slissend af of de kijker goed wordt geïnformeerd over dit nieuws. Of is er sprake van framing? Spoiler alert: Arnold Karskens is mister framen himself. Arnold Karskens heeft gelijk wat betreft de klimaathysterie. Alleen begrijpen dat het klimaatbeleid tot hongersnood en populatie leidt doet hij niet. Arnold Karskens vraagt zich af of de kijker als blanke niet al een halve racist is. Arnold Karskens zelf imponeert als volbloed antisemiet. Omdat hij als journalist voor de stichting van zijn omroep samenwerkt met de organisatie van de man die de grote initiators van Hitler en de gaskamers als helden eert. Meest lachwekkende misschien aan Arnold Karskens is dat hij zich "Nazi-jager" noemt.

26-11-2019

Pedofilie, vermoederen en kinderrechten

by J.L. de Kreek — last modified 26-11-2019 03:00
Opgeslagen onder:

In Nederland is een relatief grote groep pedofielen actief die zich schuldig maakt aan georganiseerde misdaad, mensenhandel en gedwongen verdwijning van minderjarigen. Best veel vrouwen nemen hieraan deel. Zij vermoederen de kindermishandeling en het kindermisbruik van de Jeugdhulp. Pedofilie onder vrouwen is een taboe onderwerp. Het kwam aan de orde in verband met het onderzoek van de Commissie Samson naar het kindermisbruik in de Jeugdhulp. Het misbruiken van kinderen door de Jeugdhulp is een slepende kwestie.

De Jeugdhulp wordt omgeven door een grote groep professionals die geld verdient aan de Jeugdhulp met de levering van bijvoorbeeld trainingen. Of propaganda. Of rechtsbijstand. Of gewoon advies. Objectieve bronnen staan online waaruit blijk dat de Jeugdhulp beslissingen van rechters ten uitvoer legt zonder dat enig stuk is betekend aan de partij die is veroordeeld. Deze beslissingen bemachtigt de Jeugdhulp middels valse zorgmeldingen en spoedaanvragen bij rechters die zelf werkzaam zijn in de jeugdhulp. Ouders worden daarbij niet gehoord. Bij de hulpvaardige Politie wordt niet gevraagd naar een betekend exploit terwijl dat wettelijk is verplicht. Kinderrechters vertrouwen blind op de Jeugdhulp. De grossen van in Nederland gewezen vonnissen, van beschikkingen van de Nederlandse rechter kunnen niet worden ten uitvoer gelegd dan na betekening aan de partij tegen wie de executie zich zal richten. Dat staat in artikel 430 lid vier Wetboek van Rechtsvordering. Ook is er geen equality of arms want Jeugdhulp bezit strafrechtelijke middelen in het civiele kader waartegen ouders en kind niet zijn beschermd.

De Nederlandse kinderbescherming maakt zich doelbewust schuldig aan gedwongen verdwijning van minderjarigen en mensenhandel. De kinderen die verdwijnen worden misbruikt. Ook seksueel. Het grootste risico op misbruik en mishandeling lopen kinderen in de Jeugdhulp. De statistieken bewijzen dat de zorgverleners in de Jeugdhulp zich bij herhaling schuldig maken aan ernstig kindermisbruik. Vrouwen die pedofielen zijn werken het liefst voor de kinderbescherming. Bij de vrouwelijke pedofielen in de kinderbescherming staat het individuele seksueel misbruik minder op de voorgrond dan bij hun mannelijke soortgenoten. Die de meisjes gewoon verkrachten voor het oog van bewakingscamera's en niemand doet wat. De vrouwen drukken de kinderen aan de borst. En trekken zich niks aan van de schendingen door de Jeugdhulp van de kinderrechten. Ze zorgen graag voor kinderen, die vrouwen. Dat is een ziekte onder vrouwen waardoor ze de verhoudingen uit het oog verliezen en zeer ernstige misdrijven in de Jeugdhulp begaan.

Het is makkelijk te zien en begrijpen dat de kinderbescherming chronisch kinderen gedwongen laat verdwijnen voor geld. Internationaal is Nederland toonaangevend. Een van de personen die verantwoordelijk is voor deze vorm van georganiseerde misdaad is Joris D. Bovendien is Joris D. mede verantwoordelijk voor oorlogsmisdaden, terrorisme en genocide in Moslimlanden. Bovendien zijn er bronnen die doen vermoeden dat Joris D. iets te maken heeft met de moord op Marianne Vaatstra. Of althans met het verdoezelen van de waarheid in verband daarmee. Er is een wet tegen het gedwongen laten verdwijnen van minderjarigen. Dit is de Wet Internationale Misdrijven. Kortaf: WIM. Het misdrijf is strafbaar gesteld met levenslang. Dit betekent dat de Jeugdhulp kinderen beschermt door misdrijven te plegen die dienen te worden veroordeeld met levenslange hechtenis.

24-11-2019

De Nazister van Zion

by J.L. de Kreek — last modified 24-11-2019 03:00
Opgeslagen onder:

Joden verbranden ritueel de Nazister van Zion. Meeste mensen associëren de Davidster en de Staat Israël met Joden terwijl Joden zelf de Davidster in de fik steken en de Joodse Staat verafschuwen. De Davidster is geen teken van Joodse identiteit. Het is in ieder geval niet heilig. De Davidster is het symbool wat is gekozen door de terroristische organisatie van de helden van Geert Wilders om Joods te lijken. Het lekenpubliek en de Christenheid ziet het verschil niet of wil het niet zien.

De Joden stellen en beweren dat Zionisme gelijk staat aan anti-Semitisme. Iedereen is ermee bekend dat de Zionisten en hun partners in de journalistiek en media daarover anders denken. Dit komt omdat de Zionisten en hun partners in de journalistiek en media de grote initiators van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust blijken te zijn. Letterlijk. Al in 1914 is algemeen bekend dat de Zionisten actief strijden tegen assimilatie van Joden omdat ze de Joden gedwongen willen bekeren tot het Zionisme. Of uitroeien. Zoals ze met de Tweede Wereldoorlog hebben gedaan. Symbiotisch samenwerkend met antisemieten en hun landen. De Zionisten verjoodsen Nazisme. Hitler werkte één op één samen met Zionisten.

De Nationaal Socialisten deden wat de Zionisten zeiden. Hitler is een door de Zionisten gewilde nutteloze leider waarmee de Zionisten hun Endlösung van alle kanten hebben kunnen benaderen. Het kamp Auschwitz is gebouwd op particulier initiatief van de onderneming van de familie van de patroon van de held van Geert Wilders. De idee voor de Holocaust is het wereldhuis van deze familie al in 1895 geleverd door journalist Theodor Herzl die ook de Endlösung heeft bedacht en op de politieke agenda heeft gezet. Alles met betrekking tot de Jodenvervolging van 1940-1945 is doelbewust bewerkstelligd door de Zionisten en journalisten en hun media zoals de Telegraaf. De Telegraaf was al in 1922 bekend met de ideeën voor de Holocaust.

Tot op de dag van vandaag blijft de Telegraaf bij monde van onder andere journalisten Saskia Belleman en Wierd Duk de handen in onschuld wassen. Zelfs wanneer zij de objectieve bronnen voorgehouden krijgen. De hele Nederlandse journalistiek -dat is gewoon van dag tot dag na te lezen- spande zich ervoor in dat de Zionisten moeiteloos hun voorbereidingen treffen konden. En dat de geluiden van de Joden precies volgens de wens van de grote journalist en Zionistisch leider Herzl in de kiem werden gesmoord zodat het werk van de Beweging van Herzl niet door een enkeling zou worden verstoord. De Joden vieren feest bij de brandende Nazister van Zion. En bidden Onze Liever Heer dat de Zionistische revisie van de Diaspora nietig wordt verklaard.

22-11-2019

Herinneringen aan de Holocaust

by J.L. de Kreek — last modified 22-11-2019 03:00
Opgeslagen onder:

Meeste herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust zijn individueel, lokaal of fragmentarisch. De verhalen uit de kampen of van verzetsstrijders of militairen. Door ontdekking van de persoonlijke dagboeken en andere publicaties van de personen die hiervan de grote initiators zijn kan iedereen met een helicopterview kijken naar hoe alles in werkelijkheid is gebeurt zoals de geschreven geschiedschrijving behoort vast te leggen. Journalisten blijken de creatieve breinen en managers te zijn die verantwoordelijk waren voor de lobby en andere voorbereidingen op de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust.

Journalisten correspondeerde eind 19e eeuw actief met bijvoorbeeld de Tsaar om  Rusland te laten meewerken aan hun plan voor de Endlösung, waarvan pogroms op Joden in Oost Europa opgang kwamen. Heel precies is te bepalen welke journalist waar wanneer wat heeft gedaan om de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust te bewerkstelligen. Het staat allemaal te lezen op www.holocaustles.nl. Vandaag strijden journalisten actief tegen de inhoud van deze site. En tegen de maker die een Joodse achtergrond bezit en niks anders doet dan wat Joden betaamt namelijk de Drie Eden handhaven. Uit de vooroorlogse kranten in Nederland blijkt objectief dat bestuurders van de door journalisten opgerichte Zionistische organisatie er al in 1914 prat op gingen dat zij strijden tégen assimilatie van Joden. En de zogenaamde protestrabbijn uit de synagoges verjoegen. Het staat allemaal zwart op wit.

Ook staat zwart op wit door de Zionisten zelf opschrift gesteld dat Adolf Hitler de uitvoerende macht was van de Zionisten. Er zijn een heleboel objectieve bronnen die bewijzen dat de Nationaal Socialisten en de Zionisten symbiotisch samenwerkte om de doelen van de Zionisten te realiseren: revisie van de Diaspora. Bovendien werkte de Zionisten hiervoor militair en anderszins samen met de Italiaanse fascisten. Hitler was net als zijn Zionistische vrienden en bondgenoten een hardcore Diaspora revisionist. Diaspora revisionisme is een krachtige synoniem voor Zionisme en voor antisemitisme. Zionisme en antisemitisme zijn hetzelfde. Zionisme is een ander woord voor antisemitisme. De Joden voor de oorlog wisten dit natuurlijk al en waarschuwde iedereen en zijn vakkundig monddood gemaakt door de Nederlandse journalistiek. Daarmee voor de oorlog Joden als publicist Louis Fles tot zelfmoord drijvend. De Telegraaf was al in 1922 in bezit van de plannen voor de Holocaust. En zweeg gewelddadig. Vandaag doet journalist Saskia Belleman van de Telegraaf alsof haar neus bloedt.

Delpher.nl bevat de authentieke teksten van de kranten en tijdschriften in Nederland van 1618 tot 1995. Andere databases in Amerika bijvoorbeeld bevatten de authentieke teksten van kranten en tijdschriften op dat continent uit die tijd. Daaruit blijkt dat Amerikaanse Zionisten al in 1900 publiceerde over een Holocaust op precies 6.000.000 Joden in Europa. De website sixmillionjews.nl bevat de objectieve bronnen die dit bewijzen. Andere objectieve bronnen maken aannemelijk dat er geluk bij een ongeluk toch geen zes miljoen Joden zijn vermoord in de oorlog. Het aantal ligt rond de drie miljoen. Of lager. De Zionisten en hun partners in de journalistiek hebben wel bedoeld precies zes miljoen Joden ritueel te brandofferen in de kampen van de onderneming van de familie van de patroon van de held van Geert Wilders. Ze zijn daarin niet geslaagd. Dankzij de Russen. Die Auschwitz hebben bevrijd voordat de Zionisten hun genocidale doelen hadden bereikt.

Niet getreurd voor de Zionisten en hun journalistieke ‘Matties’. Ze hebben nog een kans om het kabbalistisch perfecte aantal van zes miljoen joden ritueel te brandofferen als rammen bij Jom Kippoer. De Zionisten hebben om hun doelen te bereiken nog een Holocaust in hun agenda voor oppermacht staan. Die zal plaatsvinden op de bergen van Israël. Het aantal slachtoffers zal dermate groot zijn dat de begrafenis zeven maanden duurt. Veel herinneringen aan de Holocaust zijn vals. In het algemeen is de holocausteducatie in het westen gebaseerd op terrorisme gerelateerd bedrog van de dadergroep die ook vandaag het publieke debat bepaalt. Daders hebben zich gemengd onder de slachtoffers. En liegen doelbewust de getuigenissen. Bovendien bedriegt de journalistiek iedereen opzettelijk in verband met deze door journalisten bewerkstelligde oorlogsmisdaden en internationale misdrijven. De Zionistisch geïnspireerde Journalist Loe de Jong bijvoorbeeld is de man die in het standaardwerk over de Tweede Wereldoorlog de leugens heeft vastgelegd. Het NIOD is het eens met dit bedrog.

20-11-2019

De vinger van Chris Klomp

by J.L. de Kreek — last modified 20-11-2019 03:00
Opgeslagen onder:

Journalist Chris Klomp kan “er de vinger niet op leggen” in verband met een man die hem volgt alsof hij de grootste misdadiger ooit is. Journalist Chris Klomp beweert ook “specialist rechtspraak” te zijn. Journalist Chris Klomp is herhaald de objectieve bronnen voorgehouden die bewijzen dat de jeugdhulp zich doelbewust schuldig maakt aan gedwongen verdwijning van minderjarigen. Hij lacht de boodschapper keihard in het gezicht uit. Bovendien stelt en beweert hij dat deze man "niet helemaal spoort".

Journalist Chris Klomp is ook de objectieve bronnen voorgehouden die bewijzen dat het Openbaar Ministerie nog niet heeft doorgepakt naar aanleiding van een aangifte tegen deze journalist wegens strafbare deelname aan terroristische misdrijven omdat de Rechtspraak terrorisme gerelateerd wordt bedreigd en bedrogen. Journalisten blijken de oprichters te zijn van de terroristische organisatie die verantwoordelijk is voor de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging van 1940-1945. Deze terroristische organisatie ambieert omwenteling van de wereldorde naar de oude staat van voor de Franse Revolutie

Het is best makkelijk te zien en begrijpen allemaal tegenwoordig met internet en het gebrek aan noodzaak om van de bank te komen bij en tijdens diepgaand onderzoek naar de waarheid. Alle objectieve bronnen die journalisten nodig hebben om te weten dat hun werk in het algemeen imponeert als deelname aan terroristisch misdrijven staan op internet. Onder andere de website www.holocaustles.nl bevat de digitale versies van de authentieke publicaties van betrokken journalisten en publicisten die de leiders zijn van de terreurbeweging die verantwoordelijk is voor de Holocaust. De Telegraaf blijkt al in 1922 bekend te zijn met de voorbereidingen van collega journalisten op de Endlösung.

De journalistiek mediabreed belazert iedereen al meer dan 122 jaar helemaal de moeder. Toen in 1895 vrije meningsuiting voor meeste mensen nieuw en onwennig was lobbyde journalisten en hun media voor uitvoering van hun plan voor de Endlösung en de stichting van een wereldgetto voor de Joden. Deze journalisten waren atheïsten die de Joden overvielen onder andere door de Joodse identiteit te stelen, zich voor te doen als Joden, en de Joden uit hun synagoges te drijven en hen te ontdoen van het recht op zelfbeschikking en zelfverdediging. Het doel hiervan is revisie van de Diaspora en plaatsing van de wereldmacht in de handen van het syndicaat wat al meer dan 122 jaar symbiotisch samenwerkt met journalisten en hun media om het publiek duurzaam in de waan te plaatsen over de bron van het internationaal terrorisme en het kindermisbruik in de jeugdhulp.

Journalisten strijden actief tegen openbaring van feiten en omstandigheden die bewijzen dat: journalisten de creatieve breinen zijn van de Holocaust; de torens van de Twin Towers met geen mogelijkheid door de vliegtuigen kunnen zijn ingestort; de oorlog in Irak een terroristisch misdrijf is; in Irak doelbewust genocide wordt bewerkstelligd door westerlingen; de jeugdhulp minderjarigen gedwongen laat verdwijnen; de Rechtspraak terroristische wordt bedreigd en bedrogen; Geert Wilders bij herhaling misdrijven tegen de veiligheid van de Staat pleegt; journalisten en Wilders deelnemen aan dezelfde terreurbeweging die de volgende Holocaust voorbereidt; Jezus Christus niet is gestorven aan het kruis of de martelpaal; AIDS niet door Hiv wordt veroorzaakt; CO2 niet de oorzaak is van klimaatverandering; het stikstofprobleem makkelijk en betaalbaar is op te lossen; er geen downloadverbod bestaat; Japser S. misschien niet de moordenaar is van Marianne Vaatstra; Jeffrey Epstein geen zelfmoord heeft gepleegd.

18-11-2019

Terroristen infiltreren Overheid

by J.L. de Kreek — last modified 18-11-2019 03:00
Opgeslagen onder:

De aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001 zijn door een hele andere organisatie bewerkstelligd dan meeste mensen denken. Deze organisatie bestaat al meer dan 122 jaar. En heeft oppermacht als oogmerk. Het wil een bepaald syndicaat aristocratisch maken. Dit wil zeggen dat leden van dit syndicaat de titel Vorst, Prins of Koning dragen. Deelnemers of volgers van deze terroristische organisatie infiltreren de Overheid. Zij veranderen het democratische besluitvormingsproces. En vervangen dit voor Deep Democracy.

Zij organiseren zich tribaal. En zijn het niet eens met het verlichtingsdenken, autonomie en vrijheid van mensen. Leden van deze corporate tribe ambieren oude patriarchale, religieuze, dictatoriale, structuren. De leden van deze terroristische groep hebben met elkaar gemeen dat zij verzwijgen wat gezegd moet worden. Over bijvoorbeeld de aanslagen in de VS 11 september 2001. En over de Jeugdhulp. Leden van deze groep zijn ook actief betrokken bij het bewerkstelligen en verhelen van de georganiseerde misdaad in de Jeugdhulp.

Verschillende pogingen om de terroristische organisatie en zijn misdrijven te laten vervolgen zijn gestrand omdat onderdelen van de Staat der Nederlanden terrorisme gerelateerd worden bedreigd en bedrogen door deze organisatie om het werk niet door een enkeling te laten verstoren. Deze terroristische organisatie is ook verantwoordelijk voor de Jodenvervolging van 1940-1945. Bovendien treft het op dit moment de voorbereidingen voor de volgende holocaust. Het houdt de Joden gegijzeld met leugens en bedrog. En wil verder iedereen aan zich onderwerpen. Veel volgers van deze terroristische organisatie werken in de journalistiek. Onder andere journalisten van het Algemeen Dagblad en de VARA werken voor deze statelijk acterende terroristische organisatie.

Update: Chris Klomp bedoelt beroepshalve als journalist.
Update: Inderdaad
Update: Die rechter is terrorisme gerelateerd bedreigd en bedrogen
Update: Journalist Chris Klomp dreigt met "een Notice-and-Takedown"

16-11-2019

Wanprestatie kabinet Rutte

by J.L. de Kreek — last modified 16-11-2019 03:00
Opgeslagen onder:

Minister-president Mark Rutte wil niks weten van een wanprestatie in de stikstofcrisis. Er is helemaal geen stikstofcrisis. Er is ook geen CO2-problemen. Dit is een gepercipieerde crisis en gepercipieerd problemen in het hoofd van onwetenden. De oorzaak van verzuring van de natuur door verkeer ligt bij de Overheid die bekend met de feiten weigert maatregelen te nemen waarmee de hele kwestie in één keer betaalbaar is opgelost: invoering van CyclOx en vergelijkbare schone brandstoffen.

Alles is een kwestie van scheikunde. Designer fuels, dus door mensen ontwikkelde brandstoffen kunnen zelfs naar bloemetjes ruiken. Brandstoffen voor voertuigen zijn het resultaat van raffinage van ruwe olie wat wordt opgepompt uit de grond. Er zij diverse andere mogelijkheden om brandstoffen voor dieselvoertuigen te maken. Zoals zeewier, of hennepolie, of zonnebloemolie en dergelijken. Een dieselmotor doet het ook op schone of klimaatneutrale brandstoffen die niet worden geleverd aan de pomp omdat de Overheid geen gebruik maakt van de bevoegdheden in de milieuwetgeving om de samenstelling van brandstoffen te beïnvloeden in het voordeel van het milieu

Wat er gebeurt is dat het kabinet Rutte beleid voert in verband met CO2 waardoor de auto-industrie miljarden gaat besparen op de arbeid. Terwijl CO2 geen probleem is. Het is niet te begrijpen dat minister-president Mark Rutte die het basis- en voortgezet- en universitair onderwijs met succes heeft doorlopen en zelf les geeft niet spontaan uit zichzelf begrijpt dat CO2 niet het probleem is omdat door fortsynthese meer CO2 betekent dat de natuur meer en grotere bomen en planten aanmaakt die CO2 opnemen. Hoe gek het ook lijkt voor de minister-president: CO2 in de atmosfeer bevordert de opname van CO2 door plante en bomen. Als de minister-president af wil van CO2 dan moet hij bomen planten. Verwoestijning door houtkamp is de oorzaak van het probleem.

Dan het gedoe met stikstof. Net als CO2 is stikstof noodzakelijk voor het bestaan van leven. Zonder CO2 of stikstof is er geen leven. Het verkeer en de boeren stoten stikstofoxide uit. Dit is wat anders dan stikstof. Om stikstof uitstoot in het verkeer te beperken moet de brandstof worden aangepast zodat door verbranding van deze brandstof geen stikstofoxide ontstaan kan. Dit is bij de koeien ook zo. Andere voeding levert andere ontlasting. Dat is scheikunde. Knappe koppen van de Technische Universiteit van Eindhoven hebben inmiddels geruime tijd geleden bewezen brandstoffen te maken die in ieder geval 50% minder roet en stikstofoxide uitstoot leveren. En die van een oude Daf-truck een Euro-V voertuig maken.  Bovendien beperkt de injectiespuit van Pfamen roetvorming en uitstoot van NOx. Ook wat betreft duurzaamheid en innovatie presteert de minister-president onder de maat.

14-11-2019

Stikstofcrisis schuld Overheid

by J.L. de Kreek — last modified 14-11-2019 03:00
Opgeslagen onder:

De Overheid zelf is schuldig aan de uitstoot van stikstof in het verkeer. Er bestaan allang brandstoffen voor verbrandingsmotoren die schone uitstoot leveren. Op grond van artikel artikel 9.2.2.6a van de Wet Milieubeheer kan de minister deze brandstoffen verplicht stellen aan de pomp. De minister doet dit niet. Ook lokale overheden nemen niet het initiatief tot invoering van schonebrandstoffen. Een dieselmotoren werkt goed op verschillende kwaliteiten dieselbrandstoffen.

In plaats dat de Overheid zich concentreert op de individuele gebruiker die geen andere keus heeft aan de pomp dan wat wordt aangeboden dient de Overheid de leveranciers van brandstoffen verplicht te stellen CyclOx® te leveren. Ontwikkeld door Nederlandse ingenieurs te Eindhoven. Oude vrachtauto’s leveren Euro VI uitstoot met CyclOx®. Vergaande reductie van roet, lijnstof en Nox. Zonder nabewerking. Is allemaal bewezen in officiële proefschriften die gewoon online staan. CyclOx® voorkomt uitstoot van stikstofoxiden én roet.

Als iedereen CyclOx® gebruikt is het redelijk te verwachten dat de stikstofcrisis wat betreft het verkeer is opgelost. En iedereen gewoon 130 kan blijven rijden. De scheepvaart gebruikt met succes CyclOx® wat vergaande beperking van uitstoot oplevert. Geen grote zwarte walmen roet meer. CyclOx® bestaat er in diesel en benzine variant. Toevoeging van 10% CyclOx® aan standaard diesel levert 50% minder uitstoot. Het NRC publiceert al in 2010 dat CyclOx® een brandstof is “die een uitweg biedt uit het dieseldilemma”.

Overheden zijn afgelopen jaren bij herhaling gewezen op het bestaan van CyclOx®. En de wenselijkheid van invoering zodat niemand afstand hoeft te doen van de geliefde auto omdat het oud en vervuilend zou zijn. Desondanks kiest de overheid er keer op keer voor bepaalde delen van de industrie te bevoordelen in plaats voor de oplossing te kiezen die voor de hand ligt en waarmee het stikstofprobleem doeltreffend en betaalbaar wordt opgelost. Zonder onnodige kapitaal vernietiging door opkoopregelingen. Oude diesels uit 1989 leveren zonder roetfilters en of Adblue-catalysator standaard EURO V uitstoot. Dat is gewoon te meten. Desondanks vindt de gemeente Amsterdam dat de milieuzones ook voor die voertuigen geldt.

Er wordt heel veel doelbewust gelogen door bestuurders en bijvoorbeeld de RAI over de uitstoot van in het bijzonder de dieselmotor. Keer op keer is het de schuld van de dieselmotor dat er uitstoot is. Terwijl iedereen met meer dan twee hersencellen kan zien en begrijpen op basis van al die informatie die beschikbaar is in bijvoorbeeld Google Scholar dat de samenstelling van de brandstof de uitstoot bepaalt. En dat er allang brandstoffen bestaan die van oude dieselauto’s duurzaamheids- en milieutechnisch geduchte concurrenten maakt van de elektrische door de Overheid gesubsidieerde Tesla met zijn giftige baretrijen en niet te blussen branden.

Vervuiling door uitstoot van dieselmotoren wordt tegengegaan door gebruik van schonebrandstoffen als CyclOx® en regelmatig schoonmaken van lucht en oliefilters en dergelijken. In plaats dit te communiceren naar de wereld kiest bijvoorbeeld de Gemeente Amsterdam ervoor deze informatie doelbewust dood te zwijgen en de relevantie te ontkennen in de rechtszaken met betrekking tot de milieuzone. De gemeentes hebben afspraken met bepaalde partners in de industrie die ze wensen voor te trekken ten opzichte van de burgers. Fraude is het nieuwe normaal bij de Overheid. De Overheid kan heel veel belastinggeld besparen op het wagenpark en voor herstelmaatregelen van natuur en milieu wanneer iedereen CyclOx® kan tanken.

De stikstofcrisis imponeert als een bewuste door de Overheid en georganiseerde-witte-boorden-criminaliteit gecreëerde crisis om te bewerkstelligen dat vele tientallen tot honderden miljoenen Euro’s aan belastinggeld moeiteloos vloeien in de portemonnee van de leveranciers van elektrische auto’s. Bovendien zonder een oplossing voor de milieuvervuiling door giftige accu’s. CyclOx® is hét medicijn tegen stikstofoxide en roet door het verkeer. De Overheid dient op grond van de Wet Milieubeheer de Shells en de Esso’s en de Texaco’s verplicht te stellen CyclOx® te leveren in plaats de autobezitter te pesten.

12-11-2019

Don’t trust Deep Democracy

by J.L. de Kreek — last modified 12-11-2019 03:00
Opgeslagen onder:

Nederland, de wereld en Europa worden overvallen door een terroristische organisatie. Deze terroristische organisatie is verantwoordelijk voor de aanslagen in de VS 9/11. En heeft Deep Democracy ontwikkeld. Deep Democracy wordt in Nederland onderwezen door corporate antropologen aan bestuurders en boardrooms. Rood gestifte, hoog gehakte en rondborstige dames doceren in deze mannenwereld dat Deep Democracy een manier is om gedragen besluiten te nemen en moedige dialogen te voeren. “Liefdevol, maar niet soft.” Aldus de reclame voor Deep Democracy. Deep Democracy is een majestueuze mind fuck.

Deep Democracy veronderstelt dat middels democratie geen gedragen besluiten worden genomen en geen moedige dialogen worden gevoerd. Deep Democracy introduceert de onderdrukker bij de besluitvorming omdat Deep Democracy vindt dat alle stemmen dienen te worden gehoord. Deep Democracy is een vorm van proces georiënteerde psychologie wat onderdeel uitmaakt van het wereldwerk van de ontwikkelaars. Deze personen blijken volgens hun publicaties te dromen van vorsten waaraan zij dienstbaar zijn. Proces georiënteerde psychologie wordt ook geassocieerd met mind control. Het modelleert de wereld naar persoonlijke wensen.

De ontwikkelaars van Deep Democracy zijn natuurkundigen en psychoanalytici. Zij houden zich bezig met “the spontaneous group process that took place on 9-11-01 about 9/11”. Bovendien hebben zij in the aftermath of the terrorist attacks on the US in 9/11, een proces beschreven for working with the roles of terrorist and victim on inner and outer levels. Wat deze personen niet doen terwijl dit gezien hun deskundigheid en ambities voor de hand ligt is openbaren dat de torens van de Twin Towers met geen mogelijkheid door de vliegtuigen kunnen zijn ingestort. Trainers van Deep Democracy beweren dat zij zeggen wat gezegd moet worden. Hun klanten zijn de georganiseerde misdaad in de Jeugdhulp.

Wat de ontwikkelaars van Deep Democracy met kennis van de feiten ook niet vertellen is dat zij zijn getraind in het instituut van psychoanalyticus Carl Jung die samenwerkte en persoonlijke relaties onderhield met leidende personen van de terroristische organisatie die verantwoordelijk is voor de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging van 1940-1945. Deze terroristische organisatie is nog altijd hyper actief. En verantwoordelijk voor de aanslagen op de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001. Deze terroristische organisatie of terreurbeweging is mogelijk ook verantwoordelijk voor de aanslag op de MH17. Het bedreigt en bedriegt onderdelen van de Staat der Nederlanden terrorisme gerelateerd om niet te worden ontmaskerd.

Deep Democracy vergeet dat democratie de manier is waarop mensen samenwerken om van de wereld een betere plaats te maken. Deep Democracy stelt democratische besluitvorming ter discussie. Deep Democracy stelt vragen als ‘hoe omgaan met personen waarmee je het niet eens bent?’. Deep Democracy gaat eraan voorbij dat democratie de manier is waarop het moderne westen vorm krijgt. Democratie is geworteld in de Grondwet. Democratie is een ieders verantwoordelijkheid. Vanzelfsprekend zijn er bestuurders en CEO’s die gewoon willen dat hun besluiten worden uitgevoerd door gewillig dienaren van de Corporate Tribe en niet zitten te wachten op een democratisch proces wat de besluitvorming kan beïnvloeden. Die hebben belang bij Deep Democracy. Deep Democracy suggereert verdieping van democratie terwijl het de manier is voor de top van de apenrots om positie te behouden.

Deep Democracy is in zijn wezen racistisch en antisemitisch. Deep Democracy is vrijwel direct geïntroduceerd in Zuid Afrika na de apartheid als alternatief voor democratie. Door blanken. Na afschaffing van de apartheid veranderde machtsstructuren en hadden de blanken onderdrukkers minder te zeggen. In de democratie beslist immers de meerderheid. In Zuid Afrika is dat de zwarte meerderheid. Met Deep Democracy handhaaft de blanke onderdrukker zijn stem in de overwegend zware samenleving in Zuid Afrika. Trainers in Nederland die Deep Democracy onderwijzen zijn compleet onverschillig wat betreft bijvoorbeeld onderzoek naar het racisme van Zwarte Piet. 'Er komt uit dat sommige mensen dat heel erg wel vinden en andere mensen heel erg niet. En dan?' Deze personen beroepen zich in het openbaar ook op hun zogenaamd Joodse achtergrond. En dat de familie zo erg heeft geleden in de oorlog. Ben Ali Libi de goochelaar is een gedicht over schreeuwers met een alternatief voor de democratie.

10-11-2019

Terroristen trainen Landelijke Eenheid Politie

by J.L. de Kreek — last modified 10-11-2019 03:00
Opgeslagen onder:

De aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika zijn door hele andere personen bewerkstelligd dan waarvan meeste mensen uitgaan. Deze personen en hun organisaties zijn een terreurbeweging die al 122 jaar bestaat. Deze statelijk acterende terroristische organisatie is ook verantwoordelijk voor de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Mogelijk is deze terreurbeweging tevens verantwoordelijk voor de aanslag op de MH17. Deelnemers aan deze terreurbeweging trainen de Landelijke Eenheid Politie en andere super specialisten.

De Landelijke Eenheid houdt zich bezig met bijvoorbeeld de aanpakken van zware, georganiseerde criminaliteit. Of de bestrijding van grof geweld en terrorisme. Deze eenheid zorgt ook voor de beveiliging van leden van het Koninklijk Huis. Deelnemers aan bewuste terreurbeweging trainen de Landelijke Eenheid in onder andere ‘cultuur overdragen’ en ‘vernieuwen’, en in ‘echt viraal’ en ‘duurzaam veranderen’. Verandering is een bestanddeel van de bepaling in het Wetboek van Strafrecht wat terrorisme definieert. Handhavers duurzaam veranderen imponeert tegenstrijdig. Terroristen hebben het oogmerk de maatschappij te veranderen of maatschappelijke besluitvorming te beïnvloeden.

De terreurbeweging die de aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika heeft bewerkstelligd heeft overal ter wereld strijders die in groepsverband of als lone wolf, met andere woorden ‘cellen’, zelfstandig opererend verzorgen dat de terreurbeweging één kant opgaat. Zo nemen journalisten en hun media deel aan deze terreurbeweging. Hun rol is het verspreiden van nepnieuws. En het onderdrukken van bronnen die de objectieve feiten en omstandigheden openbaren. Ook zijn er natuurkundigen en psychotherapeuten die zich bezighouden met het ‘spontaneous group process that took place on 9-11-01’ en ‘a process for working with the roles of terrorist and victim on inner and outer levels’.

De personen die verantwoordelijk zijn voor deze processen zijn ermee bekend dat de torens van de Twin Towers niet door de vliegtuigen kunnen zijn ingestort. En dat de groep waaraan zij deelnemen onderdeel (een divisie) is van de terreurbeweging die verantwoordelijk is voor de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Deze personen zijn op hun beurt getraind in het instituut wat is vernoemd naar de psychoanalyticus die nauw samenwerkte met de grote initiators van de Holocaust om ter camouflage de archetypering van de terreurbeweging en zijn deelnemers overeen te laten met het oerkarakter, en bijbehorende typerende eigenschappen van zijn slachtoffers.

Deze personen die zich bezighouden met spontane groepsprocessen die plaatsvonden na 9/11 zijn ook verantwoordelijk voor Deep Democracy. Deep Democracy zien zij als betere besluitvorming en geschillen beslechting dan gewoon democratie. Zij vinden dat democratie faalt omdat er nog altijd zoiets als racisme bestaat. Deep Democracy vindt dat alle stemmen gehoord moeten worden en nodigt daarom de onderdrukker uit in het debat. Deep Democracy neemt afstand van democratie en introduceert agrarische bestuursvormen die vroeger in West Europa ook zijn toegepast en na de verlichting vervangen voor democratie. Deep Democracy pleit voor oude patriarchale, religieuze, dictatoriale, structuren. De bewuste terreurbeweging wenst revisie in de staat van het aristocratisch wereldbestuur van voor de Franse Revolutie. Dit wordt de grote reconstructie of de grote revisie genoemd.

08-11-2019

Zuur van de Holocaust

by J.L. de Kreek — last modified 08-11-2019 03:00

In 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederland is bevrijd. 107.000 Joden zijn gedeporteerd, mishandeld en vermoord. Kunstenaar Daan Roosegaarde heeft voor het Nationaal Comité 4 en 5 mei een kunstwerk gemaakt in de basiskleur van de grote initiators van de Holocaust. Voor nakomelingen van holocaustoverlevers is de Holocaust niet voorbij. Bekend met de gruwelen van de Holocaust mogen zij niet vertellen hoe alles in werkelijkheid is gebeurd zoals geschreven geschiedschrijving dat zou moeten vastleggen. Bepaalde personen en hun organisaties strijden actief tegen openbaring van de objectieve bronnen die bewijzen dat Zionistisch geïnspireerde journalisten de creatieve breinen zijn van de Holocaust.

De Telegraaf blijkt al sinds 1922 in bezit te zijn van de plannen voor de Holocaust die zijn geschreven door journalist Theodor Herzl. Deze atheïst was op zijn beurt geïnspireerd door de Christen Zionisten die vanwege de mensenrechten hun openlijke antisemitisme moesten afleren. En iets nieuws hadden gevonden om hun Jodenhaat bot te vieren: de Joden moesten terugkeren naar het Beloofde Land. De Joden zelf is nooit wat gevraagd met betrekking tot de stichting van Israël. De Joden die het gevraagd wordt of die het van zichzelf zeggen laten luid en duidelijk weten dat ze niks te maken hebben met Israël. En dat de Zionisten de Joodse identiteit hebben gestolen om het Jodendom te ontdoen van de Joden. De Joodse Natiestaat heeft wettelijk vastgelegd dat Israël de schepper is van alle Joden. En de Zionisten strijden tegen assimilatie van Joden.

De Holocaust is het ritueel waarmee de Zionisten hun maatschappelijke verandering hebben bewerkstelligd. De Joden zijn op traditionele wijze geofferd precies volgens de gebruiken die passen bij een groẞer Vershonungsausklang. Joden offeren ter afsluiting van Grote Verzoendag een ram of een kip of iets dergelijks aan Gd. Het offer wordt gewassen, gedood en verbrand buiten de bebouwde kom tot het volledig in rook is opgegaan. Zo is het bij de Joden in Auschwitz ook gedaan. De douches zijn gebruikt om te douchen. Het doden vond plaats in de gaskamers en anderszins. Daarna werden de lijken verbrand in de crematoria. En steeg de zoete geur van verbrand vlees op door de schoorstenen van het kamp van de onderneming van de familie van de patroon van de held van Geert Wilders.

De Holocaust begeleid deze familie bij en tijdens de greep naar de wereldmacht. En is bedoeld om het syndicaat van deze familie aristocratisch te maken. Daarvoor werkt deze familie tot op de dag van vandaag nauw samen met journalistiek, media, bestuur en politiek. Deze familie wil de Koninklijke familie zijn van alle Joden, met Jeruzalem als wereldhoofdstad. En Israël ouderwets het wereldgetto waar de Joden eerst de volgende Holocaust te verduren zullen krijgen om duurzaam alleenheerschappij te vestigen voor de familie die van meet af diepgaand is betrokken bij de voorbereidingen op de Jodenvervolging van 1940-1945. Deze familie was vroeger in Oost Europa tijdens het Heilige Romeinse Rijk de Nasi die de Joodse getto’s bestuurde.

06-11-2019

Jeugdbescherming is georganiseerde misdaad

by J.L. de Kreek — last modified 06-11-2019 03:00
Opgeslagen onder:

Onverschillige journalisten bestaan. Kijk naar journalist Chris Klomp en zijn collega’s van het Algemeen Dagblad. Journalist Arnold Mandemaker van deze krant vertelt op ad.nl het verhaal van jeugdzorgmedewerkers die door boze ouders hard worden aangepakt. En publiceert niet wat gezegd dient te worden over de Jeugdbescherming. Zijn collega journalist van de techredactie beweert met betrekking tot Dutch FilmWorks op diezelfde site dat illegaal up- en downloaden van een film niet mag zonder daarbij te melden dat er geen downloadverbod bestaat.

Meeste burgers met jeugdhulpervaring kunnen de journalistiek vertellen dat de jeugdzorgmedewerkers bloedzuigers zijn die structureel en bij herhaling op oneigenlijke gronden gezinsopstellingen stalken tot zij betrokken minderjarigen gedwongen hebben laten verdwijnen. In de publicatie van Arnold Mandemaker staat ter misleiding dat medewerkers van de Jeugdbescherming werken bij de instelling die in de frontlinie zit als bijvoorbeeld na een rechtelijke uitspraak kinderen uit huis worden geplaatst. Iedere keer wordt beroep gedaan op rechterlijke uitspraken om de misdrijven te legaliseren.

De kunst van de instellingen van de Jeugdbescherming is dat zij hun medewerkers rechterlijke autoriteiten laten bedriegen om te bewerkstelligen dat de rechterlijke macht in het voordeel beslist van de instelling. Daarbij wordt doelbewust misbruik gemaakt van strafrechtelijke middelen in het civielrechtelijke kader. En van het feit dat kinderrechters geen onderzoeksrechters zijn. En het feit dat medewerkers van de instelling ook niet aan waarheidsvinding doen, terwijl dit in het belang van het kind ligt besloten.

Journalist Chris Klomp wijzen op de misdrijven in de Jeugdbescherming en hem de objectieve bronnen met bewijs voorhouden levert hoon en spot van deze man die op Twitter doet alsof hij overal verstand van heeft. De rechtszaken in de kinderbescherming vinden plaats met gesloten deuren. Niemand behalve raadslieden van ouders mogen daarbij aanwezig zijn. Een enkele keer misschien een ander familielid. Nooit zijn er andere getuigen van de gang van zaken ter zitting dan de ouders en hun raadsman of raadsvrouw. Journalisten zijn er nooit te zien. Journalisten volgen geen jeugdzaken in het civiele kader.

De enige deskundigen die rapportages mogen indienen zijn door de Jeugdbescherming aangewezen. Contra-expertise door onafhankelijke deskundigen is niet mogelijk. Bewijzen van ouders dat de Jeugdbescherming macht misbruikt en bevoegdheden schendt worden genegeerd. Bovendien wordt sowieso het bewijsrecht niet gehandhaafd. En worden uitspraken van rechters ten uitvoer gelegd zonder dat daar een deurwaarder aan te pas komt, wat niet kan volgens artikel 430, derde lid Wetboek van Rechtsvordering. Dat is snel een aantal executies per kind. De Jeugdbescherming executeert uit eigen naam. Er worden zelfs beslissingen genomen zonder ouders te horen. Door kinderrechters die in hun nevenfunctie werken als beslisser bij een instelling van de kinderbescherming.

Het verhaal van meisje A. is dat zij bewust is verwekt door liefhebbende ouders en dat toen ze werd geboren alles goed was met haar en haar ouders. En dat artsen bij herhaling schriftelijk hebben verklaard dat er geen zorgen zijn omtrent ouders en kind. En dat het kind zich bevond in een kindvriendelijke kinderrijke omgeving. Omdat vader klaagde over amateurs van het kinderziekenhuis is het kind korte tijd na de geboorte in het holst van de nacht gedwongen uit huis geplaatst. Haar dossier bewijst dat ze eerst na de UHP is mishandelt en misbruikt. Niemand weet waar ze is. Navraag bij instanties levert geen informatie omdat de instelling van de Jeugdbescherming de privacy van zijn jonge en kwetsbare slachtoffers strikt beschermt.

Update: 'Jeugdbeschermers krijgen koekje van eigen deeg'