U bent hier: Home / Complotdenkers ondermijnen samenleving

Complotdenkers ondermijnen samenleving

by J.L. de Kreek — last modified 02-02-2022 22:10
Opgeslagen onder:

Complotdenkers zijn gevaarlijk. Complotdenkers ondermijnen het vertrouwen in het systeem in het algemeen en de Rechtspraak in het bijzonder. Complotdenkers zien achter alles een samenspanning en zichzelf als integer. Complotdenkers negeren bewust feiten die hen niet uitkomen. De partij van Thierry Baudet vindt gretig aftrek onder complotdenkers. Daarin schuilt het complot waaraan complotdenkers deelnemen. De held van Thierry Baudet is de grote initiator van de Holocaust en heeft in 1895 reeds de basis gelegd voor de crisis van vandaag. Complotdenkers zijn ‘Team Great Reset’.

De samenleving ondermijnende ambitie van complotdenkers blijkt uit het feit dat geen van hen de strafrechtelijke aangifteplicht nakomt in verband met de door hen geconstateerde terroristische misdaden en massamoord. Keer op keer laten complotdenkers zich uit over “het tribunaal". En zij zetten geen enkele stap die weg op. Ook wanneer complotdenkers met voorbeeld en alles worden geholpen en worden gewezen op de modelaangifte van aangiftecovid19.nl wordt dat keihard genegeerd door alle complotdenkers. Van de bekende Micha Kat tot Zaplog.pro. Er is sprake van een complot tegen de mensheid in de zin van een strafbare samenspanning. De feiten die dit complot objectief bewijzen staan op de website www.hoocaustles.nl.

Het verhaal over de bedreigingen en bedrog met terroristisch oogmerk door de Zionisten aan het adres van de Rechtspraak om de feiten op die website niet te objectiveren is authentiek. Dat gebeurt in het echt. Daardoor zijn de terroristische aanslag op Nederlandse militairen in Afghanistan van een andere bewonderaar van de held van Thierry Baudet en de voorbereidingen op de Coronacriris, nog niet strafrechtelijk vervolgd. Complotdenkers zijn één met de beweging die zit achter de coronaciris. Complotdenkers zijn de gecontroleerde oppositie van de beweging die zit achter ‘the Great Reset’. Om het complot tegen de mensheid te ontmaskeren en daarmee samenhangende misdaden aan de kaak te stellen is feitenonderzoek noodzakelijk.

Personen die bekend zijn met terrorisme-feiten of moord of mensenhandel en geen aangifte doen bij de Politie of het Openbaar Ministerie lopen het risico zelf te worden vervolgd voor deelname of althans misdrijven tegen de openbare orde. Complotdenken en een tribunaal eisen staat haaks op elkaar. Personen die complotdenken zijn niet redelijk in verband met hun ‘demand’ voor een tribunaal. Tribunalen mogen niet tot stand komen op basis van complotdenken. Voor elk tribunaal is feitenonderzoek vereist. Feitenonderzoek wijst uit dat Complotdenkers een gevaar zijn voor de samenleving als geheel, het fundament leggen voor maatschappelijke onrust en de oplossing van de crisis bewust tegenwerken.

Share |

Permalinks