U bent hier: Home / De genocide van Hugo de Jonge

De genocide van Hugo de Jonge

by J.L. de Kreek — last modified 16-07-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Het CDA heeft woensdag 15 juli 2020 een massamoordenaar tot lijsttrekker gekozen. Iedereen kent Hugo de Jonge als de man die het gebruik van hydroxychloroquine tegen Covid-klachten in de eerstelijnszorg verbiedt. Hij weigert zelfs onderzoek ernaar te doen. Bovendien heeft hij een miljoenencontract getekend voor een vaccin met een bedrijf waar zijn broer werkzaam is. De handtekening heeft hij gezet met een schilderij van Auschwitz van zijn andere broer op de achtergrond. Met dit simpele besluit heeft Hugo de Jonge namens het CDA meer dan zes duizend landgenoten vermoord.

Omdat huisartsen het door Hugo de Jonge onmogelijk is gemaakt HCQ in de eerstelijnszorg toe te passen tegen Covid-klachten sterven patiënten met Corona in ziekenhuizen. Dat is moord. Meer in het bijzonder overtreedt Hugo de Jonge artikel 3 eerste lid onder a van de Wet Internationale Misdrijven. Hugo de Jonge legt en nationale groep, te weten Nederlanders, opzettelijk levensomstandigheden op die op haar gehele of gedeeltelijke lichamelijke vernietiging zijn gericht. Dit wordt in de Wet Internationale Misdrijven gedefinieerd als genocide. Dat Hugo de Jonge het oogmerk bezit Nederlanders geheel of gedeeltelijk te vernietigen kan blijken uit zijn dedain voor hydroxychloroquine. En uit het feit dat het CDA reeds een trackrecord van genocide achter de kiezen heeft.

De CDA bewindslieden en Kamerleden nemen sinds Balkenende I deel aan de genocide in Irak. Een industriële genocide met sterk antisemitische trekjes op een schaal die zich makkelijk laat vergelijken met de Holocaust. Deze genocide van het CDA is tot op heden niet vervolgd. Dit komt door artikel 119 van de Grondwet. Deze bepaling geeft de Kroon of de Tweede Kamer het uitsluitende recht opdracht te geven tot vervolging van misdrijven van bewindslieden en Kamerleden in hun ambtelijke dienstbetrekking gepleegd. De vraag dient gesteld te worden of genocide een ambtsmisdrijf kan zijn. Het internationaal gewoonte recht bepaalt reeds lange tijd dat genocide altijd een persoonlijk misdrijf is. Niet verwonderlijk omdat genocide vrijwel uitsluiten kan worden begaan door passieve of actieve betrokkenheid van ambtenaren.

Share |