U bent hier: Home / Coronapas = discriminatie

Coronapas = discriminatie

by J.L. de Kreek — last modified 06-11-2021 03:00
Opgeslagen onder:

Rechtsfilosoof mr. Roland Pierik van de Gezondheidsraad liegt met kennis van het recht dat de Coronapas geen discriminatie is omdat het onderscheid legitiem zou zijn want ter bescherming van de volksgezondheid en omdat er geen andere oplossingen zouden zijn. Rechtsfilosoof Roland Pierik zal niet eens objectief kunnen bewijzen dat het virus Sars-cov-2 überhaupt bestaat. Ook zal rechtsfilosoof Roland Pierik niet het causaal verband kunnen aantonen tussen het virus en Covid19. Onderzoekenderwijs zal rechtsfilosoof Roland Pierik wel de feiten kunnen vinden die objectief bewijzen dat de Coronadoden zijn vermoord en dat de Onderzoeksraad, het RIVM en OMT zich schuldig maken aan bedrog met terroristisch oogmerk. Roland Pierik verwijt anderen 'geen begrip" te hebben "van de juridische betekenis van discriminatie".

Rechtsfilosoof Roland Pierik van de Gezondheidsraad heeft geen begrip van de juridische betekenis van terrorisme en/of massamoord. Het heeft er alle schijn van dat een Coronatribunaal de enige mogelijkheid is een eind te maken aan de pandemie van het Coronavirus. De feiten die objectief bewijzen dat de Coronacrisis een kunstmatige crisis is die kunstmatig in stand wordt gehouden door een groep waaraan rechtsfilosoof Roland Pierik prominent deelneemt zijn te vinden op de website aangiftecovid9.nl. Op die site staat een modelaangifte aangeboden aan iedereen die zijn of haar strafrechtelijke aangifteplicht wil nakomen. Iedereen zal voor de toekomst op schrift willen vastleggen dat er niet is gecollaboreerd met de Coronaterroristen en de massamoordenaars. Dat wordt het best bewezen door de strafrechtelijke aangifteplicht na te komen die nu eenmaal geldt bij terrorisme en misdaden tegen het leven.

Het mainstream verhaal over Sars-cov-2 is een bewuste leugen. Dat dit virus de oorzaak is van een dodelijke aandoening is ook een leugen. De behandeling is de oorzaak van het overlijden. De bevolking wordt leefomstandigheden opgelegd waaronder begrepen de onthouding van toegang tot geneesmiddelen, die is gericht op de vernietiging van een deel van een bevolking of althans ten gevolge waarvan mensen overlijden. Dat is een internationaal misdrijf of massamoord. Gezien de strijd die wordt gevoerd tegen een burgerbevolking en waarmee Roland Pierik bekend is of bekend dient te zijn is er sprake van misdaden tegen de menselijkheid. Blijkens de literatuur en rechtspraak kan (deelneming aan) internationale misdrijven veelal slechts worden begaan met gebruikmaking van state machinery, d.w.z. met actieve of ten minste passieve betrokkenheid van een overheid en dus ambtenaren. De leden van de Gezondheidsraad zijn zulke ambtenaren.

Share |