U bent hier: Home / Coronabeleid is massamoord

Coronabeleid is massamoord

by J.L. de Kreek — last modified 20-05-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Er is geen enkel objectief bewijs van het feit dat de overleden Cronapatiënten zijn gestorven aan het virus. Wel zijn er ruimschoots overtuigende concrete aanwijzingen voor overlijden van Coronapatiënten door de beademingsapparaten op de IC's. En voor het feit dat het aantal Cividoden stijgt per ingang van de Coronamaatregelen. Bovendien zijn er overtuigende concrete aanwijzingen voor de goede werking van HCQ in combinatie met zink. Het is meer dan schandalig hoe huisarts Rob Elens wordt afgewimpeld in de media alsof hij experimenteert met patiënten. Dat er geen dubbelblind onderzoek zou bestaan van de werking van HCQ en zink bij Covid is geen bewijs dat het middel ondeugdelijk is.

Wereldwijd wordt HCQ toegepast. En met succes. De sterftecijfers in de landen waar het wordt toegepast dalen dramatisch. Bovendien, en dat lijkt de schaamteloos corrupte media ook steeds te vergeten: de WHO heeft vorig jaar al bewezen in rapporten dat lockdowns en de 1,5 meter maatschappij geen toegevoegde waarde hebben als het gaat om bestrijding van virussen. Kan echt niemand in de journalistiek bedenken dat het kwalijke flauwekul is wat het RIVM en het OMT stellen en beweren? Bovendien is er geen enkele wettelijke basis voor de Coronmaatregelen. De wetgeving waarop beroep wordt gedaan is niet geschreven voor collectieve gedwongen behandeling van de hele samenleving.

Het is evident dat de Coronamaatregelen zijn ingestoken door de lust naar omzet en macht van de Corporate Tribe. Een Corporate Fascistoïde groep ondernemers en bestuurders die ook op andere terreinen met elkaar zich schuldig maken aan georganiseerde misdaad. Onder andere de mensenhandel in de kinderbescherming wordt door dezelfde groep gepleegd. Net als het bedrog in verband met HIV en AIDS. AIDS wordt niet door HIV veroorzaakt. Dat is al lang geleden objectief bewezen. Door Robert Gallo in Science mei 1984. Hiv voldoet niet aan de eisen die worden gesteld aan een virusziekte.

Het is ook interessant de nomenclatuur te bekijken. AIDS staat voor acquired immune deficiency syndrome. Het is een verworven of verkregen immuniteitssyndroom. AIDS is een syndroom. Kenmerk van een syndroom is dat het geen virusziekte is. Syndromen hebben complexe oorzaken. Virusziekten hebben een duidelijk oorzaak: het virus. Hiv staat voor: humaan immunodeficiëntievirus. Het is een virus waarmee mensen besmet raken wanneer zij lijden aan immuundeficiëntie. Immuundeficiëntie is een niet of niet goed functionerend immuunsysteem. Het virus is niet de oorzaak van de immuundeficiëntie. Dat is immers door Robert Gallo bewezen in Science mei 1984

Bovendien komt de "S" in AIDS terug in Sars-cov-19. Sars is ook een syndroom. SARS staat voor severe acute respiratory syndrome. Het is vreemd Sars een syndroom te noemen als het door een virus wordt veroorzaakt. Sars is ook geen virusziekte. Sars wordt op verschillende manier verkregen. Ernstige acute respiratory syndromes kunnen bijvoorbeeld ook ontstaan door giftige stoffen. Of beademingsapparaten op de intensive care. De "S" in zowel AIDS als SARS lijkt meer te zijn dan een vergissing in de nomenclatuur. Als de aandoeningen virusziekten zijn hoort het woord "syndroom" niet thuis in de nomenclatuur. De "S" imponeert als onderdeel van het bedrog. Het verraadt in ieder geval dat er iets vreemds aan de hand is omdat syndromen niet door een virus worden veroorzaakt.

Share |

Permalinks