U bent hier: Home / Coronamaatregelen zijn genocide

Coronamaatregelen zijn genocide

by J.L. de Kreek — last modified 07-07-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Het RIVM en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en de rest die verantwoordelijk zijn voor de Coronamaatregelen maken zich schuldig aan genocide. Dat is een Internationaal Misdrijf. Niemand hoeft te sterven aan Sars-cov-19 omdat er antivirale middelen bestaan die veilig, goedkoop en snel kunnen worden ingezet tegen Coronabesmettingen. Mensen die sterven aan Corona zijn vermoord door de behandeling. Dit is net als bij HIV en AIDS. Deze groep maakt zich tevens schuldig aan gedwongen verdwijning van minderjarigen. Ook een Internationaal Misdrijf. En aan seksueel misbruik van minderjarigen. Mogelijk ook in rituele zin. De deelnemers aan deze misdrijven zijn en/of worden getraind in Deep Democracy door bedrijfsantropologen die cultuur interventies plegen.

De term cultuur interventie is een krachtige synoniem voor terrorisme. Het is algemeen bekend dat IGJ na tussenkomst van het RIVM een huisarts uit Meijel en zijn apotheker heeft aangesproken op het voorschrijven van chloroquine/ hydroxychloroquine tegen het Coronavirus. Volgens de berichten op de website van IGJ is de huisarts bezig met een experiment tegen het coronavirus en schrijft hij daarom een combinatie van geneesmiddelen voor, waaronder chloroquine en azitromycine (feitelijk schreef de huisarts hydroxychloroquine voor).

De inspectie vindt dit een kwalijke zaak. De huisarts en apotheker zouden hiermee in strijd handelen met de behandelrichtlijnen. Er zou volgens IGJ nog steeds geen bewezen geneesmiddel zijn dat helpt tegen het coronavirus. De manier waarop de huisarts aangeeft te experimenteren zou volgens IGJ ook niet volgens de richtlijnen zijn. IGJ heeft het gebruik van chloroquine/ hydroxychloroquine binnen de reguliere zorg tegen besmetting met het coronavirus verboden. Als de huisarts en zijn apotheker doorgaan met het voorschrijven en verstrekken van HCQ als middel tegen het coronavirus, neemt IJG maatregelen zoals het opleggen van boetes. 

Huisarts Rob Elens en ander deskundigen hebben objectief bewezen dat de combinatie van geneesmiddelen die door huisarts Rob Elens en zijn aphotkerer zijn toegepast (hydroxychloroquine, zink en azitromycine) de pandemie van het virus Sars-cov-19 snel, goedkoop en veilig bestrijdt. Het ZelenkoProtocol zoals dit is toegepast door huisarts Rob Elens is een bewezen behandeling wat helpt tegen het coronavirus. Het ontzeggen van toegang tot vroege behandeling met HCQ tegen het coronavirus zoals beschreven in het ZelenkoProtocol staat gelijk aan moord. 

Covidpatienten sterven omdat ze niet mogen genezen van het IGJ wat deelneemt aan de groep die de Coronamaatregelen bewerkstelligt. Op de website van huisarts Rob Elens op zelfzorgcovid19.nl staat een grote hoeveelheid informatie met objectief bewijs dat het ZelenkoProcol een reductie levert van de kans op ziekenhuis opname van 82% en een reductie van de kans om te sterven op 80%.2 Dit blijkt onder andere uit een op deze site gepubliceerde retrospectieve case study uit de huisartsen praktijk setting, de zogenoemde eerste lijn (vroegbehandeling).

Bovendien blijkt uit de website van huisarts Rob Elens op zelfzorgcovid19.nl dat 78% van de aan coronavirus gerelateerde sterfgevallen in Europa voorkomen hadden kunnen worden als de Europese staten de chloroquine-strategie van Marokko hadden overgenomen.4 Ook uit een nieuwe studie gepubliceerd door Henry Ford Healt System blijkt dat behandeling met hydroxychlorocine de sterfte ten gevolgen van Covid significant beperkt.

Het is evident dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd geen belang heeft bij handhaving van de door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bedoelde en gehanteerde richtlijnen. Handhaving van deze richtlijnen die geen wet zijn in formele zin is pervers en misdadig. Net als de eis van een dubbel-blind onderzoek. De crisis is nu en moet dus nu met de beschikbare middelen worden opgelost. De richtlijn zijn opgesteld in tijden dat er geen crisis was. Huisarts Rob Elens en zijn apotheker doen precies wat beroepshalve van hen verwacht kan worden in verband met bestrijding van de pandemie van een nieuw virus. 

Niemand heeft belang bij de standpunten en beweringen van IGJ over HCQ en het werk van Elens en Peterse. De hele samenleving wordt op de kop gezet en burgers worden angst aangepraat in verband met een virus waarvan iedereen snel, goedkoop en veilig binnen vijf dagen kan genezen. De hele 1,5-meter samenleving en alle andere maatregelen hebben geen enkele grondslag in de feiten omdat er nooit gevaar heeft bestaan van het virus Sars-cov-19 want HCQ is een oud bekend veilig medicijn waarvan de antivirale werking in combinatie met zink en azitromycine bekend is bij de IGJ en het RIVM. 

Bovendien heeft het verbod van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd op HCQ een terrorisme gerelateerd karakter. Wanneer huisartsen in de eerstelijnshulp toegang hebben tot HCQ hoeft niemand angst te hebben voor Sars-cov-19. En maakt het niet uit hoeveel mensen zijn besmet met Sars-cov-19. Nu bewerkstelligt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in vereniging met anderen maatschappelijke verandering en beïnvloedt het de politieke besluitvorming, en jaagt het de bevolking of een deel der bevolking van een land ernstige vrees aan met standpunten en beweringen over Sars-cov-19 en HCQ en huisarts Rob Elens die ongefundeerd en ongeloofwaardig zijn. 

Bovendien blijkt uit de brief van minister Hugo de Jong van 24 juni 2020 aan de Voorzitter van de Tweede Kamer dat de Infection Mortality Rate is berekend op 0.32-1.00%.6 Dit betekent dat objectief is bewezen dat er geen sprake is van een dreiging van de Volksgezondheid. Wat weer betekent dat Sars-cov-19 ten onrechte op de A-lijst is geplaatst van infectieziektes. En dat dit virus ten onrechte op deze lijst wordt gehouden. De IFR is het nummer wat men krijgt wanneer het aantal gerapporteerde doden gedeeld wordt door het aantal infecties. Van alle geïnfecteerden met Sars-cov-19 sterft 0,32 tot 1% ten gevolge van het ontzeggen van HCQ in de eerstelijnszorg. Men sterft niet aan Sars-cov-19. De behandeling is de oorzaak van het overlijden. 

De Coronamaatregelen althans het verbod op HCQ in de eerstelijnszorg zijn genocide zoals bedoeld in de Wet Internationaal Misdrijf (WIM). De Coronamaatregelen en/of het verbod op HCQ in de eerstelijnszorg imponeren als het oogmerk om een nationale, etnische of godsdienstige groep, dan wel een groep behorend tot een bepaald ras, geheel of gedeeltelijk, als zodanig te vernietigen door opzettelijk aan de groep levensomstandigheden op te leggen die op haar gehele of gedeeltelijke lichamelijke vernietiging zijn gericht (artikel 3 eerste lid sub c WIM). 

Uit de conclusie van de PG bij het arrest van de Hoge Raad van 3 maart 2010 in verband met door politiek ambtsdragers begane genocide in Irak (ook CDA) blijkt het volgende (r.o. 2.9 )(ECLI:NL:PHR:2010:BO019):

 Dat in gevallen van (beweerde) genocide een verband wordt gelegd met de mogelijkheden die het ambt de dader biedt, is op zichzelf niet bijzonder. In de vakliteratuur over genocide wordt aangenomen dat dergelijke, hoogst ernstige delicten vanwege hun omvang en systematische aard een collectieve organisatie en collectieve voorbereiding vergen. Zowel door ambtenaren als door privépersonen kan (deelneming aan) genocide veelal slechts worden begaan met gebruikmaking van state machinery, d.w.z. met actieve of ten minste passieve betrokkenheid van een overheid. Nieuw is deze gedachte niet: reeds bij de parlementaire behandeling van de Uitvoeringswet genocideverdrag werd opgemerkt dat daden van genocide vrijwel nimmer zonder medewerking van staatsorganen kunnen worden gepleegd.

Alle openlijke al dan niet met elkaar samenhangende activiteiten van personen die de Coronamaatregelen propageren of althans het verbod op HCQ verdedigen (zoals die van de Mainstream media) dienen gezien te worden als de samenspanning en de opruiing tot genocide die in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding, plaatsvindt (artikel 3 tweede lid WIM). De Nederlandse media maken zich al heel lang schuldig aan deze vorm van pogingen tot genocide. De Telegraaf verzwijgt al sinds 1922 bewust wie de grote initiators zijn van Hitler en de gaskamers terwijl het bekend is met de feiten.

Share |

Permalinks