U bent hier: Home / De zelfhaat van Oscar Hammerstein

De zelfhaat van Oscar Hammerstein

by J.L. de Kreek — last modified 08-01-2020 03:00
Opgeslagen onder:

De Twitterdiarree van de bekende Amsterdamse advocaat mr. Oscar Hammerstein volgend leidt tot de conclusie dat Hammerstein het advocaatwaardig vindt personen waarmee hij het oneens is uit te schelden voor “trut” of “snol”. Advocaat mr. Oscar Hammerstein maakt zich druk om homo’s in moslimlanden die van daken worden gegooid. Oscar Hammerstein vindt dat Solaimani een van de grootste misdadigers was van deze tijd omdat hij de vernietiging van Israël bovenaan zijn lijst had staan. Solaimani is een held.

Israël is opgericht als naar de Joden vernoemde vereniging te Basel 29-31 augustus 1897 door de prominente atheïstische journalist Theodor Herzl met het oorlogsdoel de Endlösung, de Holocaust en oppermacht te bewerkstelligen. Adolf Hitler was de uitvoerende macht van de ledenvergaderingen van vereniging Erez Israël. Oogmerk is het aristocratisch maken van een bepaald syndicaat en de onderwerping van de Joden aan betrokken aristocraten.

Op dit moment wordt daarvoor de volgende Holocaust door Israël voorbereid. Deze zal plaatsvinden op de bergen van Israël. Daarna zal een lid van het syndicaat gekroond worden als Vorst van Groter Israël met alle Joden als onderdanen. Israël vindt dat het de Schepper is van alle Joden. Het dwingt de Joden onder dreiging van geweld het behalen van de doelen van Israël te bevorderen. Joden worden vermoord als zij het niet eens zijn met Israël.

Israël is de eeuwige naam van de Joden. En wordt onder andere door advocaat mr. Oscar Hammerstein misbruikt om de zogenaamd Joodse Staat mee aan te duiden. Een strafbare vorm van merkinbreuk omdat het onderdeel is van de voortbouwende antisemitische strijd tegen assimilatie van Joden in de wereld. Advocaat mr. Oscar Hammerstein heeft ondanks zijn pretenties meer niet begrepen. Het is bijna zielig. Advocaat mr. Oscar Hammerstein heeft of had Hiv. 

Advocaat mr. Oscar Hammerstein denkt dat Aids door Hiv wordt veroorzaakt en is daarom verontwaardigd om de vernietiging van het Roze beeld van het AIDS-fonds op Beursplein. De medische wetenschap is er al in 1984 mee bekend dat AIDS niet door Hiv kan worden veroorzaakt. Met een paar toepasselijke zoekslagen op internet leert advocaat mr. Oscar Hammerstein dat AIDS een syndroom is en Hiv een virus en dat het kenmerk van syndromen is dat ze niet door een virus worden veroorzaakt. Meer dan dertig miljoen medicijnmoorden ten titel van Hiv-bestrijding sinds het begin van de genocide.

Bovendien rept advocaat mr. Oscar Hammerstein met geen enkel woord over de homo’s bij de VVD en het CDA en de andere partijen die verantwoordelijk zijn voor het geweld in Irak. Tot maart 2003 toen de Coalitie der Gewilligen deze bevriende natie binnenvielen op oneigenlijke gronden waren de omstandigheden gematigd in Irak vergeleken met afgelopen zeventien jaar. Het doel van de inval was regime change dus het oogmerk is terroristisch.

Bovendien zijn de leiders van de Coalitie der Gewilligen verantwoordelijk voor meer burgerdoden dan Solaimani. Hoeveel miljoenen Irakezen zijn en worden nog vermoord door de homo’s in de politiek? De actuele industriële genocide in Irak waar bekende Nederlandse homo’s in de politiek verantwoordelijk voor zijn is advocaat mr. Oscar Hammerstein kennelijk ontgaan. Er hat es nicht gewußt. Vrije meningsuiting voor advocaten is een goed ding. Daaraan is te zien hoe advocaten kijken naar de feiten en het recht. Advocaat mr. Oscar Hammerstein geeft vrij zijn mening uitend treffend zijn diepliggende zelfhaat weer.

Share |

Permalinks