U bent hier: Home / Dood Jezus Christus is schijnvertoning

Dood Jezus Christus is schijnvertoning

by J.L. de Kreek — last modified 12-04-2020 03:00
Opgeslagen onder:

De Bijbel is in alle vertalingen helder over het feit dat Jezus Christus niet is gestorven aan het kruis of de martelpaal. Jezus Christus profeteert dat hij drie dagen en nachten in het hart der aarde zal verblijven als Jona in de Walvis. Zoals dat gaat met de Bijbel komen voorspellingen uit. Na de zogenaamd executie verschijnt Jezus Christus in vlees en bloed voor Zijn volgelingen die, zo blijkt uit de bijbel, verschrikt van angst en zeer bevreesd dachten een geest te zien. Jezus Christus leeft. Want Hij is volmaakt. Net als Adam en Eva voor de Zondeval. De objectieve bewijzen staan in de Bijbel.

Er is geen opstanding

een natuurlijk lichaam wordt er gezaaid, een geestelijk lichaam wordt er
>opgewekt. 1 Corinthians<p>

Hét teken van Jonas

Want gelijk Jonas drie dagen en drie nachten was in den buik van den
>walvis alzo zal de Zoon des mensen drie dagen en drie nachten wezen in het<br>hart der aarde Matthew 12:40

Jezus gebied niet te zeggen  ...

En Hij gebood hun scherpelijk en beval, dat zij dit niemand zeggen zouden; Zeggende: De Zoon des mensen moet veel lijden, en verworpen worden van de ouderlingen, en overpriesters, en Schriftgeleerden, en gedood en ten derden dage opgewekt worden.  Luke 9:21-22

Apostelen verschrikt en bevreesd

En zij verschrikt en zeer bevreesd geworden zijnde, meenden, dat zij een
>geest zagen. Luke 24:37<p>

Geloven Jezus niet

Ziet Mijn handen en Mijn voeten; want Ik ben het Zelf; tast Mij aan, en
>ziet; want een geest heeft geen vlees en benen, gelijk gij ziet, dat Ik<br>heb. Luke 24:39

Share |

Permalinks