U bent hier: Home / Chris Klomp verspreidt nepnieuws

Chris Klomp verspreidt nepnieuws

by J.L. de Kreek — last modified 17-02-2019 06:00
Opgeslagen onder:

Volgens journalist Chris Klomp van het Algemeen Dagblad is nepnieuws het bewust verspreiden van aantoonbare onzin om een eigen agenda te dienen. Wat Chris Klomp verspreidt aan nieuws is aantoonbaar onzin. En wekt door zijn strijdt tegen andersdenkenden die hun argumenten goed onderbouwen, dat hij een eigen agenda dient. Dat de journalistiek en media in het algemeen een eigen agenda dienen kan reeds blijken uit de berichten in de journalistiek en media over de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. Er is onweerlegbaar spijkerhard schriftelijk bewijs dat de Holocaust de idee is van een prominente journalist.

Deze brondocumenten van het internationaal terrorisme zijn jaren geleden reeds gevonden in archieven die Chris Klomp onder de pet houdt. En hebben bij bekendmaking geleid tot bedreigingen van de Nederlandse rechtspraak door onder andere journalisten met excessief op mensengericht geweld om de inhoud van deze documenten te ontkennen of negeren. Chris Klomp is erop gewezen dat deze terrorisme gerelateerde bedreigingen en bedrog zijn bewezen. Ook is Chris Klomp met argumenten onderbouw gewezen op de high impact crimes van de Nederlandse kinderbescherming. Ook jeugdhulp of jeugdzorg genoemd. Chris Klomp lacht de boodschapper in het gezicht uit. Ook wat betreft de aanslagen in de VS 11 september 2001 verspreidt Chris Klomp aantoonbaar onzin. Bewust de informatiepositie van zijn lezers benadelend.

Die onzin is dermate krankzinnig dat de vraag gesteld dient te worden of journalist Chris Klomp überhaupt naar school is geweest. Of misschien schimmel tussen zijn hersenhelften heeft waardoor hij niet gewoon naar de feiten kijkt, en alles anders ziet dan het in werkelijkheid is. Journalist Chris Klomp bevestigt in ieder geval het lang bestaande vermoeden dat de journalistiek en media bestaan uit groepen professionals die kennelijk opzettelijk de agenda dienen van het actueel internationaal terrorisme. Kennelijk is het eigenlijk allang niet meer. Doelbewuste betrokkenheid van journalistiek en media bij het grote internationaal terrorisme wat ook de Islamitische Staat én Auschwitz heeft bewerkstelligd.

Chris Klomp lijkt te vergeten dat in Nederland ook mensen bestaan die zelf nadenken en de bronnen onderzoeken. Deep Troath is niet alleen weggelegd voor Bob Woodward of Carl Bernstein. Er zijn heel veel mensen die de immense bullshit van Chris Klomp en de perkaartjournalistiek doorzien. En het niet langer pikken. De aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001 zijn bewerkstelligd door dezelfde terroristische organisatie die ook de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust heeft bewerkstelligd. Deze terroristische organisatie is opgericht door journalist Theodor Herzl te Basel 29-31 augustus 1897. Met het oorlogsdoel de Joden en de wereldgemeenschap aan zich te onderwerpen. En heeft van meet af volop steun ontvangen van de westerse media en journalistiek. Tot op de dag van vandaag mede dankzij journalist Chris Klomp van het Algemeen Dagblad.

Eén en ander brengt het gerucht mee dat achter de schermen wordt gewerkt aan het laten uitbreken van de pleuris alle middelen rechtens voor Chris Klomp en zijn collega’s van de perskaartjournalistiek. Ook de legale Jihad genoemd. Jihad is een gewoon woord. Het betekent inspanning of streven. De Jihad wordt in de Islam onderscheiden in de Grote en Kleine Jihad. Ook de Innerlijke en Uiterlijke Jihad genoemd. De kern van de Islam gaat over de Grote Jihad. Dus het innerlijk streven. Waarmee in het Nederlands ook geduld wordt bedoeld. De slachtoffers van Chris Klomp dienen de Grote Jihad te betrachten. Volgens het recht dient Chris Klomp vanzelf te worden afgevoerd. Dat is dan de uiterlijke inspanning van personen in uniform om verlost te raken van het lijden door zijn slachtoffers.

Share |

Permalinks