U bent hier: Home / De banale kwaadaardigheid van Hannah Arendt

De banale kwaadaardigheid van Hannah Arendt

by J.L. de Kreek — last modified 04-05-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Vandaag 4 mei 2020 wordt een online workshop gegeven over het leven en werk van Hannah Arendt. Deze interactieve propaganda wordt geleverd door antropologen die bestuurders en boardrooms trainen in Deep Democracy. En in "hoe je zélf blijft nadenken in crisistijd". Hannah Arendt leefde van 1906 tot 1973. Ze schreef het bekende boek Eichmann of de Banaliteit van het Kwaad. De banaliteit van het kwaad is dat Adolf Eichmann en Hannah Arendt werkten voor dezelfde organisatie. Hannah Arendt was journalist en Zionist. In die rol nam ze voor en tijdens de oorlog actief deel aan de terreurbeweging die sinds 1897 de Holocaust voorbereidt.

I am a Zionist”Adolf Eichmann

Na de oorlog breekt Hannah Arendt met het Zionisme. Zonder aan het publiek mee te delen wat alle Zionisten weten namelijk dat de Zionisten achter de Holocaust zitten. Haar naoorlogse taak is om de man die de Zionisten van meet af heeft gediend, Adolf Eichmann, te degraderen tot een gruwelijk monster en een onbetekenend individu. Het boek over Eichmann schrijft Hannah Arendt in 1963 toen ook de dagboeken van de grote Zionistische leider Theodor Herzl in het Engels zijn uitgegeven waarin hij gedetailleerd de voorbereidingen beschrijft die hij en zijn volgers hebben getroffen om voor oppermacht opzettelijk de Endlösung en de Holocaust te bewerkstelligen. De feiten waarover Hanna Arendt als journalist doelbewust het publiek niet heeft geïnformeerd staan op www.holocaustles.nl.

What makes it possible for a totalitarian or any other dictatorship to rule is that people are not informed; how can you have an opinion if you are not informed?  - Hannah Arendt

Harry Mulisch was ook zo’n journalist die net als Hanna Arendt verslag deed van het proces tegen Adolf Eichmann in Jeruzalem 1961. Dat Adolf Eichmann een grote bewonderaar was van de Zionisten en al ruim voor de oorlog symbiotisch samenwerkte met de Zionisten is altijd doelbewust onder de pet gehouden door de Zionisten en journalisten. Adolf Eichmann wordt "mister Holocaust" genoemd omdat hij de treinen organiseerde die de Joden deporteerde naar Auschwitz en andere kampen om te worden vermoord of voor Slavenarbeid. Dat Adolf Eichmann de uitvoerder was van het door de Zionisten bedachte plan voor de Holocaust wordt tot op de dag van vandaag verzwegen.

Die Antisemiten-werden unsere verlälichsten Freunde, die antisemitìsehen Länder unsere Verbündeten. - Theodor Herzl

Ook door de antropologen die anno 4 mei 2020 een workshop geven over Hannah Arendt. Het saillante aan deze antropologen is dat zij bestuurders en boardrooms trainen in Deep Democracy. Deep Democracy is een naoorlogs  proces georiënteerd psychologisch middel van de terreurbeweging van Hannah Arendt voor acceptatie van terroristische veranderingen. Het is ontwikkeld door Amerikanen die zijn getraind in het Instituut van Carl Jung. De bekende psychiater en psycholoog en grondlegger van de analytische psychologie Carl Jung was een van de belangrijkste trainers van de leiders van de terreurbeweging waaraan Hannah Arendt voor en tijdens de oorlog deelnam. En die symbiotisch samenwerkte met Adolf Eichmann. Adolf Eichmann is in Jeruzalem door zijn vrienden geëxecuteerd. Deze terreurbeweging is nog altijd actief. Het strijdt statelijk voor oppermacht. En bedreigt en bedriegt onderdelen van de Staat der Nederlanden terrorisme gerelateerd waardoor het een gevaar is voor de rechtsorde.

Share |

Permalinks