U bent hier: Home / Complotdenkers lesje leren

Complotdenkers lesje leren

by J.L. de Kreek — last modified 05-02-2022 03:00
Opgeslagen onder:

De complottheorie gaat dat de term “conspiracy terrorist” is bedacht door de CIA om personen die de waarheid blootleggen in diskrediet te brengen. Complotdenkers zijn ongelofelijk slecht in het accepteren van de feiten zoals ze zijn. Complotdenkers kunnen ook geen onderscheid maken tussen hoofd- en bijzaken. En complotdenkers zijn tegen of wantrouwen het systeem. Dit wantrouwen bij voorbaat voedt de idee bij complotdenkers dat er sprake is van een complot. Complotten bestaan. Het strafrecht kent strafbare samenspanningen. Die bewezen dienen te worden met concrete bewijsbare strafbare feiten.

Het lastige bij complotten net als bij kartels is de bewijsvoering. Makkelijkst is als van binnenuit wordt gelekt of documenten beschikbaar komen. De vormen waarin complotten worden gestoken imponeren veelal legaal. Gestelde doelen van organisaties wekken sympathie. Zoals strijden voor een democratische rechtsstaat of bescherming van kinderen. Dat er sprake is van een dekmantel valt niet op omdat het zicht op de terroristische doelen of het sadistisch seksueel kindermisbruik vakkundig wordt afgeschermd. Nu wil het geval dat in verband met het grote complot tegen de mensheid de plegers hun doelen en werkwijze en contacten en handelingen nauwkeurig hebben bijgehouden en in het openbaar onder elkaar verspreid. 

De documenten die objectief het grote complot tegen de mensheid bewijzen staan op de website www.holocaustles.nl. Personen achter het grote complot tegen de mensheid bedreigen onderdelen van de Staat der Nederlanden met terrorisme waardoor misdrijven tegen de veiligheid van de Staat en bondgenoten en voorbereidingen van internationale misdrijven zoals de Coronacrisis niet al tien jaar geleden strafrechtelijk zijn vervolgd. Geen enkele complotdenker in Nederland blijkt in staat feiten te accepteren zoals ze zijn en werkwijze aan te passen aan de omstandigheden om kansen op succes significant te vergroten. Allemaal handelen ze contra het doel wat ze zeggen te dienen.

Al die complotdenkers zitten allemaal of hebben allemaal in de cel gezeten. En recent is strafrechtelijk onderzoek gestart naar Willem Engel die ‘mister complot’ zelf is. Willem Engel, Viruswaarheid en de FopNeusMedia wat rond zijn persoon optreedt zoals Blckbx, Cafe Weltschmerz en Zaplog hebben geen belang bij een eind aan de Coronacrisis. Allemaal ontlenen zij hun bestaansrecht aan de crisis zonder welke hun leven bij het oude was gebleven met afwezigheid van al die aandacht en bijkomende giften en donaties van het chronisch misleidde publiek wat zich geen raad weet. Ook wanneer de complotdenkers nadrukkelijk onder de neus gewreven hebben gekregen dat zij moeten beginnen met nakomen van hun een strafrechtelijke aangifteplicht weigeren ze dit onder boe-zegging van de initiatiefnemers.

Complotdenkers komen hun strafrechtelijke aangifteplicht niet na omdat zij het systeem niet vertrouwen en daarom niet doen wat het systeem voorschrijft in de handleiding voor gebruik in het geval van terrorisme-feiten en massamoord. Eerlijk is eerlijk. De Coronadoden zijn vermoord en de medische wetenschappelijke specialisten die het Kabinet en parlement adviseren zijn terroristen. Nederland de wereld en Europa worden overvallen. Iedere complotdenker die door de jaren heen alle complottheorieën bij elkaar optelt en legt naast de documenten op de website www.holocaustles.nl constateert dat er sprake is van een beweging van journalisten die officieel statelijk acteert sinds 1897 met het oorlogsdoel aristocratisch oppermacht te vestigen voor een syndicaat van industriëlen en het gehele Joodse volk uit te roeien.

De Ultimate Beneficial Owners van deze exercitie is het wereldhuis van de patroon van de held van Thierry Baudet, Geert Wilders en Adolf Eichmann die het draaiboek heeft geschreven voor het grote complot tegen de mensheid wat zijn beweging actief bewerkstelligt ook vandaag de dag met dank aan de NepNieus en FopNieus Media. De feiten die bewijzen dat er sprake is van terrorisme en massamoord spatten van de media en berichtgevingen anderszins. Willem Engel en zijn vrienden van de FopNeusPers hebben het zelf over genocide en internationale misdrijven. Hoe logisch is het dan om aan alle juridisch acties vooraf eerst aangifte te doen van terrorisme en massamoord? Dat is heel logisch want bestrijden van terrorisme en massamoord is het werk van Politie en justitie. Bovendien moet er feitenonderzoek worden gedaan. De feiten zijn van belang.

Willem Engel doet zijn strafrechtelijke aangifteplicht niet terwijl hij wel bekend is met de terrorisme-feiten en massamoord. Ook niemand van de FopNeusMedia komt de strafrechtelijke aangifteplicht na. Allemaal zijn ze embedded in de wereld en politieke ambities van Thierry Baudet en Forum voor Democrate. Wat betekent dat complotdenkers niet eens in staat zijn te herkennen dat zij zijn gemanipuleerd en feitelijk het complot helpen voltooien wat zij beweren te ontmaskeren. Thierry Baudet ziet de grondlegger van de Holocaust en de actuele crisis als zijn held. Omdat complotdenkers en de FopNeusMedia zichzelf zo goed alles vinden onderzoeken en bovendien vinden dat zij integer zijn betekent dit natuurlijk ook dat complotdenkers niet zelf kunnen nadenken en een pseudocultuur van weldenkendheid en fatsoen nodig hebben om orde te scheppen in hun dagelijkse chaos.

Share |

Permalinks