U bent hier: Home / Chris Klomp en Jodensterren

Chris Klomp en Jodensterren

by J.L. de Kreek — last modified 22-07-2021 03:00
Opgeslagen onder:

De ongeremde ranzigheid waarmee journalisten hun standpunten en beweringen over het voetlicht brengen wordt het best verbeeld door journalist Chris Klomp van chrisklomp.nl. Hij ergert zich aan mensen die de Coronamaatregelen vergelijken met de Jodenvervolging en daarbij een Jodenster voeren. Journalist Chris Klomp is een van de journalisten die ermee bekend is dat journalisten de Jodenvervolging hebben bewerkstelligd, en een agenda hebben opgesteld voor oppermacht waarvan de Coronaciris en een volgende Holocaust onderdeel uitmaken. Het is Chris klomp allemaal met argumenten onderbouwd voorgehouden, net als het feit dat onderdelen van de Staat der Nederlanden terrorisme gerelateerd worden bedreigd en bedrogen om een en ander in het openbaar te ontkennen.

Journalist Chris Klomp haalt termen aan als “hoe haal je het in godsnaam in je botte leeghoofdige harses“ en dergelijken alsof hij de waarheid en het morele gelijk in pact heeft. Not! Journalisten zijn de grote initiators van de Holocaust. De bewijzen daarvan staan op de website holocaustles.nl. Netjes voor iedereen inzichtelijk gemaakt door een telg van de tweedegeneratie waarvan familie is gedeporteerd en in Auschwitz vermoord louter omdat het Joden waren. Iemand die er dus van weet. De plannen van de journalisten die de Holocaust hebben bedacht zijn bedoeld om de Franse Revolutie om te wentelen. The Great Reconstruction of the Great Revision wordt dit genoemd. Op enig moment was er de Franse Revolutie in Europa. Dat maakte een eind aan aristocratie en voerde democratie en mensenrechten in, en slavernij werd afgeschaft. Dit was tegen het zere been van industriëlen die middels het toen der tijd bestaande donatiemodel de plannen van journalisten voor de Endlösung en Holocaust hebben gesteund.
><br>Na de oorlog is deze bende industriëlen nooit ontmaskerd omdat ze voortgaand journalisten zijn blijven doneren om de waarheid onder het tapijt te schuiven. Journalisten gaan daarbij zo ver dat zij deelnemen aan het bedreigen en bedriegen van onderdelen van de Staat der Nederlanden om de feiten te ontkennen en de beweging die schuldig is aan de Holocaust te faciliteren. Journalist Chris Klomp noemt dr. Mengele in Auschwitz die arts en antropoloog was, om zijn gelijk te onderbouwen Dr. Mengele voerde sadistische experimenten uit op Joden. Na de oorlog zijn er regels ingevoerd voor artsen en medisch wetenschappelijk specialisten waaraan zij zich moeten houden om een volgende dr. Mengele te voorkomen. Deze regels verbieden experimenten op mensen en zijn terzijde geschoven om het experimentele mRNA-vaccin mogelijk te maken. Journalist Chris Klomp boeit het niks. Zijn kwaadaardigheid en haat naar mensen die anders zijn dan hij, staan hem in de weg de feiten zuiver te zien. De Coronacrisis borduurt voort op de Holocaust. Het is bedoeling een volgende Holocaust uit te voeren. Net als voor de oorlog zijn journalisten de grote enablers en worden de beperkingen geleidelijk doorgevoerd. 

Was journalist Chris Klomp solidair geweest met de Joden had hij geweten dat de Orthodox Joodse arts dr. Zelenko de oplossing voor bestrijding van de pandemie heeft. En dat deze oplossing is samengevat in een medisch protocol wat het Zelenko-protocol wordt genoemd. En dat huisarts Rob Elens van zelfzorgcovid19.nl dit protocol vertaalt naar Nederland. En dat de antivirale geneesmiddelen die bij dit protocol passen zijn verboden door het ministerie van Hugo de Jonge ten gevolge waarvan mensen onnodig sterven. Handhaving van het protocol van de Joodse arts Zelenko had de pandemie vorig jaar al in een paar maanden geslecht. Journalist Chris Klomp wil hiervan helemaal niks weten en loopt leeg in het open riool op twitter op mensen die wel Joden respecteren en herkennen dat de actuele Coronacrisis veel weg heeft van een nieuwe Jodenvervolging of heksenjacht op personen die niet voldoen aan een bepaalde door Mainstream journalisten gestelde maat. De meningsuiting van journalist Chris Klomp kan ook worden gezien als een vorm van Jodenhaat. Een vuige vorm die moeilijk is te herkennen voor leken, en essentieel voor het succes van elke Jodenvervolging.

Share |

Permalinks