U bent hier: Home / Delicten Willem Engel veel erger

Delicten Willem Engel veel erger

by J.L. de Kreek — last modified 19-03-2022 03:00

De vergrijpen van Willem Engel zijn veel erger dan het opruien wat het Openbaar Ministerie hem nu blijkens de media ten laste legt. De media liegen over alles. Dus ook over Willem Engel. De media vertellen niemand dat Willem Engel bekend is met terrorisme- en massamoord-feiten. En dat hij daarvan geen aangifte doet bij de Politie of het Openbaar Ministerie. Willem Engel zet gesteund door de alternatieve media van meet af de aanval in tegen de democratische rechtsstaat. Meteen bij het eerste kort geding was helder dat Willem Engel en Jeroen Pols niet kosher zijn. Alle actie werd ingezet op het niet zichtbaar maken van de oplossing.

Dat Viruswaarheid tijdens het eerste kort geding opkwam voor het recht om te demonstreren is typerend voor het amateuristische werk van Willem Engel. Het recht op leven overeenkomstig artikel 1 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens is aan de orde. Bovendien was ook toen reeds duidelijk dat handhaving van Zelenko-protocol moest worden gevorderd.

Inmiddels is er overweldigend bewijs van het afwezig zijn van bewijs van het bestaan van het authentieke virus. De documenten die worden aangehaald door het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport als bewijs van het bestaan van het virus bewijzen dat er geen bewijs bestaat. Sars-cov-2 is een computervirus en/of een labvirus. Als middel hiertegen zijn mRNA-vaccinaties geaccepteerd die het menselijk lichaam hacken.

Willem Engel vergeet dat hij en zijn team van meet af onderbouwd met authentieke documenten waarheidsgetrouw zijn geïnformeerd over het feit dat onderdelen van de Staat der Nederlanden al zo’n tien jaar worden bedreigd en bedrogen met terroristisch oogmerk om de beweging die zit achter de Coronacrisis ongemoeid te laten. Vooral Mordechai Krispijn met zijn mooie Joodse achternaam is hierover gedetailleerd van informatie voorzien. Mordechai Krispijn heeft ervoor gekozen culpoos weg te kijken van de feiten.

Willem Engel and friends maken misbruik van terrorismefeiten van de beweging die achter de Coronacrisis zit om de juridische oplossing voor de Coronacrisis te frustreren, en middels bogusrechtszaken te bewerkstelligen dat de misdadige Coronamaatregelen worden gelegaliseerd. De Coronamaatregelen zijn een vorm van terrorisme en massamoord.

Het Nederlands systeem van de wet handhavend is het niet logisch om via de rechter civiel in kort geding tegen dat terrorisme en die massamoord op te treden, beroepend op het recht om te demonstreren. In dergelijke omstandigheden is het opportuun het Openbaar Ministerie te verwittigen en onderbouwd met argumenten te wijzen op welke personen precies en waarom zich schuldig maken aan terroristische en internationale misdrijven middels Coronamaatregelen. 

Het werk van Willem Engel and friends kwalificeert als deelname aan de misdrijven door Coronamaatregelen. Het Openbaar Ministerie ziet dat niet, althans nog niet, want de hele kring rond Willem Engel is op geen enkele wijze bereid bij te dragen aan het alle middelen rechtens optuigen van het Coronatribunaal volgens de regels van het spel

Bovendien schaart de hele kliek rond Willen Engel zich massaal achter Thierry Baudet waarvan al die complotwappies zelf kunnen zien en begrijpen op basis van de dagboeken van zijn held dat de leider van Forum voor Democratie bewonderaar is van de journalist die in 1895 reeds bedacht dat zijn Endlösung zal eindigen met een Holocaust.

Het was te Parijs 8 juni 1895, aldus de dagboeken van de held van Thierry Baudet, dat deze persoon, in een bericht aan het wereldhuis van zijn patroon, zijn partner in crime opruide tot de Holocaust waarvan hij toen reeds wist dat het ongeveer een jaar of veertig zou duren voordat een en ander tot stand gebracht zou worden. In de dagboeken van deze held van Thierry Baudet staat ook dat de beweging van deze held een volgende Holocaust voorbereidt. Waaraan het vandaag, ondersteund door Willem Engel en de complotwappies, werkt in Oekraïne.

Share |

Permalinks