U bent hier: Home / Geert Wilders ambtsgenoot Adolf Hitler (2)

Geert Wilders ambtsgenoot Adolf Hitler (2)

by J.L. de Kreek — last modified 11-12-2023 03:00
Opgeslagen onder:

Sinds 1897 is een statelijk acterende beweging actief die strijdt voor omwenteling van de Franse Revolutie. Dit is de beweging van de helden van Geert Wilders. Voorts is Geert Wilders persoonlijk verantwoordelijk voor de aanslag te Afghanistan 2008 waarbij de beste militair van de NAVO en de zoon van de CDS zijn gesneuveld. Twee helden van de krijgsmacht die zich met hun leven inspannen de rechtsorde en veiligheid van iedereen te beschermen in Afghanistan. Wat doet de Blonde Geit bij en tijdens gewapend conflict in Moslimlanden? Hij pleegt zijn Islam-uitigen. Bij en tijdens oorlog is alles een wapen. Een gewapend conflict kwalificeert strafrechtelijk als oorlog.

Geert Wilders is bevoegd door experts, ‘the persons with boots on the ground’ en ervaring op het slagveld, geïnformeerd dat zijn negativiteit over de vijand bij en tijdens gewapend conflict algemene en specifieke problemen levert in verband met de veiligheid van de Staat en bondgenoten. Het Openbaar Ministerie doet in verband daarmee uitlatingen die in alle redelijkheid doen vermoeden dat Geert Wilders met zijn Islam-uitingen verantwoordelijk is voor het verhogen van de terreurdreiging. Bij en tijdens gewapend conflict in Moslimlanden. Advocaat mr. Moszkowicz had natuurlijk nooit moeten wraken in der tijd. Nu kan niemand nog het Openbaar Ministerie afhouden van strafvervolging van de Blonde Geit voor zijn misdrijven tegen de veiligheid van de Staat en bondgenoten bij en tijdens gewapend conflict.

Bovendien is het een feit dat de handlangers van Geert Wilders onderdelen van de Staat der Nederlanden terrorisme gerelateerd bedreigen en bedriegen om de Blonde Geit ongemoeid te laten en straffeloos zijn gang te laten gaan. Het briljante aan de strafzaken tegen Geert Wilders is dat vast is komen te staan dat hij zijn Islam-uitingen doet in particuliere hoedanigheid en dat daarom geen sprake is van een ambtsmisdrijf. De grondwet is geen probleem als de Blonde Geit wordt vervolgd. Geert Wilders die de minister-president van Nederland dreigt te worden heeft recht op een levenslange gevangenisstraf. ‘Who in his right mind’ hitst de gewapende en gewelddadige Jihad op tegen de belangen van de Nederlandse en NAVO krijgsmacht in Afghanistan? Dat is zó terroristisch.

Geert Wilders sluit aan bij de werkwijze van zijn helden die de grote initiators zijn van de Holocaust en een beweging hebben opgericht die bewerkstelligt dat het wereldhuis van de patroon van de helden van Geert Wilders oppermachtig verkrijgt. De meest onthullende historische authentieke documenten ooit zijn eerst na de digitalisering toegevoegd aan het algemeen bewustzijn en historisch besef. Iedereen kan nu zelf zien en begrijpen dat sinds 1897 een terroristische beweging actief is die het oorlogsdoel bezit de wereldmacht om te wentelen en ‘on the fly’ het gehele Joodse volk uit te roeien, de Joodse identiteit stelend om de Joden een slechte naam te geven. 

De veelgehoorde door complotdenkers verspreidde antisemitische complottheorieën dat de Joden zitten achter ‘the New World Order’ is niet de waarheid. Het feit is dat de beweging van de helden van Geert Wilders hierachter zit en dat deze beweging te Basel 1897 is opgericht door niet-Joden als vereniging met of zonder rechtspersoonlijkheid onder de naam vereniging Eres Israël. Deze vereniging Eres Israël en zijn rechtsopvolgers zitten achter de Holocaust.
><br>De tekens Israël zijn gestolen door een terroristische beweging van figuren die zich in het openbaar uiten. En worden onrechtmatig gebruikt als onderscheidingsteken voor de terroristische organisatie van journalisten en hun media die sinds 1897 verantwoordelijk gehouden dient te worden voor alle althans  meeste terroristische geweld en/of agressie anderszins tegen het gehele Joodse volk in het bijzonder en de mensheid in het algemeen.

Bij en tijdens het andere strafproces tegen Geert Wilders is betoogd dat Geert Wilders met zijn minder Marokkanen uitspraken eigenlijk ‘Juden raus’ bedoelt. Metaforisch, analogisch, eufemistisch en feitelijk beschouwd. Geert Wilders is een actuele prominente Nederlandse vijandige strijder van de statelijk acterende terroristische organisatie die verantwoordelijk gehouden dient te worden voor de Holocaust en Adolf Hitler als uitvoerende macht. Adolf Hitler was de gedroomde nutteloze leider van de beweging van de helden van Geert Wilders waarmee de beweging de Endlösung van alle kanten kon benaderen. Nazileider Adolf Eichmann, ‘mister Holocaust’, was ook prominent bewonderaar van de helden van Geert Wilders die leefden tussen 1860 en 1940. 

Geert Wilders en zijn handlangers waaronder begrepen die arabist en GeenStijl op geenstijl.nl kunnen en mogen niet straffeloos zoveel schade toebrengen aan de veiligheid van de Staat en bondgenoten bij en tijdens gewapend conflict als ze hebben gedaan. Dat mag niemand. Hun aanslag op de Nederlandse en NAVO krijgsmacht in Afghanistan 18 april 2008 mag niet ongestraft blijven.
><br>Bij en tijdens gewapend conflict hebben de Islam-uitingen van Geert Wilders het effect gehad waarvoor hij speciaal is gewaarschuwd door deskundigen. De bijpassende bijeenkomst is uitgebreid gedocumenteerd en ook uit diverse rapportages van de veilheidsdiensten en/of terrorismebedreiging blijkt dat Geert Wilders met zijn negativiteit over de Islam, de Koran, Mohammed en/of alles wat anderszins betrekking heeft op de vijand bij en tijdens gewapend conflict, louter de terreurdreiging verhoogt en een gevaar is voor de veiligheid van de Staat en bondgenoten.

Share |

Permalinks