U bent hier: Home / Coalitie tegen Corona

Coalitie tegen Corona

by J.L. de Kreek — last modified 23-09-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Aangiftecovid9.nl lobbyt voor een Coalitie tegen Corona die eruit bestaat dat iedereen aangifte doet omdat dit nu eenmaal verplicht is bij terrorisme en moord. Er staat een modelaangifte op aangiftecovid9.nl die gebruikt kan worden door iedereen die doeltreffende maatregelen wenst tegen Corona. Corona is makkelijk, snel, veilig en goedkoop te genezen. Huisartsen in Nederland is verboden de bijpassende medicatie voor te schrijven door de ambtenaren die verantwoordelijk zijn voor de Coronamaatregelen en tevens zakelijke belangen bezitten in verband met de PCR-test en/of vaccinatie.

De PCR-test is bedrog van het hoogste niveau. Op zichzelf is het bedrog makkelijk te zien en begrijpen, alleen je moet weten waar te kijken. Meeste mensen weten niet waaraan precies te zien is dat de PCR-test bedrog van het zuiverste water is althans zoals gebruikt voor het zogenaamd meten van Sars-cov-2. Het wordt netjes uitgelegd door Cafe Weltschmerz wat aan de andere kant ook samenwerkt met Viruswaarheid wat een trollenfabriek is. Wat Viruswaarheid allemaal stelt en beweert over Corona doet er niet toe. Ook wat Maurice de Hond vertelt is niet van belang.

Het enige wat van belang is in verband met Corona is dat de PCR-test niet het bestaan van virussen kan bewijzen. Het kan hooguit een voorspelling doen. Sars-cov-2 is een virus uit een computersimulatie. Het virus wordt voorspeld op basis van de PCR-test zonder dat het bestaan van het virus of de aanwezigheid van dat virus daarmee objectief is bewezen. Een nieuw virus zoals Sars-cov-2 moet ouderwets worden bewezen. En middels Kochs-postulaten moet worden aangetoond dat het de ziekteverwekker is. Van die bewijsvoering is niks terug te vinden. Er bestaat geen objectief, feitelijk en onbevoordeeld bewijs van het bestaan van Sars-cov-2 en het feit dat het de verwekker is van de ziekte Covid19.

Het tweede wat van belang is in verband met Corona is dat huisarts Rob Elens de ziekte kan bestrijden. Naar voorbeeld van zijn collega Zelenko. Er bestaat gewoon een protcol opgesteld door artsen waarmee Corona kan worden genezen tegen de kosten van 15 Euro per kuur. Zijn verhaal wordt ook verteld door Cafe Weltschmerz. Dat verhaal is van YouTube verwijderd. Vervolgens is er door Viruswaarheid geprocedeerd tegen YouTube. En nu hoort niemand meer van huisarts Rob Elens. De rechtszaken die Viruswaarheid afgelopen maanden heeft gevoerd hadden allen over het recept van huisarts Rob Ellens hoeven gaan. Als iedereen gewoon even doet wat moet gebeuren, namelijk aangifte doen, dan zijn de kansen het grootst dat het weldenkend deel van het Openbaar Ministerie eindelijk eens optreedt!

Share |

Permalinks