U bent hier: Home / Coronamaatregelen is Jodenvervolging

Coronamaatregelen is Jodenvervolging

by J.L. de Kreek — last modified 28-06-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Het lijkt gek alleen het is een feit dat de Coronamaatregelen onderdeel zijn van de voortbouwende Jodenvervolging. Het is niet een golf Corona waar we last van hebben. Het is een nieuwe golf Nazi’s. In de echte zin van het woord. Personen die de definitieve vestiging van het duizend jarige rijk voorbereiden. De volgende fase op weg naar oppermacht is aangevangen op 9/11. De Amerikanen zijn toen overvallen door de terreurbeweging die verantwoordelijk is voor Hitler en de gaskamers. Deze terreurbeweging werkt samen met de Bill and Melinda Gates Foundation voor het bewerkstelligen van de wereldwijde Coronamaatregelen.

Bovendien werkt bewuste terreurbeweging nauw samen met het Vaticaan. Het rijk wat zij daarmee zullen vestigen is het Ouderwetse Romeinse Rijk. Een lid van de familie Rothschild zal de eerste Prins/Keizer/Koning en Vorst der Joden zijn. Nederland, de wereld en Europa staan onder dictatuur van de terreurbeweging die verantwoordelijk is voor WOII en de Holocaust. Wat iedereen onderwezen wordt over ‘40-’45 is voor een belangrijk deel onderdeel van theater van terroristen. Iedereen kan deze terreurbeweging kennen omdat de brondocumenten van de agenda van deze terreurbeweging gepubliceerd staan op holocaustles.nl.

Deze documenten zijn als het ware een glazen bol waarmee in de geschiedenis, in het nu en in de toekomst gekeken kan worden. Bewuste terreurbeweging vervult Eindtijd profetieën en andere voorspellingen uit de Bijbel met menselijke middelen. Zo staat de Holocaust voorspeld in Ezechiël en zou volgens leiders van deze terreurbeweging deze profetie zijn vervuld in Auschwitz. In Ezechiël staat nog een Holocaust voorspeld. Die zal plaatsvinden op de Bergen van Israël. Met de Coronamaatregelen wordt de mensheid onderworpen aan het gezag van bewuste terreurbeweging en worden de Joden opgedreven naar hun offerplaats te Palestina.

Share |