U bent hier: Home / Bom onder Orde van Advocaten

Bom onder Orde van Advocaten

by J.L. de Kreek — last modified 13-02-2020 03:00
Opgeslagen onder:

De raad van de Amsterdamse Orde van Advocaten en het Hof van Discipline van de Orde van Advocaten hebben 10 februari 2020 een bom gelegd onder het voortbestaan van de Orde van Advocaten. Door hun beslissingen nemen zij deel aan het bedreigen en bedriegen van onderdelen van de Staat der Nederlanden. En aan misdrijven tegen de veiligheid van de Staat en bondgenoten. En aan (het voorbereiden van) internationale misdrijven. Bovendien zijn zij met hun beslissingen georganiseerde ambtelijke misdaad behulpzaam.

Een en ander draait om de standpunten en beweringen op hét Goede Nieuws™ op goedenieuws.nl. Volgens de raad van de Orde van Advocaten te Amsterdam en volgens het Hof van Discipline in de uitspraak van 10 februari 2020 zijn deze standpunten en beweringen ongeloofwaardig en ongefundeerd. Terwijl die standpunten en beweringen nog nooit inhoudelijk zijn behandeld en er nog nooit inhoudelijk op is beslist door de onafhankelijke rechtspraak. Bovendien geven de raad van de Amsterdamse Orde van Advocaten en het partijdige Hof van Discipline bewust een onjuiste uitleg aan het woord “onnavolgbaar” in de volgende zin in een niet gepubliceerde uitspraak van een meervoudige kamer van een rechtbank:

Blijkens vertrouwelijke correspondentie van 23 december 2019 van de deken van de raad van de Orde van Advocaten te Amsterdam, de heer mr. E.J. Henrichs, aan verzoeker zijn de besturend ambtenaren van de Orde van Advocaten van mening dat de rechter met het woord “onnavolgbaar” juist heeft willen zeggen dat de argumenten van verzoeker niet te volgen zijn omdat de argumenten volgens de deken op geen enkele manier hout snijden. Wie zoals de deken wel eens te maken heeft met uitspraken van rechters weet uit ervaring dat wanneer rechters de mening zijn toegedaan dat zij iets onzinnig vinden zij het woord onzinnig gebruiken. En niet een woord wat van oudsher slechts bewondering kan uitdrukken.

Een jurist met Joodse achtergrond en ruime ervaring als advocaat en rechtshelper anderszins heeft verzocht om te worden her-beëdigd na 20 jaar afwezigheid in de advocatuur in verband met ernstige terroristische misdaden en de georganiseerde misdaad waarover wordt gepubliceerd op hét Goede Nieuws™ op goedenieuws.nl. Daaronder tevens begrepen misdrijven tegen de Joden. En door bekende Nederlanders uitgelokte aanslagen op Nederlandse en NATO krijgsmacht in Afghanistan. Ook de structurele misdrijven tegen de Jeugd van de georganiseerde ambtelijke misdaad bij het ministerie van Veiligheid en Justitie en het klimaat/milieu-bedrog vallen hieronder.

Advocaten bezitten het procesmonopolie. Dit monopolie blijkt de Orde van Advocaten te misbruiken om behandeling van en beslissing op standpunten en beweringen waarmee de Orde van Advocaten het niet eens is buiten de rechtszaal te houden. Iedereen met gezond verstand kan zelf procederen bij de rechtbank en het hof. De wetten staan online en rechtspraak.nl publiceert de actuele jurisprudentie. Ook de parlementaire geschiedenis is openbaar op internet. Er is geen geldige reden om alleen bij de kantonrechter en in het bestuursrecht dit procesmonopolie op te heffen. Rechtsgeleerdheid is echt geen Rocket Science. Met enkele doeltreffende zoekslagen en goed citeren en lezen kan elke gemiddeld opgeleide burger betaalbaar doeltreffende verzoeken indienen en betogen houden bij de rechterlijke macht. Zelfs journalist Chris Klomp waant zich expert rechtspraak.

Share |

Permalinks