U bent hier: Home / Dagvaarding Viruswaanzin.nl amateuristisch

Dagvaarding Viruswaanzin.nl amateuristisch

by J.L. de Kreek — last modified 18-06-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Bij Viruswaanzin.nl volgen ze het bestuurlijk en juridisch advies van een amateur. De jurist die de dagvaarding voor viruswaanzin.nl heeft opgesteld noteert voor de rechtbank gedetailleerd de geschiedenis van de Coronamaatregelen. Dat is het werk van gedaagde. Eiser zou een statutair doel hebben op grond waarvan het algemene belangen behartigt zonder dat dit ergens uit kan blijken. Viruswaanzin.nl vordert dat de Staat wordt veroordeeld de directeuren van de veiligheidsregio’s onmiddellijk te bevelen de aangekondigde “Tijdelijke Wet Covid-19” onverbindend te verklaren of althans dat de rechter een beslissing neemt die bij voorbaat tot buiten toepassing leidt van het wetsvoorstel.

Hoe weinig van het recht heeft een jurist begrepen als hij bij de rechter in kort geding vordert dat een wetsvoorstel bij voorbaat buiten toepassing wordt verklaard? Die vordering kan niet worden toegewezen want de bevoegdheid wetten vast te stellen en buiten toepassing te verklaren behoort de wetgever dus het parlement en het kabinet toe. De jurist van Viruswaanzin.nl heeft kennelijk het college staatsrecht gemist. Volgens de dagvaarding zijn er meerdere eisers want de dagvaarding heeft het over eiser sub 3 en in de aanvraag van het kort geding staat W. Engel e.a vermeld als eisers. Als het gaat om steun voor viruswaanzin.nl is het fijn als de club transparant is over wie allemaal de eisende partijen zijn. De Coronacrisis met al zijn belanghebbenden achter de schermen is al schimmig genoeg. De kwestie in kort geding moet gaan over het onrecht wat eisers is aangedaan. Alleen de opmerking dat eiser sub 3 opkomt voor het algemeen belang is in het algemeen onvoldoende voor ontvankelijkheid.

Bovendien is de viruswaanzin een kwestie voor de strafrechter. De civiele rechter verklaart zich in kort geding op zijn best onbevoegd of eiser niet ontvankelijk. In het slechte geval versterkt het kort geding de legitimatie van de Coronamaatregelen. Een kort geding tegen de Coronamaatregelen kan rond een bepaald belang zoals het openen van sportscholen. Of ouderen die in tehuizen geen zorg meer krijgen van kinderen. Of kinderen waarvan de OTS of UHP wordt verlengd. Eén van het eerste wat de georganiseerde ambtelijke misdaad heeft geregeld is dat verlenging van OTS en UHP aanstonds kan worden gegeven.

De viruswaanzin dient in de context te worden gezien van meer dan 122 jaar internationaal terrorisme van een terreurbeweging die onderdelen van de Staat der Nederlanden terrorisme gerelateerd bedreigt en bedriegt om weg te kijken van bewuste terreurbeweging. En deel te nemen. Dit is de terreurbeweging die verantwoordelijk is voor Hitler en de gaskamers. De Bill and Melina Gates Foundation werkt samen met de families die vroeger Adolf Hitler financierde. Minister Hugo de Jong tekent een contract ter waarde van honderden miljoenen voor een vaccin wat nog moet worden uitgevonden met een bedrijf waarvan de aandelen in bezit zijn van een familie die Adolf Hitler financierde en oorlogsprofiteur was. Hitler was de uitvoerende macht van deze en andere families. De Coronamaatregelen zijn de zoveelste stap van bewuste terreurbeweging op weg naar oppermacht. De maatregelen zijn bedoeld om de mensheid te kerstenen en onderwerpen aan het gezag van niet democratische gekozen personen.

Journalisten en hun corrupte media beschouwen bovenstaande als een complottheorie. In het strafrecht wordt een complot gezien als een samenspanning. Of samenwerking. Deze samenspanning kan crimineel zijn. Een complottheorie is een theorie over een complot. De theorie is waar of de theorie is niet waar. De theorie dat een elite samenspant om de mensheid aan zich te onderwerpen is waar. Dit wordt objectief bewezen door de brondocumenten van het internationaal terrorisme die tot op de dag van de vandaag bewust onder de pet worden gehouden door journalisten en hun media terwijl de Telegraaf deze documenten al sinds 1922 in bezit heeft. Covid-19 en Windows van Bill Gates maken onderdeel uit van dit complot tegen de mensheid. De Coronamaatregelen zijn een terroristisch én een internationaal misdrijf.

Share |