U bent hier: Home / De slachtoffers van Deep Democracy

De slachtoffers van Deep Democracy

by J.L. de Kreek — last modified 20-06-2020 03:00
Opgeslagen onder:

In rap tempo worden bestuurders en boardrooms door veranderaars getraind in Deep Democracy. Deep Democracy wordt gepresenteerd als een model voor besluitvorming zonder slachtoffers. Niet alleen de term Deep Democracy is misleidend. Ook de negatieve gevolgen van Deep Democracy voor grote groepen mensen wordt gebagatelliseerd. Deep Democracy is ontwikkeld door Amerikanen die het niet eens zijn met democratie omdat er nog altijd zoiets als racisme bestaat. Deep Democracy is proces psychologie. Het is uitgevonden door Arnold Mindell en kan worden gezien als een vorm van mind control. Arnold Mindell is natuurkundige. Hij heeft zijn studie psychoanalytica gevolgd in het instituut van Carl Jung.

De doden en gewonden ten gevolge van de aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika zijn slachtoffers van Deep Democracy. In plaats van met zijn kennis van de natuurkunde de mensheid te informeren dat de torens van de Twin Towers niet door de vliegtuigen ingestort kunnen zijn doet Anrold Mindell gekleed als man in black filosofisch over zwaarte kracht en houdt hij zich bezig met “a process for working with the roles of terrorist and victim on inner and outer levels”. In Zuid Afrika is Deep Democracy ingezet om de stem van de onderdrukker mee te laten wegen in de nieuwe democratie. Nog liever dan Zuid Afrika zelf de democratie te laten dicteren hebben blanken een zogenaamd verdiepende democratie geïntroduceerd om in Zuid Afrika macht te behouden.

Het bijzondere aan Deep Democracy is de opleiding van de creatieve breinen in het instituut van Carl Jung. Omdat de mensheid terrorisme gerelateerd wordt bedrogen door de terreurbeweging waarmee de beroemde psychoanalyticus Carl Jung bekend van de archetypes in der tijd samenwerkte voor het voorbereiden van de Tweede Wereldoorlog en de Jodenvervolging, weten meeste mensen niet dat de eerste burgemeester van Tel Aviv en vriend van Carl Jung een van de grote vooroorlogse Nazileiders was die actief bijdroeg aan de voorbereidingen op de Holocaust voor Kolonisatie van Palestina en ter vestiging van een Koningshuis voor een Syndicaat van industriëlen waaraan alle Joden zijn en worden onderworpen. 

Deep Democracy is een merkwijze van de terreurbeweging van Zionisten, journalisten en hun media waaraan ook Geert Wilders en de Telegraaf deelnemen wat verantwoordelijk is voor een waslijst aan high impact crimes sinds 1897. Waaronder begrepen en niet limitatief bedoeld: de Tweede Wereldoorlog, de Jodenvervolging, Auschwitz, Holocaustbedrog, 9/11, bedreigen en bedriegen onderdelen Staat der Nederlanden, aanslag te Afghanistan 18 april 2008 waarbij de beste militair van de Nato en de Zoon van de CDS zijn gesneuveld, kindermishandeling, kindermisbruik, mensenhandel, gedwongen verdwijning van minderjarigen, de wereldwijde Coronamaatregelen en mogelijk de aanslag op de MH17. Deep Democracy maakt heel veel slachtoffers.

Share |

Permalinks