U bent hier: Home / De massamoord van Willem Engel

De massamoord van Willem Engel

by J.L. de Kreek — last modified 14-08-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Willem Engel van Viruswaanzin laat op Facebook zien dat hij in verband met Corona mensen spreekt van over de hele wereld. Vooral juristen en artsen en dergelijken. In België, Spanje, Italië, Engeland en zelfs in Argentinië. Bovendien laat Willem Engel zien ermee bekend te zijn dat er een strijd wordt gevoerd tegen het medicijn HCQ waarmee Covid19-patienten binnen vijf dagen genezen. Bovendien is Willem Engel bekend met de grote aantallen doden wereldwijd ten gevolge van de pandemie van het virus Sars-cov-19. Desondanks telt Willem Engel één en één niet bij elkaar op te tellen.

De Coronamaatreglen zijn een vorm van terrorisme en massamoord. Dit betekent dat in de allereerste plaats gehoor gegeven dient te worden aan de plicht die voor elke burger geldt op grond van artikel 160 van het Wetboek van Strafvordering om aangifte te doen. Willem Engel doet geen aangifte ondanks dat hij en zijn kernteam dit al maanden geleden is geadviseerd te doen. Keer op keer draait Willem Engel om de hete brei heen. Hij noemt HCQ wel, zo nu en dan. En hij vertelt zijn publiek niet wat verteld moet worden namelijk: doe aangifte.

Er staat een modelaangifte op aangiftecovid19.nl die bij herhaling wordt genegeerd door Willem Engel en zijn kernteam. Willem Engel blijft rechtszaken voeren bij de civiele rechter die de kleinste kans van slagen hebben. Een succesje met de mondkapjesplicht zal ongetwijfeld ertoe leiden dat de Coronaterroristen andere maatregelen verscherpen. Door niet zijn verplichting na te komen bij terrorisme en moord op grond van het Wetboek van Strafrecht maakt Willem Engel zich mede schuldig aan de massamoord en het terrorisme van de Coronamisdadigers. Beweren de wijsheid in pacht te hebben en niet de bijpassende kunsten vertonen is niet normaal.

Wat zou het toch mooi zijn als Willem Engel al zijn contacten in de hele wereld aanzet aangifte te doen. In België, in Engeland, in Italië, in Spanje, in Argentinië, overal. Niet alleen komt Willem Engel dan zijn verplichtingen na die in de democratische rechtsstaat besloten liggen. Ook is dan de kans het grootst dat er daadwerkelijk aan waarheidsvinding wordt gedaan. De waarheid vinden is immers het werk van het Openbaar Ministerie in geval van misdrijven. In verband met Corona zijn dat de zwaarste misdrijven. Wereldwijd zijn meer dan 750.000 mensen vermoord. Bovendien hebben de vorderingen van Viruswaarheid bij de civiele rechter meer kans van slagen wanneer eerst alle volgers van Willem Engel aangifte hebben gedaan naar het rolmodel op: aangiftecovid19.nl.

Share |

Permalinks