U bent hier: Home / Covid, Jodenvervolging en Auschwitz

Covid, Jodenvervolging en Auschwitz

by J.L. de Kreek — last modified 09-05-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Er zijn talrijke concrete aanwijzingen die doen vrezen dat er een verband is tussen Covid, de Jodenvervolging en Auschwitz. De belangrijkste aanwijzing is de grote aantallen nieuwe Joodse immigranten die de zogenaamd Joodse Staat Israël verwerft. Sinds de stichting van de Joodse Staat door journalist Theodor Herzl augustus 1897 zitten de Zionisten achter het oplaaien van antisemitisme en de influx van Joodse vluchtelingen in Palestina. De Zionisten claimen dat Palestina hen door Gd is gegeven. Dat is antisemitische flauwekul van ongelovigen.

De Joden zijn door Gd ontheven van staats- en/of bestuursrechten over de Heilige Staat Palestina. Dat is algemeen bekend. En geaccepteerd door de Joden. Bovendien is Israël de naam van de Joden. 122 jaar geleden ging het goed tot zeer goed met de Joden in West Europa. De Franse Revolutie, de Verlichting, democratie en mensenrechten stelde de Joden in staat te assimileren als burgers overeenkomstig het Verbond met Gd. Het Verbond met Gd en de Joden is door bemiddeling van Abraham en later Mozes tot stand gekomen. Het omvat onder andere de Tien Geboden. En de Drie Eden. In de hedendaagse praktijk is handhaving van de Drie Eden misschien wel het aller belangrijkste voor de Joden. Ook in hun relatie tot Gd. De Drie Eden houden onder andere in dat de Joden assimileren en niet opstaan tegen de Naties.

Handhaving van de Drie Eden is in ieder geval al 2020 jaar de kern van het Joods Volksbestaan en verzekert de Joden dat ze consequent zijn beschermd in de landen in de Diaspora waar ze wonen, werken of verblijven. De Drie Eden sluit wonen en werken in Palestina in de Diaspora niet uit. Personen die de Drie Eden niet handhaven worden in de volksmond antisemiet of Nazi genoemd. Leken en misdadigers denken dat Zionisme en Jodendom iets met elkaar te maken hebben. En noemen zich Vriend van Israël. Palestina waar nu het wereldgetto voor de Joden is gevestigd is het gebied waar de volgende Holocaust zal plaatsvinden. Deze Holocaust is voorspeld in Ezechiël. De vorige Holocaust is ook voorspeld in Ezechiël. Volgens Netanyahu is deze Holocaust vervuld in Auschwitz. De Zionisten zijn verantwoordelijk voor deze vervulling. En zullen ook verantwoordelijk zijn voor de vervulling van de volgende Holocaust. 

Voor maximaal resultaat willen de Zionisten dat de zogenaamd Joodse Staat Israël tot de nok is gevuld met Joden. Daarom stellen Zionisten alles in het werk om zoveel mogelijk Joden in het wereldgetto te krijgen. Omdat de gettomanagers van het wereldgetto verwachten dat Covid hen een grote hoeveelheid Joodse vluchtelingen zal opleveren is het redelijk te vermoeden dat de Zionisten achter de wereldwijde Coronacrisis zitten. Het bijzondere aan Covid-19 is het optreden van Bill Gates en zijn samenwerking met organisaties van families waarvan algemeen bekend is dat zij de financiers zijn van het bureau van Adolf Hitler.

Share |

Permalinks