U bent hier: Home / Geert Wilders dader aanslag 18 april 2008

Geert Wilders dader aanslag 18 april 2008

by J.L. de Kreek — last modified 18-04-2023 03:00

De dader van de aanslag te Afghanistan 18 april 2008 waarbij de beste militair van de NATO en de zoon van de Commandant der Strijdkrachten zijn gesneuveld en andere militairen zwaargewond raakten is een in Nederland verblijvende Nederlander. Een prominente Nederlander is de dader door uitlokking. Hij wordt omringd door medeplegers die het zicht weghouden van de feiten, en onderdelen van de Staat der Nederlanden bedreigen met excessief op mensengericht geweld om de dader niet te vervolgen en veroordelen. Mededaders zijn onder andere journalisten. Van prominente kranten en websites.

Op grond van rapportages over het niveau van terrorismebedreiging in Nederland valt daarbij mogelijk op te maken dat de door Wilders uitgedragen standpunten op dit vlak - waar de film FITNA onder valt - de dreiging van terrorisme in Nederland hebben doen toenemen.
Het OM.

Nederlandse journalisten spannen samen met de beweging die zit achter de Jodenvervolging, de aanslagen in de VS 11 september 2001, de Coronacrisis, georganiseerd ritueel sadistisch kindermisbruik en de aanslag te Afghanistan 18 april 2008 waarbij Mark Schouwink en Dennis van Uhm zijn gesneuveld. De website GeenStijl is nog altijd tevreden over de “eerste echte FINTA doden”. De URL van het bijpassende bericht op GeenStijl bevat de tekst: “eindelijk_fitna_ maakt_slachtof”. Eindelijk, FITNA maakt slachtoffers.

Deze aanslag is gepleegd door Geert Wilders persoonlijk. Door bij en tijdens gewapend conflict in Moslimlanden misbruik te maken van vrije meningsuiting. De aanslag is doelbewust en opzettelijk, dus willens en wetens, uitgelokt door Geert Wilders. Wetend dat zijn Islam-uitingen waaronder FITNA valt ernstige gevolgen hebben voor de individuele en collectieve belangen van de Staat en bondgenoten.

Hierover wordt publiekelijk gesteggeld sinds het eerste proces tegen Geert Wilders in de Rechtbank Amsterdam. Vervolgens is er een punt gemaakt van het werk van Geert Wilders bij en tijdens het tweede proces tegen Geert Wilders in de strafkamer van het Gerechtshof Den Haag. Achter de schermen is er nog een derde en zelfs een vierde Wildersproces geweest waarbij Wilders niet is verschenen en klagers niet ontvankelijk zijn verklaard wegens gebrek aan belang in de zin van het Wetboek van Strafvordering. Voorts jagen de vrienden van Geert Wilders antisemitisch gemotiveerd op de persoon met Joodse achtergrond die de bijpassende dossiers in behandeling heeft.

Van het Openbaar Ministerie is bij monde van de plaatsvervangend officier van justitie een standpunt bekend met betrekking tot deze beschuldigingen aan het adres van de prominente politicus Geert Wilders. In het ambtsbericht van 10 juli 2013 verklaart deze: "Op grond van rapportages over het niveau van terrorismebedreiging in Nederland valt daarbij mogelijk op te maken dat de door Wilders uitgedragen standpunten op dit vlak - waar de film FITNA onder valt - de dreiging van terrorisme in Nederland hebben doen toenemen". Het zal je gezegd worden door de staande magistratuur.

De beweging waaraan Geert Wilders prominent deelneemt bedreigt onderdelen van de Staat der Nederland met terroristisch geweld om niet de concrete feiten en omstandigheden te onderschrijven die objectief bewijzen dat Geert Wilders strafrechtelijk vervolgd dient te worden als dader van de aanslag te Afghanistan 18 april 2008.  De context waarin hij deze feiten heeft gepleegd is de complete realisatie van de ideeën van zijn held die de grote initiator is van de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust. De held van Geert Wilders is het creatieve brein van de genocide en poging tot genocide bij en tijdens de Tweede Wereldoorlog op de Joodse leden van de familie van de maker van de website www.holocaustles.nl.

Share |

Permalinks