U bent hier: Home / Bijdrage journalisten aan kindermisbruik

Bijdrage journalisten aan kindermisbruik

by J.L. de Kreek — last modified 23-02-2021 03:00
Opgeslagen onder:

De bijdrage van journalisten aan de georganiseerde misdaad in de kinderbescherming bestaat eruit dat ze wegkijken van de opzichtige misstanden. En de bestuurders in de Jeugdzorg lijdzaam volgen. De bijpassende verdienmodellen nodigt de georganiseerde misdaad uit per keer tegen gereduceerde tarief te doneren. Mevrouw mr. Nakad staat terecht bij de tuchtrechter en journalist Chris Klomp doet niks anders dan negativiteit verspreiden over deze advocate die zegt wat gezegd moet worden. Het is de ervaring van meer raadslieden in de Jeugdzorg dat in die branche goede rechtshulp niet kan worden geleverd. Kinderen worden geprostitueerd door de Jeugdzorg. Letterlijk. Precies wat mr. Nakab zegt.

Advocaten moeten hun cliënten adviseren mee te werken met de Jeugdzorg omdat ze anders risico lopen hun kind kwijt te raken. Not matter what. Ook met ouders waarbij alles goed is. Kinderen worden al bij geboorte in ziekenhuizen geselecteerd. Dat is niet wat ouders willen. Veel ouders willen niks te maken hebben met de Jeugdzorg. Er is geen keuze. Jeugdzorg is situationeel monopolist. En gedraagt zich als groothandelaar in jonge mensen. De Jeugdzorg pleegt consequent het misdrijf gedwongen verdwijning om zogenaamd kinderen te beschermen. Beslissingen van zogenaamd eerlijke rechtspraak worden ten uitvoer gelegd zonder voorafgaande betekening van enig exploot. Dat is volledig in strijd met de wet. Journalisten boeit het helemaal niks. Voor journalisten zijn advocaten die het niet eens zijn met de industrie activistische complotdenkers en de aanhangers zijn mafkezen.

Journalisten zoeken met hun Tweets in het open riool bijkans ruzie in verband met de Jeugdzorg-problematiek. De internationale misdrijven, de mensenhandel en de georganiseerde misdaad in de Jeugdzorg en Kinderbescherming zijn uitgebreid gedocumenteerd. De vraag die over blijft is wanneer het Openbaar Ministerie eindelijk optreedt. Het Openbaar Ministerie is al jaren bekend met deze vorm van georganiseerde misdaad. En het doet steevast helemaal niks. Er is een verklaring waarover journalisten zwijgen namelijk dat het Openbaar Ministerie terrorisme gerelateerd wordt bedreigd en bedrogen om de aangiften van betrokken aangever af te wijzen. In de Nederlandse advocatuur is geen cultuur van aangifte doen tegen de Jeugdzorg. Feitelijk moet elke goede advocaat tegenwoordig, rechtshulp in de Jeugdzorg beginnen met de aangifte van een poging tot gedwongen verdwijning van kinderen van cliënten.

Dat de Jeugdzorg niet aan waarheidsvinding doet en van zichzelf vindt dat het niet aan waarheidsvinding kan en hoeft te doen is een algemeen bekend feit. Het is ondenkbaar dat het Openbaar Ministerie zoiets van zichzelf zegt in verband met het uithuisplaatsingen van mensen. Een uithuisplaatsing is effectief een gevangenneming. Hoe goed het ook is bedoeld. In verband met de Jeugdzorg een gevangenneming door de overheid in privaatrechtelijke hoedanigheid met strafrechtelijke middelen in het civielrechtelijke kader in zaken achter gesloten deuren en zonder waarheidsvinding. En zonder betekening van exploten. Dat is zuiver kwaadaardig.

De klacht dat het bewijsrecht niet wordt gehandhaafd in de Jeugdzorg deert de Nederlandse journalistiek helemaal niks. Journalisten die blijkens hun communicatie op Twitter donaties ontvangen van betrokkenen bij de Jeugdzorg staan prominent vooraan het grote publiek zand in de ogen te strooien en af te houden van zicht op de schandalige feiten die de georganiseerde misdaad in de Jeugdzorg objectief bewijzen. De Deken van de Orde van Advocaten die bij de tuchtrechter klaagt over advocate mr. Nakad kan zich hangende de kwestie nog altijd beraden op zijn zetten. Hij is al twee jaar bekend met de ernstige misstanden in de Jeugdzorg. En heeft reeds activistisch als hij is juristen belet advocaat te worden wegens bovenstaande standpunten en beweringen met betrekking tot de Jeugdzorg en de Kinderbescherming.

Share |