U bent hier: Home / De waarheid over Geert Wilders

De waarheid over Geert Wilders

by J.L. de Kreek — last modified 01-07-2024 03:00
Opgeslagen onder:

De Islamuitingen van Geert Wilders waaronder FITNA valt hebben niks dan negativiteit gebracht en de terreurdreiging verhoogd. Door de vrijheid van meningsuiting van Geert Wilders is Nederland voorkeursdoelwit van de gewapende en gewelddadige Jihad. Middels FITNA heeft Geert Wilders willens en wetens de aanslag uitgelokt die hij wist dat zou komen te Afghanistan 18 april 2008. Handlangers van Geert Wilders bedreigen autoriteiten met terrorisme om Geert Wilders hiervoor strafrechtelijk niet te vervolgen. De helden van Geert Wilders zijn de grote initiators van de Holocaust. Geert Wilders ontvangt steun van Federatief Joods Nederland en GeenStijl.

De helden van Geert Wilders zijn de journalisten die tussen 1895 en 1940 leiding hebben gegeven aan de uitvoering van de ambities van ‘the World Zionist Organization’ waaronder begrepen Endlösung en Holocaust. De ene journalist is oprichter van de organisatie. De andere journalist is de militair leider van de organisatie die tot 1940 toen hij overleed, de Holocaust heeft voorbereid. Tijdens de oorlog is de Holocaust ten uitvoer gelegd in Auschwitz door leden van de paramilitaire organisatie van de held van Geert Wilders. Dus eigenlijk heeft Geert Wilders de Joden vergast. De namen van de helden van Geert Wilders zijn Theodor Herzl en Ze’v Jabotinsky. Jabotinsky is misschien wel de vuigste antisemiet ter wereld. De oprichter van de Bruinhemden waaraan de Duitsers zich spiegelde.

Geert Wilders bevordert de complete realisatie van de ideeën van zijn helden. Waaronder begrepen de volgende Holocaust die voorafgaat aan het officieel vestigen van aristocratisch oppermacht voor ‘the Doge’ van de terroristische organisatie van de helden van Geert Wilders. De Holocaust is een ritueel van de terroristische organisatie van de helden van Geert Wilders op weg naar omwenteling van de Franse Revolutie en herstel in de oude staat van het aristocratisch wereldbestuur van daarvoor. Joden worden bedreigd door Geert Wilders en zijn handlangers wegens hun directe betrokkenheid bij de terroristische organisatie van zijn helden die sinds 1895 actief de Holocaust van 1940-1945 en die op de Bergen van Israël bewerkstelligt.

De volgende Holocaust vindt plaats in Israël. Daarom dat de organisatie van de helden van Geert Wilders, het gehele Joodse volk opjaagt naar het wereldgetto te Palestina. Met geweld en dreigen van geweld en met aanslagen op Joden en met het opruien van antisemieten en met de Coronacrisis. In Nederland worden ‘as we speak’ ouderwets Joden opgejaagd en beroofd van hun bezittingen door Zionisten, juist omdat zij Joden zijn en de Drie Eden handhaven. Joden zijn niet de vrienden van Geert Wilders. Omgekeerd ook niet. Geert Wilders is de grote vijand van de Joodse zaak waarvoor iedereen is gewaarschuwd bij en tijdens het eerste en tweede proces tegen Geert Wilders. Inmiddels zijn er meerdere stappen gezet Wilders te laten vervolgen voor zijn terrorisme in persoonlijke hoedanigheid. Hele wegen zijn bewandeld om de Blonde Geit alle middelen rechtens de mond te snoeren.

Geert Wilders is vooraf geïnformeerd over het gevaar van zijn  Islamuitingen voor de veiligheid van de Staat en bondgenoten. Geert Wilders wist wat hij zou krijgen indien hij zijn misbruik van vrije meningsuiting bij en tijdens gewapend conflict zou doorzetten. Ook de aanslag die is gepleegd met raketwerper op de toren van de rechtbank waar FITNA is vertoond kan zijn uitgelokt door de vertoning van Wilders. Dat de hele tijd wordt gesteld en beweerd dat Geert Wilders in persoonlijke hoedanigheid een liederlijke terrorist is die levenslang opgesloten dient te worden voor zijn misdrijven tegen de staat en bondgenoten komt omdat dit de waarheid is. Geert Wilders is liederlijk en weigert te zwijgen, zelfs wanneer hij met zijn vrije meningsuiting iedereen en werkelijkheid iedereen existentieel in groot gevaar brengt. Inclusief de beste militair van de NATO en de zoon van de commandant der strijdkrachten. #Veteranendag

Share |

Permalinks