U bent hier: Home / Coronatribunaal Update Journaal

Coronatribunaal Update Journaal

by J.L. de Kreek — last modified 24-02-2023 03:00
Opgeslagen onder:

Het is een feit dat nu al een tijd het Openbaar Ministerie vriendelijk wordt verzocht strafrechtelijk op te treden. In verband met ernstige misdrijven waaronder door ambtenaren gepleegde coronabedrog en mensenhandel. Het OM is nog niet gekomen tot instappen omdat het met terroristisch oogmerk wordt bedreigd en bedrogen deze verzoeken tot strafvervolging naast zich neer te leggen. Dat is al een jaar of twaalf aan de hand. Uitgebreid gedocumenteerd. In verband daarmee worden wegen bewandeld die in het algemeen in de democratische rechtstaat leiden tot strafrechtelijk optreden door het Openbaar Ministerie op basis van de wet, jurisprudentie en de keiharde concrete ernstige strafbare feiten en omstandigheden gepleegd door personen waarop bewindslieden mogen vertrouwen.

Soms is het een feit dat leveren van objectief bewijs alleen op een bepaalde manier kan. In de natuurkunde gelden strakke elementaire wetten waarvan kan en mag worden aangenomen dat die altijd en overal van kracht zijn. 'No matter what'. Uiteraard botst het in de wetenschap hierover omdat wetenschappelijk niet kan en mag worden uitgesloten dat wat de elementaire wetten laten zien eigenlijk anders is dan we denken. Wetten toepassen is niet alleen het werk van juristen. Ook de virologie kent wetten. Bijvoorbeeld Koch's Postulaten. De discussie kan niet zijn of deze postulaten moeten worden gehandhaafd in de virologie. De opsteller van deze postulaten die bepalen wanneer een pathogeen als een verwekker van ziektes moet worden gezien was zich bewust dat bij het handhaven van die postulaten in acht moet worden genomen dat ze mogelijk nog niet volledig zijn en op punten open staan voor verbetering of verscherping.
><br>In de tijd van Koch was er nog geen elektronenmicroscope fotografie als tegenwoordig. En geen dure laboratoria met geavanceerde platforms waarmee DNA en RNA kan worden gemanipuleerd en gebracht in de lichamen van mensen en dieren. Tegenwoordig moet men middels Koch nauwkeuriger oorzaak en gevolg kunnen bepalen dan in de tijd van Robert Koch. Dat Koch's Postulaten moeten worden gehandhaafd om oorzakelijk verband te kunnen en mogen vaststellen tussen Sars-cov-2 en Covid19 wordt onderschreven door de WHO en alle relevante wetenschappers in de virologie zoals Christiaan Drosten in verband met Sars. Desondanks is op het hele internet, ook niet na een vlammende discussie op Twitter met wetenschappers in het veld, enig feit te vinden wat objectief bewijst dat Sars-cov-2 daadwerkelijk bestaat en de causale oorzaak is van Covid19. Ook opeenvolgende en/of samenlopende feiten bewijzen dit niet. Van geen kant.
><br>De publicatie die volgens wetenschappers in het veld het bestaan van Sars-cov-2 zou bewijzen laat louter zien dat de genetische code van Sars-cov-2 is bepaald. Niet dat het bestaan van het authentieke virus zelf ooit is vastgesteld. Of het causale verband met Covid109. Wie in het veld der wetenschappers, bestuur of journalistiek denkt het beter te weten heeft grote kans feitelijk aan de verkeerde kant van de geschiedenis te staan. Het hele Covid19gedoe is het meest liederlijke bedrog ooit. Keihard liegen en bedriegen misbruik makend van recht en bevoegdheden, en gelegenheid en middelen. Het Kabinet en Parlement worden willens en wetens met terroristisch en/of crimineel oogmerk anderszins bedrogen in verband met a) bestaan van het authentieke virus Sars-cov-2, b) het oorzakelijk verband van dit vermeende virus met het ziektebeeld wat Covid19 wordt genoemd en c) de beste behandeling van de bijpassende ziekteverschijnselen. Het Coronatribunal moet en zal er komen. Daarop kan donder worden gezegd.

Share |

Permalinks