U bent hier: Home / Bitcoin ontmaskerd

Bitcoin ontmaskerd

by J.L. de Kreek — last modified 07-05-2021 03:00
Opgeslagen onder:

Bitcoin apologeten vertellen niet de waarheid omdat hun verdienmodel afhankelijk is van de waarde van de zogenaamde munt. Veel mensen begrijpen Bitcoin niet. Autoriteiten stellen cryptocurrency strafbaar. Wie goud en zilver spaart heeft iets in handen. Met Bitcoin niet. Bitcoin is niet wat het lijkt. Het zal komen omdat in het algemeen techniek te moeilijk is voor meeste mensen. The whitepapers van Bitcoin staan online. In eenvoudig Engels is daarin uitgelegd dat Bitcoin het grootboek is en niet het geld. Bitcoin is een technische oplossing om geld digitaal te gebruiken zonder afhankelijk te zijn van een trusted third party.

Bitcoin is feitelijk een grootboek wat wordt bijgehouden door talrijke onafhankelijke ‘nodes’ die ransacties verifiëren. Gebouwd op een blockchain. Bitcoin zijn niet schaars. Bitcoin is open source. Bovendien is Bitcoin niet eens een merk in handen van de leverancier van de software. Bitcoin.org is volgens de site in handen van een particulier. Er is een Bitcoin Foundation wat zich tot doel heeft gesteld propaganda te leveren voor Bitcoingebruik.

Bitcoin is het betaalsysteem. Dus feitelijk bedoeld voor banken en financiële instellingen om hun ‘electronic cash’ wat iedereen dagelijks gebruikt snel en tegen lage kosten overdraagbaar te maken over het internet. Bitcoin schept geen ‘electronic cash’. Bitcoin of de makers of gebruikers van Bitcoin zijn geen geldscheppers. De Bitcoin is een transactie of betalingsbewijs. Om The white papers te citeren:

What is needed is an electronic payment system based on cryptographic proof instead of trust, allowing any two willing parties to transact directly with each other without the need for a trusted third party.

In hoofdstuk twee van the White Papers van de Bitcoin wordt een elektronische munt gedefinieerd als een keten van digitale handtekeningen. Deze worden in the White Papers ook gezien als transacties. In het ‘normale’ betalingsverkeer is deze keten de handtekeningen van de bankrekeninghouders en de bank die de handtekening zet ter voorkoming van dubbelspending. In het betaalsysteem wat Bitcoin genoemd wordt bestaat deze keten uit handtekeningen van de wallet/node-houders die worden geverifieerd door andere wallets/nodes.

De White Papers voor Bitcoin gebruikt termen als coin, keten van handtekeningen en transacties door elkaar. Het is allemaal hetzelfde bij Bitcoin. Deze keten of de transacties, of bepaalde incentives die niet nader zijn gedefinieerd in the white papers, worden als elektronisch geld verhandeld. Zonder dat ze zijn gerelateerd aan een goed met enige waarde. Er zitten geen waardepapieren opgeslagen in de blockchain van Bitcoin die decentraal worden verhandeld.

Wanneer de Bitcoin wordt getransponeerd naar de gewone predigitale tijd waarin een centrale boekhouder in een grootboek bijhoudt wie wat bezit is elke aantekening van deze boekhouder in het grootboek het geld wat men gebruikt als Bitcoin. Dat bij Bitcoin iedereen in het grootboek schrijven kan zonder dat er van dubbelspending sprake kan zijn doet niks af aan het feit dat een bewijs van transactie van elektronisch geld natuurlijk nooit zelf elektronisch geld kan zijn. Er bestaat ook geen handel in aantekeningen van boekhouders in grootboeken. Bij Bitcoin geldt de regel: het is waard wat de gek ervoor geeft. De handel in Bitcoin is handel in transactiebewijzen.

The Bitcoin White Papers maken de vergissing door het in circulatie brengen van keten van handtekeningen (door the White Papers coins genoemd) gelijk te stellen aan de mijnbouw voor goud:

By convention, the first transaction in a block is a special transaction that starts a new coin owned by the creator of the block. This adds an incentive for nodes to support the network, and provides a way to initially distribute coins into circulation, since there is no central authority to issue them. The steady addition of a constant of amount of new coins is analogous to gold miners expending resources to add gold to circulation. In our case, it is CPU time and electricity that is expended.

Goud is iets. Een metaal. Daar kan een kies mee worden gevuld. Bovendien is goud een goede geleider, dus komt het van pas in electronica en zo. Een Bitcoin is een keten van handtekeningen. En dat is helemaal niks zolang deze keten niet is gerelateerd aan bijvoorbeeld waardepapieren. Een keten van handtekeningen op zichzelf is helemaal niks. Het bezit van transactiebewijzen is nog geen bewijs van eigendom van de aan dat bewijs gerelateerde goederen. Het is hooguit een vermoeden van bezit. Er zijn geen items of bezittingen (van waarde) of een contract verbonden aan een Bitcoin. Bij de bank kan het digitale geld van de rekening worden gehaald en een op een als echte EURO’s in de portemonnee worden gestopt. Een Bitcoin kan alleen worden omgewisseld in EURO’s door erin of ermee te handelen. 

Er wordt by convention een waarde geven aan het transactiebewijs, dit bewijs wordt een coin genoemd. En het verwerven ervan wordt gelijk gesteld aan het delven van goud. Terwijl dat een niet valide analogie is. CPU time en elektriciteit wordt gelijk gesteld aan de investeringen die nodig zijn om goud te delven terwijl iedereen ermee bekend is dat de waarde van die inspanning niet bepalend is voor de waarde van goud. Goud is van zichzelf iets waard. Daarom wordt geïnvesteerd in het mijnen ervan. Een Bitcoin als munt is nooit iets geweest. De waarde wordt bepaald door de waan van de dag.

Bovendien is Bitcoin in beginsel onveilig omdat het netwerk kan worden aangevallen door partijen die over voldoende rekenkracht beschikken. Bovendien is er bij Bitcoin geen sprake van een decentraal systeem. Er wordt reclame ermee gemaakt dat Bitcoin geweldig is omdat het decentraal is allemaal alleen dat is flauwekul. De nodes opereren misschien onafhankelijk, het netwerk is decentraal, alleen de brondcode wordt nog altijd door een selecte groep contributors bepaald. En kan worden gewijzigd. Bitcoin kan worden geforked. Al die Bitcoins kunnen met elkaar worden uitgewisseld. Om de schijn te wekken dat er sprake is van een andere coin, krijgen geforked Bitcoins een andere naam.

Garanties dat de voorraad Bitcoins niet kan toenemen zijn er niet. Het aantal Bitcoins wat zou kunnen bestaan kan worden aangepast. Door conventie. Zoals de Bitcoin ook door particuliere conventie geld wordt genoemd. Ook hackers met genoeg CPU-power kunnen Bitcoin manipuleren. De White Papers van Bitcoin bepalen ‘by convention’ dat de transactiebewijzen in de blockchain munten zijn die worden gemaakt door mensen die nodes onderhouden. Nodes onderhouden kost geld. Die beloning zou verband houden met de waarde die de Bitcoin zou bezitten. Tegenwoordig meer dan 50.000 dollar per Bitcoin. Bitcoin maakt geld van digitale handtekeningen. Gebakken lucht is nog nooit zo duur geweest. Een van de Bitcoin apologeten is Elon Musk. Hij verdient ook excessief veel geld aan Co2-bedrog. Wetend dat hij zich ongeoorloofd verrijkt.

Share |

Permalinks