U bent hier: Home / De leugenfabriek van Pepijn van Erp

De leugenfabriek van Pepijn van Erp

by J.L. de Kreek — last modified 25-01-2021 03:00
Opgeslagen onder:

Pepijn van Erp van Stichting Skepsis en klopdatwel.nl laat via Twitter blijken het niet leuk te vinden zoals over hem wordt geschreven. De natuurkundefeiten die objectief bewijzen dat Pepijn van Erp ongelijk heeft met betrekking tot zijn mening over de aanslagen in de VS 11 september 2001 staan in Binas. Dit is de bekende titel van een informatieboek dat gebruikt wordt voor het voortgezet onderwijs in de natuurwetenschappen. Daaruit blijkt dat de soortelijke massa van aluminium significant kleiner is dan dat van staal. De wand van vliegtuigen bestaat uit aluminium. De wand en de kern van de torens van de Twin Towers bestonden uit meerderen lagen centimeters dik staal. Dubbelwandig.

Er bestaat geen natuurkunde wat de stellingen en beweringen van wiskundige Pepijn van Erp van Stichting Skepsis en klopdatwel.nl over de oorzaak van het instorten van de torens van de Twin Towers logisch kan verklaren. Pepijn van Erp is wiskundige. Hij kan rekenen. En cijfers invullen op de juiste locatie in formules en de uitkomst uitrekenen. Ook globaal kan hij bepalen dat zijn standpunten en beweringen over de aanslagen in de VS 11 september 2001 zijn verzonnen. In de natuurkunde gelden wetten als actie is een tegenovergestelde reactie en de wet van behoud en energie. Dan is er nog de massa-energierelatie. Een bepaalde massa vertegenwoordigt een hoeveelheid energie, en omgekeerd een hoeveelheid energie komt overeen met een bepaalde massa.

De wet van behoud van energie leert dat de energie die alle massa van de bewegende vliegtuigen en de torens vertegenwoordigen aan de aanslagen vooraf gelijk staat aan de energie nodig voor het instorten plus de energie die de rest massa vertegenwoordigt. De wet van behoud van energie is een natuurwet, of meer specifiek een behoudswet, die stelt dat de totale hoeveelheid energie van een  systeem te allen tijde constant blijft. Een direct gevolg hiervan is dat energie niet kan worden gecreëerd of vernietigd, maar alleen kan worden omgezet van de ene in de andere vorm, bijvoorbeeld van massa naar chemische energie. Iedereen kan bedenken dat aan het systeem van de vliegtuigen en torens van de Twin Towers, energie toegevoegd moet zijn om die vliegtuigen de schade te laten maken die ze hebben gemaakt en de torens van de Twin Towers te laten instorten.

Er is geen Einstein voor nodig om louter op het oog te kunnen vaststellen dat de wet van behoud van energie en de natuurkundefeiten uit Binas niet worden gerespecteerd door Pepijn van Erp en al die bereidwillige journalisten die het nieuws maken. De torens van de Twin Towers zijn als ware verdampt. Vaporized. Dan de symmetry. En natuurlijk de snelheid waarmee de torens zijn ingestort. Een asymmetrische aanslag, horizontaal hoog in de gebouwen. En de torens van staal storten loodrecht in het eigen fundament in met welhaast de vrije val snelheid. Dus de opwaartse kracht is PARDOES verdwenen. Waarom kunnen Pepijn van Erp en al die journalisten die hem bereidwillig een podium geven dat niet zelf bedenken? De natuurkunde die ook Pepijn van Erp heeft gehad op school bewijst zijn ongelijk objectief. Ook in verband met Sars-cov-2 vertegenwoordigt wiskundige Pepijn van Erp prominent de leugenfabriek.

Share |