U bent hier: Home / De Joden zijn vogelvrij

De Joden zijn vogelvrij

by J.L. de Kreek — last modified 15-05-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Het Nieuw Israëlitisch Weekblad maakt zich in een longread druk over de verwarde man die de ramen ingooit van het zogenaamd Joodse restaurant aan de Amstelveenseweg te Amsterdam wanend dat hij daarmee de Joden treft. In het kielzog van het NIW de rest van fascistisch Nederland wat moord en brand schreeuwt in de Telegraaf over het oplaaiend antisemitisme. Het lullige van deze journalisten en hun media is dat zij met kennis van de feiten de authentieke bronnen aan het oog van het publiek onttrekken die objectief bewijzen dat de Zionisten zitten achter de Holocaust en de voortbouwende Jodenvervolging. Joden worden nog gewoon vervolgd in het hedendaags Europa wegens hun achtergrond. Dankzij de Zionisten.

Joden in Europa worden uit hun synagoges gezet wanneer zij niet knikken en buigen voor het Zionistisch bestuur wat met de Joodse wetten en tradities in strijd gewelddadig bezit neemt van de Joodse gemeenschap en het grondgebied wat onder Joden bekend staat als de Heilige Staat Palestina. Het Zion verlangen waarop de Zionisten een beroep doen houdt niet in dat zij de Heilige Staat Palestina niet hoeven te respecteren en kunnen annexeren en hun eigen bestuur kunnen of mogen vestigen in het land wat de Joden ooit is beloofd. De belofte van toen was onder de voorwaarde dat de Joden niet zouden zondigen. Wat ze niet is gelukt ten gevolge waarvan zij door Gd zijn ontheven van hun politieke, bestuurlijk en staatsrechtelijke rechten over Palestina. Dat zijn de Joodse feiten in de Diaspora waarmee alle Joden hebben te leven. Daarover is geen enkel verschil van mening in het Jodendom.

Er is geen enkele legitimatie in het Jodendom of de Heilige Schriften voor het bestaan van de zogenaamd Joodse Staat Israël. In de tijd van de oprichters van dit wereldgetto in 1897 ging het door de Franse Revolutie en de mensenrechten en democratie goed tot zeer goed met de Joden in West Europa. Dit is ook de Zionistische leiding niet ontgaan die daaraan doelbewust een eind heeft gemaakt. Assimileren en emanciperen is de sleutel tot succes van de Joden in de Diaspora. De Drie Eden maken al meer dan twee duizend jaar onderdeel uit van de kern van het Joods Volksbestaan. De Drie Eden zijn al die eeuwen het contact social van het Jodendom waardoor Joden consequent zijn beschermd. Erkennen ook de Zionisten bij en tijdens he Eerste Zionistische Congres te Basel 1897.

Het Zionisme is de strijd van antisemieten tegen de Joden en het Jodendom. Meer in het bijzonder is het Zionisme een idee van ongelovige journalisten en schrijvers. De Zionisten stelen de Joodse cultuur en identiteit en doen alsof het normaal is dat Joden een Natie zijn en/of een eigen land hebben wat zij besturen en waarover zij staatsrechten uitoefenen. De Zionisten pretenderen dat zij optreden als beschermheren van de Joden en het Jodendom terwijl zij feitelijk symbiotisch samenwerken met antisemieten en hun Naties om als volleerde gettomanagers de Joden op te drijven naar het wereldgetto. De Drie Eden zijn het staatsrecht der Joden. De Drie Eden staan wonen en werken in Palestina niet in de weg. Palestina is tenslotte in de Diaspora. Zionisten bestrijden het Jodendom en de Joden. Zionisten zijn Joden verdelgers.

De Zionisten hebben geen enkele verandering gebracht in het Jodendom. En kunnen geen enkele verandering in het Jodendom brengen. Het enige wat de Zionisten in de afgelopen 122 de Joden hebben geleverd is fascisme en Holocaust en vluchten voor de antisemitische vrienden en bondgenoten der Zionisten. De fusie tussen de Nationaal Socialisten en de Zionisten is bezegeld met een speciaal door Goebbels geslagen herdenkingsmunt met daarin het motto van het huwelijk: "Ein Nazi fährt nach Palästina und erzählt davon im Angriff". De relatie tussen de Zionisten en het fascistisch bestuur van Adolf Hitler was vriendschappelijk. Hitler was tenslotte de uitvoerende macht van de algemene vergadering der Zionistische congressen. De Zionisten vochten bij en tijdens de Tweede Wereldoorlog aan welhaast alle kanten van de strijdende partijen. Na de oorlog zijn Zionistische daders van de massamoord op de Joden opgenomen als Holocaustoverlevenden herdacht in het mede door Yad Vashem gepleegde Holocaustbedrog.

Op de website www.holocaustles.nl staat de waarheid en de feiten geobjectiveerd onderbouwd met authentieke brondocumenten. Deze site is gemaakt door een persoon met Joodse achtergrond waarvan Joodse leden van de familie zijn gedeporteerd en vermoord in de kampen louter omdat het Joden waren. In verband met de mening van deze persoon over de Holocaust en de schuld van de Zionisten daaraan is geprocedeerd bij de rechtbank die vervolgens met terrorisme wordt bedreigd door de Zionisten om weg te kijken en te participeren en Joden te benadelen. In 1922 zijn de brondocumenten van de agenda voor oppermacht voor het wereldhuis van de familie Rothschild verspreidt onder Synagoges over de hele wereld. Met daarin de niet mis te verstane boodschap dat verzet tegen het Zionisme met bruut geweld wordt neergeslagen.

De Joodse publicist Louis Fles openbaart in 1914 zijn pamflet over het Zionisme en wordt in de media van repliek gediend door de Zionistische leiding met de verklaring dat de Zionisten strijden tegen assimilatie van de Joden. De Zionisten zijn pas tevreden wanneer zij oppermacht bezitten. Daarom staat er nog een Holocaust in hun agenda op weg naar alleenheerschappij. Deze Holocaust zal plaatsvinden op de Bergen van Israël. De begrafenis van het grote aantal slachtoffers zal maanden duren. Pas wanneer alle Joden en de wereldgemeenschap het vorstendom erkent van de familie Rothschild over de Joden met het grondgebied van de Heilige Staat Palestina als het Koningskijk zal er een eind komen aan het antisemitisme, Jodenhaat en Jodenvervolging.

Share |

Permalinks