U bent hier: Home / Bamzaaien met journalist Rudy Bouma

Bamzaaien met journalist Rudy Bouma

by J.L. de Kreek — last modified 20-07-2022 03:00
Opgeslagen onder:

Journalist Rudy Bouma van Nieuwsuur die steevast hooghartig complotdenkers de maat neemt met zijn niet onderbouwde mening is een ondermaatse checker van facts. Rudy Bouma van Nieuwsuur heeft niet meer onderwijs genoten dan HAVO en een studie journalistiek aan een HBO-school. Alle HAVO kandidaten krijgen basiskennis onderwezen over natuurkunde, wiskunde, scheikunde en biologie. In ieder geval in de eerste paar jaar. Rudy Bouwma heeft kennelijk gekozen voor het pretpakket en gelooft alles wat hem beroepshalve wordt voorgehouden. Rudy Bouma lijkt te denken dat hij alles beter weet dan de miljoenen burgers die in the Great Reset, de Coronacrisis en de oorlog in Oekraïne de strijd zien van een elite voor macht.

De geopolitiek sinds 1985 wordt bepaald door de agenda van de Zionisten. Die agenda is vooral bekend onder journalisten en hun media want journalisten zijn de schrijvers van die agenda. En verantwoordelijk voor verspreiding van de informatie in verband daarmee. De Telegraaf heeft de antisemitische en terroristische agenda der Zionisten al sinds 1922 in bezit. In deze agenda staat dat de Zionisten in 1895 de Holocaust en de Endlösung voorbereiden en de grote aanjagers zijn van het antisemitisme. Na de Franse Revolutie ging het heel goed met de Joden in West Europa. Door de vrijheid, gelijkheid en broedersschap. En door het invoeren van klinische mensenrechten die voor iedereen gelijk zijn. Dit viel bij de Zionisten van het eerste Zionistische Congres te Basel niet in goede aarde zo blijkt uit de authentieke protocollen van deze vergadering die kort daarna openbaar zijn gemaakt. En altijd openbaar toegankelijk zijn geweest voor alle journalisten en historici overal ter wereld.

Journalist Rudy Bouwma is een jeweetwel met vingers. Net als al die andere journalisten. Noem ze op. Allemaal. Stuk voor stuk zijn het amateurs en verspreiden zij beroepshalve of uit gewoonte dagelijks nepnieuws en desinformatie. Wat Rudy Bouwma allemaal vertelt is zo veel flauwekul dat er geen beginnen aan is het te ontkrachten. Van 19/11 tot Corona en de Holocaust. Niks begrijpt hij. Feiten ziet hij niet zoals ze zijn. En steeds heeft hij een bord voor zijn hoofd zo groot dat het waarschijnlijk niet is te genezen. Feiten staan in BINAS. Soortelijke massa van staal is significant hoger dan van aluminium dus normale vliegtuigen vliegen te pletter tegen de stalen Twin Towers van de Twin Towers. Rudy Bouma ontkent in zijn verslaggeving de wetten van Newton. Er bestaat geen wetenschap waarmee het officiële verhaal over het instorten van de torens van de Twin Towers logisch kan worden verklaard. Zelfs de quantumfysica heeft er geen antwoord op.

Een heleboel informatie die journalist Rudy Bouwma verspreidt is eenvoudig te debunken met de basisfeiten en de basiskennis die iedereen vanaf de basisschool onderwezen krijgt. Journalist Rudy Bouwma misleidt in verband met basisfeiten en basiskennis. Noem het basiswetenschap. Geen enkele weldenkende fact checker kan de feiten zoals journalist Rudy Bouma benoemt bevestigen. Wetenschap is soms gewoon rechtlijnig. Een plus een is twee. En de wetten van Newton zijn niet geabrogeerd. Dus wat officieel wordt verteld over het instorten van de Torens van de Twin Towers kan niet de waarheid zijn. Dat is natuurkundig en ook volgens elke andere exacte wetenschap absoluut onmogelijk. De wet van behoud van energie voorspelt dat energie is toegevoegd aan de aanslag met de vliegtuigen om gelijk te laten zijn met de energie die nodig is om de torens van de Twin Towers te (doen) laten instorten.

Ook de snelheid waarmee het instorten plaatsvindt en überhaupt het instorten verraden dat het officiële verhaal niet de waarheid kan zijn omdat de massa van het deel van de torens boven het punt van de inslag met de vliegtuigen voor en na de aanslag onveranderd is gebleven en het deel onder het punt van de aanslag die massa altijd recht overeind heeft weten te houden. Alleen een aanslag op de kern en het fundament van de torens van de Twin Towers kan het instorten van die torens logisch verklaren. Over hoe dat dan precies is gegaan bestaat een theorie die gedetailleerd is te fact checken.

Het is gewoon na te gaan hoe alles is gegaan en in werkelijkheid is gebeurd als journalisten zich aan de feiten houden. De wetten van newton. Actie is tegenovergestelde reactie. Wet van Behoud van Energie. De vrije valsnelheid. Dat zijn allemaal feiten die moeten worden gerelateerd aan wat iedereen heeft gezien via de diverse mediakanalen. Die vliegtuigen waren enhanced. Het officiële verhaal is dermate ongefundeerd en ongeloofwaardig dat het verbazing wekt dat journalisten als Rudy Bouwma van Nieuwsuur voortgaand daaraan fact checkend waarde toekennen. Om geen desinformatie te verspreiden hoeft journalist Rudy Bouwma, zoals van elke journalist kan en mag worden verwacht, alleen zijn waarnemingen te relateren aan vaste wetten in de natuurkunde die onveranderd zijn gebleven en in het algemeen instorten bepalen.

Share |

Permalinks