U bent hier: Home / Coronamaatregelen opzet tot massamoord

Coronamaatregelen opzet tot massamoord

by J.L. de Kreek — last modified 28-05-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Al sinds 2005 is bekend dat Chloroquine een krachtige remmer is van coronavirusinfectie en -verspreiding. Het beroep van het OMT en het RIVM op de protocollen die Chloroquine en Hydroxychloroquine niet toestaan is strafbaar gesteld met levenslange gevangenisstraf in de Wet Internationale Misdrijven. De Hoge Raad heeft in 2005 in het Protocol II-arrest uitgemaakt dat een protocol voor medische behandeling een richtlijn geeft en dat van een richtlijn gemotiveerd mag – en soms zelfs moet – worden afgeweken als dit in een bepaald geval wenselijk is. Bovendien staat vast dat Coronapatiënten in de ziekenhuizen preventief bloedverdunners krijgen waarvan bekend is dat het “medicijn gerelateerde schade” veroorzaakt.

Volgens de Hoge Raad heeft als maatstaf te gelden dat aan de patiënt de zorg behoort te worden verleend die in de omstandigheden van het geval van een redelijk bekwaam arts mag worden verlangd. Deze maatstaf brengt enerzijds mee dat een afwijking van het protocol door een arts moet kunnen worden beargumenteerd, maar anderzijds dat het volgen van het protocol niet zonder meer betekent dat de arts juist heeft gehandeld, aldus de Hoge Raad in het Protocol II-arrest van 2005.

Invoering van de Coronamaatregelen is oktober 2019 uitgebreid getraind door het World Economic Forum in samenwerking met de Bill en Melinda Gates Foundation en NBC Global News. De term “new normal” kont uit deze training. Het is ronduit bizar dat met alle ervaring en kennis die er is met betrekking tot Sars-cov-1 niemand van de personen die de Coronamaatregelen bewerkstelligen spontaan uit zichzelf heeft kunnen bedenken dat onderzoek gedaan moet worden naar de anti virologische werking van Chloroquine en Hydroxychloroquine bij Coronainfecties.  COVID is de algemene benaming voor een aandoening door een Coronavirus. Mensen krijgen een Coronavirus ziekte door Corona, geen SARS.

SARS en MERS en AIDS zijn syndromen. Syndromen worden niet veroorzaakt door een virus. AIDS bijvoorbeeld wordt niet veroorzaakt door Hiv. AIDS wordt veroorzaakt door de behandeling tegen Hiv. Het is in Science in 1984 objectief bewezen dat AIDS niet door Hiv veroorzaakt kan worden omdat het niet voldoet aan Kochs postulaten. De ernstige luchtweg problemen die Coronapatiënten ontwikkelen waardoor ze sterven worden ook niet veroorzaakt door het virus. Deze ernstige luchtweg klachten worden veroorzaakt door andere factoren dan het virus namelijk: a) het verbod op Hydroxychloroquine in de eerste lijn, b) ziekenhuisopname en c) bloedverdunners en d) beademingsapparaten. Ziekenhuisopname op zichzelf is een risicofactor voor de klachten die Coronapatiënten krijgen aan de luchtwegen!

Iedereen kan en mag ervan uit gaan dat wanneer de Coronamaatregelen niet worden afgestraft er nog veel meer staat te gebeuren wat niet leuk is. De Coronamaatregelen worden bewerkstelligd door de terreurbeweging die verantwoordelijk is voor Hitler en de gaskamers. Deze terreurbeweging is opgericht te Basel 1897 door een bekende Oostenrijkse journalist. En nog altijd actief. Op dit moment bedreigt het onderdelen van de Staat der Nederlanden met terrorisme om het bestaan van deze terreurbeweging en zijn misdaden te ontkennen. Welhaast de gehele westerse media neemt sinds 1897 deel aan deze terreurbeweging. Het doel van deze terreurbeweging is oppermacht voor het syndicaat van industriëlen waarmee de Bill en Melinda Gates Foundation symbiotisch samenwerkt.

Share |