U bent hier: Home / Corona en 9/11

Corona en 9/11

by J.L. de Kreek — last modified 11-01-2021 03:00
Opgeslagen onder:

Virologe Marion Koopmans van het OMT beroept zich op de website kloptdatwel.nl om haar gelijk te bewijzen. Klopdatwel.nl is de website van een oprichter van Stichting Skepsis. De wiskundige Pepijn van Erp is een prominente vertegenwoordiger van Klopdatwel.nl. Pepijn van Erp is ook bestuurslid van Stichting Skepsis. Pepijn van Erp is Wiskundige. Dus hij kan op zijn vingers natellen. Andere bestuursleden van deze Stichting kunnen ook rekenen want zij zijn eveneens wiskundigen.

Nu doet zich het geval voor dat Pepijn van Erp en Stichting Skepsis en klopdatwel.nl prominente verspreiders zijn van desinformatie in het belang van de beweging die de aanslagen heeft gepleegd in de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001. Zij imponeren als Nederlandse deelnemers aan deze aanslagen.

De aanslagen in de VS 11 september 2001 zijn bewerkstelligd door dezelfde beweging die the Great Reset ambieert nu met Corona. De Coronamaatregelen zijn onderdeel van het 123 jaar oude plan van journalisten en media om de maatschappij om te wentelen naar ouderwetse aristocratie. De aristocraten die de grote UBO’s zijn in verband met de Coronacrisis zijn families die tevens Adolf Hitler hebben gefinancierd.

Marion Koopmans, Pepijn van Erp, klopdatwel.nl en Stichting Skepsis lijken op een criminele organisatie. Zij nemen deel aan terrorisme en internationale misdrijven of althans massamoord door daaraan hulp te verlenen middels het als deskundige verspreiden van desinformatie wetend dat de informatie onjuist en onvolledig is. Het is buitengewoon eenvoudig voor deze zogenaamde expert om aan te tonen dat het officiële verhaal in verband met de aanslagen in de VS absoluut onmogelijk is. Verwezen kan worden naar het significante verschil in soortelijke massa tussen aluminium van de vliegtuigen en het staal van de torens. Ook de snelheid waarmee de gebouwen zijn ingestort wijst op een andere oorzaak voor het instorten dan de vliegtuigen. De symmetry is van belang. En dat er zo weinig van de torens is overgebleven. Ook in verband met corona verspreiden Pepijn van Erp, Skepsis en kloptdatwel.nl willens en wetens desinformatie en valse feiten.

Het is gewoon uit te rekenen dat wat Pepijn van Erp, klopdatwel.nl en Stichting Skepsis stellen en beweren over de aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001 domweg niet kan. Daar zijn natuurkundige wetten en formules voor. Die overal in het universum kunnen worden toegepast en in ieder geval geldend zijn op aarde. Pepijn van Erp is Wiskundige. Dus misschien daarom dat zwaartekracht en soortgelijk gewicht hem kennelijk weinig zeggen. Er bestaat geen natuurkunde, wiskunde of scheikunde waarmee het instorten van de torens van de Twin Towers door de vliegtuigen logisch kan worden verklaard. Pepijn van Erp, klopdatwel.nl en Stichting Skepsis zijn niet alleen crimineel. Ze zijn ook extreem laf. En bedriegen de kluit op een manier die om strafvervolging vraagt.

Share |

Permalinks