U bent hier: Home / Eentje voor advocaat Sidney Smeets

Eentje voor advocaat Sidney Smeets

by J.L. de Kreek — last modified 01-11-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Advocaat Sidney Smeets van Spong advocaten verraadt met een eenvoudige Tweet in één keer de héle mensheid. Sidney Smeets gelooft niet wat er wordt gesteld en beweerd over Corona in het fel bekritiseerde tijdschrift Gezond Verstand. Sidney Smeets is van de “Vereniging”. Dat mag in Nederland. Homofilie is jaren geleden al uit het Wetboek van Strafrecht gehaald. Zoals iedereen weet zijn homofielen dé risicogroep als het gaat om Hiv en AIDS. AIDS werd in den beginne ‘gay related’ genoemd. Alleen homofielen zouden het kunnen krijgen. Inmiddels is bekend dat iedereen met Hiv besmet kan raken. De angst voor Hiv bij Sidney Smeets kan eraan in de weg staan dat hij ziet en begrijpt dat bij Sars-cov-2 dezelfde vorm van bedrog wordt gepleegd als bij Hiv en AIDS.

Sinds 1984 toen de grote Hiv propaganda van start ging zijn meer dan 30 miljoen mensen middels medicijnen vermoord. Freddie Mercury is niet gestorven aan AIDS. Hij is het slachtoffer van georganiseerde misdaad en medicijnmoordenaars. Hieraan wordt krankzinnig veel geld verdiend. Zo veel dat niemand bereid blijkt afstand te doen van de melkkoe in ruil voor de waarheid. De waarheid is dat mensen meerdere keren besmet kunnen raken met Hiv en er ook weer vanaf komen door gewoon gezond te leven. Om AIDS te krijgen zijn co-factoren nodig. Aldus de ontdekker van HIV. Deze co-factoren zijn in het Westen de zogenaamde geneesmiddelen die mensen krijgen voorgeschreven bij een HIV-besmetting. In den beginne was dit AZT. Wat een vorm van chemotherapie en gegarandeerd dodelijk is.

Met Sars-cov-2 wordt een soortgelijke vorm van bedrog gepleegd uitgevoerd door de personen die zich ook schuldig maken aan het bedrog in verband met Hiv en AIDS. De overeenkomst in nomenclatuur tussen Sars-cov-2 en AIDS is dat de vierde S in de afkorting staat voor Syndroom. Het Coronavirus zou de oorzaak zijn van een ernstig luchtweg syndroom. En AIDS is een verkrijgingssyndroom. De grap van syndromen is dat er geen eenduidige oorzaak is. Bij syndromen is geen of moeilijk causaal verband vast te stellen tussen oorzaak en gevolg. Bij een virusziekte is die causaliteit juist lineair. Bij een syndroom als Sars kan de oorzaak van de luchtweg infectie ook gelegen zijn in wat anders. Zoals bijvoorbeeld te laat behandelen met het Zelenko-protocol zoals geadviseerd door dr. Zelenko en in Nederland huisarts Rob Elens van zelfszorgcovid.nl.

Wat wordt gesteld en beweerd door de zogenaamde Covidwappies in Gezond Verstand zijn de feiten. Het RIM en het OMT en wat zich daaromheen manifesteert maakt zich bewust schuldig aan een extreme vorm van bedrog. Voor macht. Voor geld. De georganiseerde misdaad blijkt zich zeer stevig te hebben genesteld in de zorg. Deze vorm van misdaad heeft ook de Nederlandse kinderbescherming in de greep. In Nederland worden kinderen stelselmatig lastiggevallen en misbruikt en mishandeld door zogenaamde kinderbeschermers. De smaak bepalende bestuurders van deze tribe van beroepsmisdadigers is getraind in Deep Democracy. Onderwezen door antropologen die zich bezighouden met de verandering van het gedrag van anderen. Deep Democracy is een proces psychologische werkwijze voor verandering van de terreurbeweging die schuldig ia aan de aanslagen in de Verenigde Staten van Amerika 11 september 2001.

Volgens de man die Hiv heeft ontdekt, Luc Montagnier, is Corona man made. Mevrouw Marjon Koopmans van het OMT bewijst in haar publicaties objectief dat de werkwijze voor bestrijding van de pandemie van het virus is gebaseerd op synthetisch RNA. Omdat er geen biologisch RNA beschikbaar is. Er is niemand op aarde die in bezit is van het zuivere isolatie van Sars-cov2. Sars-cov-2 bestaat vooralsnog louter in computermodellen. De PCR test die ook misbruikt wordt om zogenaamd Hiv besmettingen vast te stellen is hooguit in staat resten van een virus te vinden zonder dat daaruit enige conclusie kan worden getrokken in verband met een eventuele infectie. De resten die gevonden zouden kunnen worden zijn van het DNA of RNA van het virus. Een virus bestaat uit veel meer dan dat. Omdat niemand de PCR-test heeft gevalideerd aan de hand van het echte bestaande en volgens de regels der kunst geisoleerde virus Sars-cov-2 staat vast dat de PCR test onbetrouwbaar is.

Sidney Smeets is advocaat. Hij kan daarom het belang begrijpen van handhaving van wetten. In de mensenwereld handhaaft Sidney Smeets omdat hij advocaat is de grondwet. Dat is hij verplicht op grond van de advocatenleed die hij heeft afgelegd. In de virologie bestaat ook een soort grondwet. De Gouden Standaard. Dat zijn Kochs Postulaten. Een aantal regels die gehandhaafd moeten worden om causaal verband te kunnen en mogen vaststellen tussen een ziekteverwekker als een virus en een ziekte. De regels van deze postulaten worden met voeten getreden door personen aan wie de zorg voor de uitvoering of de naleving van die postulaten is opgedragen. Advocaat Sidney Smeets als zogenaamd Knapste advocaat van NL moet hierin de parallellen met artikel 162 van het Wetboek van Strafvordering herkennen.

Share |

Permalinks