U bent hier: Home / CDA ouderwets antisemitisch

CDA ouderwets antisemitisch

by J.L. de Kreek — last modified 22-06-2021 03:00
Opgeslagen onder:

Oud-premier Dries van Agt heeft zijn lidmaatschap van het CDA opgezegd. Hij is ontevreden over de in zijn ogen te pro-Israëlische koers van de partij, laat hij in een verklaring weten. Nu is het een feit dat Adolf Hitler en Adolf Eichmann ook een pro-Israëlische koers voerde. En dat de Joden in Auschwitz zijn vergast door de Zionisten van Betar. De koers van het CDA in verband met Israël is zuiver antisemitisch. De relatie tussen de Christenheid en Israël gaat terug tot de lobby van journalist Theodor Herzl eind 19e eeuw bij de Paus persoonlijk om alle Joden collectief te bekeren tot het Katholicisme als Endlösung der Judenfrage. Dat juist de oprichters van de zogenaamd Joodse Staat Israël de grote initiators zijn van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust is bekend in de Christenheid.

Christenheid is de verzamelnaam voor zogenaamde Christen. Mensen die zichzelf Christelijk noemen en dit niet zijn. Het onchristelijke van het CDA is te zien aan wat CDA’ers geloven. Iedereen weet dat de zogenaamde Christenen een kruis dragen. Daarmee symboliseren ze de kruisigingsdood van profeet Jezus Christus. Nu kleven er twee bezwaren aan dit geloof onder zogenaamde Christenen. Het eerste bezwaar is dat het geen kruis is. Ze hebben Jezus Christus aan de paal genageld. Het tweede bezwaar in verband met het geloof van de Christenheid heeft betrekking op de dood van de profeet. Hij heeft de executie overleefd. Dat staat gewoon letterlijk in de Bijbel door de Profeet zelf verklaard. En ook voorspeld. Het CDA is geen volger van Jezus anders hadden ze hem gewoon geloofd toen Hij na de executie aan zijn volgers liet zien dat hij van vlees en bloed en geen geest is. Jezus Christus is nooit gestorven. En al helemaal niet voor de zonden van de mensheid. Dat is zoveel Bijbelse onzin dat het verbaast dat zogenaamde Christenen nog gezien worden als weldenkende personen.

Het meest in het oog springend aan de groep der zogenaamde Christenen is hun Eindtijd fantasieën. Meeste mensen weten niet dat de geopolitieke samenwerking tussen de Zionisten en de Christenheid voor het uitroeien van het gehele Joodse volk is gespiegeld aan de Bijbelse boeken Ezechiël en Openbaring. Die twee boeken draaien in dat verband om de Holocaust en de macht van de Eerste Prins der Zionisten (the Doge) en het Armageddonmonster. De samenwerking tussen de Christenheid en de Zionisten sinds 1895, dus sinds Theodor Herzl, bewerkstelligt de uitvoering van de profetieën van Ezechiël en Openbaring door menselijk toedoen. De Zionisten zijn van mening dat in Auschwitz de Holocaust uit Ezechiël 37 is vervuld. Precies zoals dit de bedoeling is geweest van de oprichters en bestuurders van de zogenaamd Joodse Staat Israël. Ze schrijven het zelf in hun publicaties die altijd openbaar zijn geweest. De feiten blijken uit de archieven der Zionisten die dankzij Internet voor iedereen toegankelijk zijn.

Onderdelen van de Staat der Nederland worden nu al een jaar of tien terrorisme gerelateerd bedreigd en bedrogen door de terreurbeweging der Zionisten om de Zionistische grondslag van de Holocaust te ontkennen en weg te kijken van de authentieke brondocumenten die een en ander objectief bewijzen. Ten gevolge van deze terrorisme gerelateerde bedreigingen en bedrog zijn aanslagen in Afghanistan op Nederlandse en NATO militairen gepleegd door de beweging der Zionisten, en hun voorbereiding op hun volgende Holocaust (Ezechiël 38-39), nog niet strafrechtelijk vervolgd. Ook de Coronacrisis is mogelijk omdat de terreurbeweging der Zionisten onverminderd de dienst uitmaakt in de nationale en internationale verhoudingen. Het CDA en zijn goede banden met de zogenaamd Joodse Staat Israël is ouderwets antisemitisch. En een Synagoge van Satan.

Share |

Permalinks