U bent hier: Home / Bij de strafvervolging van journalist Micha Kat

Bij de strafvervolging van journalist Micha Kat

by J.L. de Kreek — last modified 14-12-2022 03:00
Opgeslagen onder:

Journalisten zijn beoefenaars van een vrij beroep. Het bedrijven van journalistiek is niet afhankelijk van enige inschrijving in enig register. Dat journalist Micha Kat door de Nederlandse Vereniging van Journalisten is uitgesloten van lidmaatschap maakt niet dat hij zich niet terecht beroept op zijn journalistieke vrijheid. Hij heeft nota bene ingeschreven gestaan als journalist bij de NVJ. En hij heeft gewerkt voor het NRC. En de Telegraaf. Dat journalist Micha Kat voor het oog van de natie wordt genaaid en bedrogen door collega journalisten staat buiten kijf. Ook wat betreft het pedo-netwerk waarover journalist Micha Kat het heeft. Dit netwerk bestaat en pleegt dagelijks ernstige misdrijven waaronder gedwongen verdwijning van minderjarigen.

Saillant in dit verband is dat dit netwerk decennia reeds opereert onder auspiciën van de secretaris-generaal van justitie waarvan niet is voor te stellen dat hij de ernstige misstanden in de jeugdzorg en kinderbescherming niet in de gaten heeft of heeft gehad. Of het waar is wat journalist Micha Kat stelt en beweert is allang niet meer relevant. Het gaat om journalisten als Chris K. en Maarten K. en Saskia B. en Wierd D. en Mattijs van N. en Theodor H. en Danny G. die pas écht gevaarlijk zijn. Hun leugens, bedrog, desinformatie en nepnieuws zijn vele keren meer misdadig dan het gepruts in de marge van journalist Micha Kat. Keer op keer storten de parasieten van de pers zich op deze complotdenker die een goede verteller is van verhalen. Dat is wat journalisten doen. Journalisten vertellen verhalen. 

Bijkomend relevant aspect bij de strafvervolging van journalist Micha Kat is het eenvoudige feit dat de Nederlandse Rechtspraak belang heeft bij zijn strafvervolging. Journalist Micha Kat heeft corrupte rechters ontmaskerd en eist een miljoen of meer van de Rechtspraak voor schade die de magistratuur onrechtmatig aan hem heeft toegebracht. Dat maakt de stevige aanpak van de Bataafse Boefjes allemaal wat sappiger. Niemand behalve het OM, de rechters, Kat en zijn advocaat kent de inhoud van de strafdossiers van de bedreigingen waarvan journalist Micha Kat wordt beschuldigd. 

Ook weet niemand of het waar is wat hij stelt en beweert dat journalisten zaken tegen hem insteken om te laten lijken dat journalist Micha Kat hen iets heeft aangedaan. De beschuldigingen aan het adres van journalist Micha Kat imponeren overdreven. Aangedikt. De beeldvorming met betrekking tot journalist Micha Kat in de mainstream media beïnvloedt in sterke mate het oordeel wat de magistratuur over hem heeft. Trial By Media. Journalist Chris K. is zelfs doelgericht als een volleerde ‘manhunter’ achter het Openbaar Ministerie aangegaan om het tegen journalist Micha Kat in actie te krijgen. 

Journalist Micha Kat heeft gekozen voor guerrilla journalistiek. Dat is kaatsen en de bal verwachten. Een vorm van journalistiek met risico’s omdat het de wederpartij een stok kan geven om de hond te slaan. Wat niet betekent dat de magistratuur journalist Micha Kat met die stok mag slaan. De Rechtspraak heeft er belang bij dat journalist Micha Kat in een zo slecht mogelijk daglicht komt te staan omdat dit bevordert dat de miljoenen claim die journalist Micha Kat op de Rechtspraak beweert te hebben niet of niet geheel wordt toegewezen wegens zelf toegebrachte schade aan het eigen imago. Het siert de advocaat van Micha Kat indien hij tijdens de inhoudelijke behandeling 28 maart 2023 verdedigt dat de rechtbank Den Haag wegens eigen belang onbevoegd is kennis te nemen van de vordering van het Openbaar Ministerie tegen journalist Micha Kat in verband met de hem verweten uitingsdelicten.

Share |

Permalinks