U bent hier: Home / Eentje voor Willem Engel

Eentje voor Willem Engel

by J.L. de Kreek — last modified 26-07-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Willem Engel van Viruswaanzin is niet wat hij lijkt. Viruswaanzin haalt veel geld binnen. Daarmee financiert het activiteiten die niet helpen. Niks van wat Viruswaanzin afgelopen maanden heeft gedaan helpt. Ook het proces van bewustwording wat Viruswaanzin claimt te bereiken is niet behaald want zonder goede inhoud. De volgers van Viruswaanzin volgen welhaast gehypnotiseerd een Valse Profeet. Iedereen ervaart problemen door de Coronacrisis. Meeste mensen zijn blind voor de bron van de problemen omdat niemand goede holocausteducatie heeft gehad. Is dat belangrijk? Ja dat is belangrijk.

Het volgende is aan de hand. Er is in Nederland, de wereld en Europa al meer dan 122 jaar een terreurbeweging actief. Deze statelijk en militair acterende terreurbeweging is opgericht te Basel 1897 door een Oostenrijkse journalist met het oorlogsdoel de democratie en de mensenrechten van de Franse Revolutie terug te draaien. De Duitse bezetter was de uitvoerende macht van deze terreurbeweging. Zie holocaustles.nl. Wie zijn het die hieraan deelnemen? Journalisten, zogenaamde Christenen, Zionisten, psychiaters, psychotherapeuten, antisemieten, racisten, georganiseerde misdaad in de zorg en ambtenarij, en hun media. De groep is divers, houdt van top down leiderschap en promoot Deep Democracy. Het maakt zich tevens schuldig aan ernstig seksueel misbruik van minderjarigen. En mensenhandel. En kan New Age-achtig overkomen.

Het saillante is dat de held van Willen Engel een grote racist is die in West Europa is neergezet als een soort messias die in India de heiligheid zelf was. Niks is minder waar. Mahatma Gandhi was een ordinaire racist in Zuid Afrika. Bovendien hield hij er bedenkelijke strategieën op na die veel van zijn volgers het leven heeft gekost. Een ander saillant detail is dat de held van Anna Zeven, het vrouwtje van Viruswaanzin, samenwerkte met de grote initiators van Hitler en de gaskamers. Psychoanalyticus Carl Jung heeft de basis gelegd voor de psychologische brainwash (noem het gerust ‘clusterfuck’) die de wereldbevolking ondergaat om te geloven dat de personen waarmee Carl Jung in zijn tijd samenwerkte deugden. De school van psychoanalyticus Carl Jung heeft Deep Democracy voortgebracht. Zoek het op. Zij die Deep Democracy onderwijzen zijn misdadigers.

Deze groep is schuldig aan de Coronamaatregelen als middel tot oppermacht. De groep liegt ook over Hiv en AIDS. En heeft vrede met oorlog. Er wordt best een lange tijd gewerkt aan de ontmaskering van deze terreurbeweging en de georganiseerde misdaad waarmee het samenwerkt. Dit is nog niet gelukt omdat bewuste terreurbeweging onderdelen van de Staat der Nederlanden terrorisme gerelateerd bedriegt en dreigt met afgrijselijke gevolgen en organisaties die daarop toezien indien de waarheid wordt vastgesteld door autoriteiten. En is dus een gevaar voor de rechtsorde. Net als Viruswaanzin. Er kan een verzoek tot ontbinding van Stichting Viruswaarheid worden ingediend bij de rechter. De terreurbeweging van deze bedreigers werkt samen met de Bill and Melinda Gates Foundation om iedereen meerdere keren per jaar in te spuiten tegen een virus waarvoor snelle, veilige en goedkope medicijnen beschikbaar zijn die niet mogen worden gebruikt van het RIVM.

Het RIVM en het OMT plegen genocide althans massamoord en terrorisme met de adviezen aan het Kabinet. In plaats de strijd op te zoeken tegen autoriteiten zoals de rechtspraak en de politie en de regering dient actiegroep Viruswaanzin die stelt en beweert de democratische rechtsstaat te beschermen het Kabinet te helpen met het maken van de juiste keuze. Iets wat Willem Engel steeds niet zegt is dat de Coronadoden zijn vermoord. Hij en Mordechay Krispijn weten dit want zij hebben alle wijsheid in pacht lijken zij te denken blijkens hun optreden. Dus ze moeten aangifte doen. Dat zijn ze verplicht op grond van artikel 160, eerste lid van het Wetboek van Strafvordering. De modelaangifte van mr. Jeroen Pols spoort voor geen meter. Hij weet dat deze aangifte grondwettelijk niet wordt opgepakt door het Openbaar Ministerie. Willem Engel, Jeroen Pols en Mordechay Krispijn imponeren als ouderwetse raddraaier. Of zij hebben een ziekte in het hoofd. Echt.

Het doet er helemaal niet toe wat Willem Engel zegt. Willen Engel leidt steeds af van de oplossing. Net als jurist Jeroen Pols. Steeds weer zet Viruswaanzin rechtszaken in waarvan op voorhand kan worden vastgesteld dat die kansloos zijn. Viruswaanzin steekt erg veel tijd en energie en geld in het misleiden van het publiek in verband met de kwaliteit van het juridisch werk van jurist Jeroen Pols. Dat is meer dan broddelwerk van een amateur. Het is bewust misleiden op de meest liederlijke wijze denkbaar. Minstens zo vals als het RIVM. Honden lusten geen brood daarvan. Daar kan en mag niemand genoegen mee nemen. Jeroen Pols kiest steeds de insteek die niet werkt. Nu ook weer roept hij het RIVM op met bewijzen te komen op specifieke onderwerpen. En gaat hij een kort geding beginnen om die bewijzen te krijgen. Waarom for god's sake? Waarom de wederpartij waarvan bekend is dat die geen bewijs heeft om bewijs vragen? Jeroen Pols is expert strafrecht. Hij is misschien net als Willem Engel een van de lezers van het bericht op hét Goede Nieuws™ op goedenieuws.nl waarin strafmaatregelen zijn aangekondigd aan zij die de lockdown propageren.

De familie van Willem Engel is vaker afgekocht door de overheid. Viruswaanzin werkt voor het RIVM. Zo lijkt het. Als er dan toch personen zijn in Nederland, de wereld en Europa die ruzie zoeken dan kunnen zij dat vanzelfsprekend krijgen. Alleen wel de rechtsstatelijke wijze want het zijn de Politie en het Openbaar Ministerie zo nodig ondersteund door de Nederlandse Krijgsmacht die in deze de handen uit de mouwen moeten steken om de georganiseerde misdaad en het terrorisme wat verantwoordelijk is voor de Coronamaatregelen deugdelijk alle middelen rechtens ‘kalt zu stellen’ zoals dat onder vakbroeders zo aardig heet! Willem Engel denkt dat hij Duivelskunstenaar is. En doet in Schotland dit weekend zijn Heksendans op weg naar de Trollenpot!

Share |

Permalinks