U bent hier: Home / Belangrijke dag voor Nederland

Belangrijke dag voor Nederland

by J.L. de Kreek — last modified 06-12-2021 03:00
Opgeslagen onder:

Maandag 6 december 2021 is een belangrijke dag voor Nederland. Eindelijk een kort geding in verband met de Coronamaatregelen door een advocaat die van wanten weet. Vandaag wordt de rechter in kort geding verzocht Ivermectine toe te laten als geneesmiddel bij de bestrijding van de pandemie van het Coronavirus. Omdat sinds het begin van de pandemie de eerste lijn is uitgesloten van hulp aan Covid patiënten, en geneesmiddelen verdacht worden gemaakt die juist goed werken en veilig en zelfs goedkoop zijn, worden mensen die last hebben van Covid19 te laat behandeld en kunnen zij ziekenhuizen overbelasten en sterven. Dit is bewust bewerkstelligd door de beweging die strijdt met het oorlogsdoel oppermacht te vestigen en het gehele Joodse volk uit te roeien.

Het is jammer dat complotdenkend Nederland en de bewoners van Wappiestan en de groep rond Viruswaarheid nog niet hun strafrechtelijke aangifteplicht zijn nagekomen. Dat versterkt het spoedeisend karakter en toont de rechter in kort geding de grote maatschappelijke noodzaak om de vordering voor toelating van Ivermectine voor behandeling van Covid19 toe te wijzen. De Coronamaatregelen kwalificeren als genocide, misdaden tegen de menselijkheid en/of massamoord en als terroristisch misdrijf. Bedrog met terroristisch oogmerk en misbruik van macht gelegenheid en middelen gepleegd door ambtenaren van het RIVM, OMT, IGJ, de Gezondheidsraad en de Belastingdienst. Dit zijn feiten die niet aan de orde komen bij het Openbaar Ministerie omdat de massa heeft besloten de informatie op aangiftecovid19.nl te negeren.

Bovendien is maandag 6 december 2021 een belangrijke dag omdat het Hof van Discipline uitspraak doet in de tuchtzaak tegen de zogenoemde complotadvocaat. Dit is een term van nepjournalist Chris Klomp die beroep en gewoonte maakt van desinformeren van het publiek en verspreiden van valse feiten. Het gaat om advocaat mr. Nakad die te activistisch zou zijn met betrekking tot Jeugdzorg, naar de smaak van de lokale Deken. Ook zou de advocaat geen eerbied hebben voor de Rechterlijke macht omdat ze in het werk van de rechtspraak deelname meent te herkennen aan de georganiseerde misdaad in de Jeugdzorg en Kinderbescherming wat zich ten titel van kinderbescherming willens en wetens schuldig maakt aan gedwongen verdwijning van minderjarigen, mensenhandel en (seksueel)kindermisbruik en kindermishandeling.

Het openbaar bestuur in Nederland is middels de Jeugdzorg en de Kinderbescherming de grootste kindermisbruiker van Nederland. Dat is bewust. Men misbruikt kinderen voor bevordering van de omzet van de Jeugdzorg Branche en bevrediging van perverse prikkels anderszins. Nergens worden kinderen meer mishandeld en meer misbruikt dan in de Jeugdzorg en de Kinderbescherming. Advocaten die daartegen optreden worden consequent op alle mogelijke en onmogelijke manieren buitenspel gezet zodat de Jeugdzorgindustrie ongeremd de lust naar jong fruit kan bevredigen. Het is te hopen dat het Hof van Discipline inziet dat de Deken niet ontvankelijk verklaard behoort te worden in zijn klachten omdat hij effectief optreedt als advocaat voor de georganiseerde ambtelijke misdaad in de Jeugdzorg en de Kinderbescherming.

Share |

Permalinks