U bent hier: Home / Complotdenkers frustreren oplossing Coronacrisis

Complotdenkers frustreren oplossing Coronacrisis

by J.L. de Kreek — last modified 20-04-2022 03:00
Opgeslagen onder:

De complotdenkers van Viruswaarheid hebben weer een rechtszaak verloren. En complotdenker Patrick Savalle is misschien wel de grootste sta in de weg van de oplossing van de Coronacrisis. Hij staat daarin niet alleen. Hij werkt daarvoor samen met Mordechai Krispijn en Anna Zevens. Het Covidstelletje van de crisis. De groep van Patman zoals Patrick Savalle zich al jaren noemt op het wereld wijde web is ermee bekend dat de Coronamaatregelen kwalificeren als terrorisme en massamoord. Er kan zelfs worden gesproken van genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Ze zeggen het zelf. The Army Of Love zoals het duo Mordechai Krispijn en Anna Zeven heet verspreidt via hun Telegram-account een video waarin een veronderstelde deskundige verklaart dat Covid19 een bio-wapen is.

Desondanks doen Mordechai Krsipijn en Anna Zeven en Patrick Savalle geen aangifte bij het openbaar ministerie van terrorisme en moord. Dat is gek. Iedereen die bekend is met terrorisme of moord is wettelijk verplicht daarvan aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie. Bij gebreke waarvan wordt deelgenomen althans misdrijven gepleegd tegen de open bare orde. Omdat die hele groep wappies met Patrick Savalle voorop geen basiskennis bezit, geen staatsleer heeft gehad, verzadigd is met desinformatie en gebiologeerd door de rattenvangers Willem Engel en die meer dan kwaliteitsloze jurist mr. Jeroen Pols, is er werk aan de winkel. Er is aangifte gedaan tegen Willen Engel. Door Nobert Dikkeboom en heel veel andere mensen. Een heuse massa-aangifte. Het feit dat massaal aangifte is gedaan heeft het OM aangezet tot onderzoek. Willem Engel heeft al twee keer in de cel gezeten.
><br>Omdat Willem Engel cum suis sukkels zijn is er door een ander een briefje geschreven naar het parket wat de zaak van Willem Engel behandelt met informatie waaruit kan blijken dat Willem Engel een van de enabeler is van de Coronacrisis en belang heeft bij het uit blijven van de oplossing. Bij die brief zit een USB-stick met een afschrift van de aangifte die 30 maart 2020 is gedaan tegen het RIVM en OMT en de Gezondheidsraad; en digitale afschriften van de authentieke brondocumenten van de agenda van het internationaal terrorisme. Mordechai Krispijn is aan de begin van de crisis telefonisch uitgebreid geïnformeerd over waar die documenten te vinden zijn en wat de inhoud betekent voor hem persoonlijk als man die zegt Joods te zijn.
><br>Mannen die Joods zijn, zijn in de regel niet van die mafkezen als Mordechai Krispijn. Joodse mannen in het algemeen hebben in ieder geval een bepaalde intelligentie. En kan je mee lachen. Mordechai Krispijn is iemand waarvan Joden niet blij worden. Het Openbaar Ministerie heeft inhoudelijk nog niet gereageerd op de aangifte 30 maart 2020. Het is bij een ontvangstbevestiging gebleven. Waarschijnlijk komt dit omdat de aangever en het OM al tien jaar worden bedreigd met afgrijselijke gevolgen door de beweging die achter de Coronacrisis zit om de beweging ongemoeid te laten.
><br>Patrick Savalle is gemaild of hij met het podium wat hij heeft en zijn contacten met de alternatieve media even wil helpen het Coronatribunaal alle middelen rechtens op te tuigen. En hij weigert gewoon. Willem Engel doet het verkeerd. En ook mr. Jeroen Pols is een kwakzalver. Dat zijn trollen van de bovenste plank. En complotdenker Patrick Savalle met al zijn vaardigheden overal etalerend de hele tijd is niet eens in staat hun gebrek aan kwaliteit te herkennen.

De Mainstream media zijn slecht alleen de alternatieve media zijn slechter. Wisdom Of The Croud bestaat niet. Hoe het zit met het actuele complot tegen de mensheid staat op hét Goede Nieuws™ op goedenieuws.nl te lezen. Nergens anders. Onderbouwd met authentieke documenten die iedereen wordt onthouden in het onderwijs en waarmee vooral journalisten en historici bekend zijn. Zoals Wierd Duk en Thierry Baudet.

Deze documenten staan nu op de website www.holocaustles.nl. Er is zo veel gedoe om die site. Dat wil niemand weten. Dat is namelijk de site met de authentieke documenten die objectief bewijzen dat president Zelensky van Oekraïne deelneemt aan de terreurbeweging die WOII, de Holocaust en 9/11 heeft bewerkstelligd. En thans Europa bedreigt met Derde Wereldoorlog. De Beweging van Herzl. Opgericht te Basel 1897 als statelijke actor met het oorlogsdoel de familie Rothschild oppermachtig te maken en het gehele Joodse volk uit te roeien.

Die site staat al sinds 2016 online en Patrick Savalle en de hele Nederlandse journalistiek is ermee bekend dat daarom gedonder is geweest en verder trekt niemand zich er ene moer van aan, terwijl de inhoud de dag van vandaag bepaalt en tegelijk het Nederlands openbaar bestuur de Nazi's zwaar bewapend in Oekraïne.

President Zelensky is een Bruinhemd. Hij draagt bruine hemden om dat te onderschrijven. Hij drukt daarmee uit lid te zijn van Betar. De eerste Bruinhemden zijn de leden van de organisatie van journalist Ze’v Jabotinsky die is geboren in Odessa in Oekraïne. En die het revisionistisch Zionisme van Theodor Herzl heeft verbeterd en versterkt. Ze’ Jabotinsky is een held van Geert Wilders en na Herzl de grootste vooroorlogse enabeler van de Holocaust.

Nu omdat Patrick Savalle zo’n ongelofelijk natte tosti is en de Army Of Love een stelletje matennaaiers, wordt er een schepje bovenop gedaan want in ieder geval bepaalde personen voelen de bui al hangen en hebben totaal geen behoefte het slachtoffer te zijn van de aanstormende volgende Holocaust die al sinds 1895 nadrukkelijk staat geagendeerd in het plan van de familie Rothschild and friends voor omwenteling van de Franse Revolutie. Wie die vrienden allemaal exact zijn tot en met de dag van vandaag is nauwkeurig te bepalen aan de hand van de authentieke brondocumenten van de agenda van het Internationaal terrorisme waarvoor complotdenkend Nederland de neus ophaalt.

Zowel Geert Wilders als Thierry Baudet zijn volgers van de beweging die zit achter het actueel internationaal terrorisme, net als zij die bestuurders en boardrooms trainen in Deep Democracy. In dit circuit is ook de beruchte pedo-elite te vinden. Niemand die het weten wil. En vooral ook niemand wil even helpen de oplossing uit te rollen. Vooral Patrick Savalle wil het niet terwijl de feiten en de wettelijke bepalingen passend bij de democratische rechtsstaat in begrijpelijk Nederlands op zijn site bij Zaplog.pro staan gepubliceerd. Hij heeft het gelezen dus hij heeft het geweten.
><br>De jurist die de website www.aangiftecovid19.nl heeft gesponsord met inhoud mag geen advocaat worden van de deken van de Orde van Advocaten want deze ambtenaar is het niet eens met de standpunten en beweringen van deze jurist met een eigen Wikipediapagina. Patrick Savalle weet precies wie de schrijver is van die goede adviezen op zijn site. En Patrickje Savalletje weigert gewoon 'qoute que qoute' mee te werken aan de oplossing anders verdient de Doomsday profiteur geen centjes aan de angstige burgers die van gekkigheid niet weten waar ze het zoeken moeten.
><br>Al met al dit geschreven hebbende worden er vette dingen voorbereid voor bepaalde personen in de zin van strafvervolging op massieve schaal zoals niemand heeft mee genaakt sinds WOII. Die Klaus Schwab is een terrorist met zijn vierde industriële revolutie, Even over de rug van de mensheid een industriële revolutie uitroepen terwijl iedereen lijdt aan een pandemie is wel zo vuig opportunistisch dat de man permanent strafvervolging zou moet vrezen. Er is geen bepaling in wetten of verdragen die hem enige vorm van immuniteit verleent voor zijn terrorisme en internationale misdrijven. Die man is crimineel.

Iedereen die de site van het WEF leest kan weten dat het WEF vooraf aan de crisis heeft getraind te reageren op een pandemie door een nieuw virus. Bij en tijdens die trainingen hebben de deelnemers gecommuniceerd dat bekend is dat bepaalde bestaande geneesmiddelen goed werken. Dat zijn precies de verboden geneesmiddelen van het Zelenko-protocol van de orthodox Joodse arts Zelenko. De Nazi’s droegen zwarte petten met symbolen en waren grootmeesters propaganda. Heer en meester in het manipuleren van de massa. Omdat Patrick Savalle, Willem Engel, Jeroen Pols, Mordechai Krispijn, Anne Zeven en de alternatieve media de oplossing van de coronacrisis in de weg staan moeten zij ook worden gedagvaard voor het Coronatribunaal. Dat tribunaal komt er. Met of zonder complotwappie Patrick Savalle van Zaplog.

Share |

Permalinks