U bent hier: Home / Complotdenkers belazeren kluit

Complotdenkers belazeren kluit

by J.L. de Kreek — last modified 31-03-2022 03:00
Opgeslagen onder:

Volgens complotdenker Patrick Savalle van zaplog.pro “zou iedereen, zeker elke journalist, onderzoeker of kritisch denker, vaardig moeten zijn in het opstellen, onderzoeken en ontkrachten van complottheorieën.” Het hele team rond Viruswaarheid waaronder Patrick Savalle is onderbouwd met argumenten geïnformeerd over het feit dat het strafrecht moet worden gehandhaafd om doeltreffend te kunnen optreden tegen de Coronamaatregelen. En om ‘the Great Reset’ van Klaus Schwab te torpederen. Het hele team rond Viruswaarheid met Patrick Savalle voorop is gewezen op de website www.aangiftecovid19.nl waarop een ter zake dienende modelaangifte staat.

Patrick Savalle en ook Viruswaarheid maken de keuze de feiten en het initiatief voor het ‘by the book’ optuigen van het Coronatribunaal te negeren. En steevast die inspanningen te leveren die Coronamaatregelen consolideren, en iedereen afhoudt van de oplossing, en alleen de eigen public relations bevordert. De reden die wordt gegeven is dat Patrick Savalle niet gelooft in het systeem. 30 maart 2022 is de door Patrick Savalle op een voetstuk geplaatste Willem Engel onder voorwaarden vrijgelaten uit voorlopige hechtenis in verband met opruiing. 30 maart 2020 is de dag van de aangifte tegen het RIVM cum suis waarover Patrick Savalle nalatig zwijgt.

Zowel Patrick Savalle als Willem Engel zijn ermee bekend dat middels Coronamaatregelen terrorisme en massamoord-feiten worden gepleegd. Ze zeggen het zelf steeds. Zij die bekend zijn met deze feiten zijn op grond van het Wetboek van Strafvordering verplicht aangifte te doen. Geen aangifte doen is een strafbaar feit, meer in het bijzonder een misdrijf tegen de Openbare Orde. Willem Engel cum suis plegen veel zwaardere misdrijven dan waarvan Norbert Dikkeboom aangifte heeft gedaan.

Bij brief van 27 januari 2022 en aanvullende e-mail van 21 februari 2022 is het Openbaar Ministerie van het parket wat de aangifte van Dikkeboom behandelt - kort gezegd – “nader geïnformeerd over relevante feiten en omstandigheden met betrekking tot concrete bewijsbare strafbare feiten in verband met de massa- aangifte tegen Willem Engel”. In die correspondentie is het OM voorgehouden dat het Openbaar Ministerie niet alleen dient op te treden tegen Willem Engel. 

Het Openbaar Ministerie dient volgens de schrijver van de brieven, naar aanleiding van de bewijzen van strafbare feiten die bij de brieven zijn overgelegd, ook te besluiten het onderzoek uit te breiden “naar onder meer het RIVM, Jaap van Dissel, Marion Koopmans en overige deelnemers aan de beweging die zit achter de coronacrisis”. Ook bedreigingen met terroristisch oogmerk dienen volgens de brievenschrijver strafrechtelijk te worden onderzocht.

Mordechai Krispijn van Viruswaarheid is aan het begin van de Coronacrisis uitgebreid geïnformeerd over het feit dat onderdelen van de Staat der Nederlanden waaronder de Rechtspraak valt worden bedreigd en bedrogen met terroristisch oogmerk door de beweging die achter de Coronacrisis zit; en dat er aangifte moet worden gedaan omdat er sprake is van terrorisme- en massamoord door Coroamaatregelen. Het Openbaar Ministerie reageert op de brieven en e-mail. Het OM laat bij brief weten kennis te hebben genomen van de brief (met bijgevoegde USB-stick) en de aanvullende e-mail.

Op basis van de inhoud van de overgelegde informatie in verband met de massa-aangifte tegen Willem Engel, waaronder begrepen objectief bewijs van de bedreigingen en bedrog met terroristisch oogmerk, ziet het Openbaar Ministerie geen aanleiding om nader onderzoek te doen of het strafrechtelijk onderzoek te verbreden. Hieruit dient te worden afgeleid dat Viruswaarheid en Patrick Savalle uitvoerders zijn van het complot van het World Economic Forum tegen mensheid. Of het zijn ongelofelijke sukkels die iedereen voortgaand in de voet schieten met hun theatrale humbug.

Share |

Permalinks