U bent hier: Home / Geert Wilders de mond snoeren

Geert Wilders de mond snoeren

by J.L. de Kreek — last modified 20-05-2024 03:00
Opgeslagen onder:

Zij die de behoefte voelen Geert Wilders de mond te snoeren zouden eens moeten kijken naar de mogelijkheid van een Jihad Legal voor strafvervolging van de Blonde Geit wegens schuld aan de aanslag te Afghanistan 8 april 2008 waarbij de beste militair van de NAVO en de zoon van de CDS zijn gesneuveld. Tijdens de eerste strafzaak tegen Geert Wilders kon iedereen getuige zijn van het optreden van een opvallende stakeholder bij vervolging van de Blonde Geit. Later is Geert Wilders de Holocaust aangesmeerd omdat zijn helden daarvan de grote initiators zijn. Iedereen in de journalistiek en media kan dit vaststellen.

Het mooie aan de strafzaken tegen Geert Wilders is dat de advocaat van Wilders het eerste optreden van de stakeholder mogelijk heeft gemaakt door de rechtbank met succes te wraken. Deze advocaat is het verwijt gemaakt dat hij wegens zijn Joodse achtergrond aan het publiek de belofte heeft gedaan geen betrokkenen bij de Holocaust bij te staan, én de Blonde Geit verdedigt. Dat Geert Wilders diep met zijn Naziverwantschap in de Holocaust zit kan ook blijken uit het feit dat de organisatie van zijn helden twéé Holocausten geagendeerd heeft staan op weg naar alleenheerschappij. Geert Wilders is de liederlijkheid zelve. Natuurlijk heeft Geert Wilders in Nederland vrijheid van meningsuiting. Dit betekent alleen niks in Afghanistan.

De Officier van Justitie antwoordde ter zitting van de eerste strafzaak tegen Geert Wilders dat de stakeholder strafvervolging ambieerde van andere feiten dan aan de orde bij en tijdens het proces tegen de Blonde Geit in de E-toren van de rechtbank in 2010 en 2011. Vooraf aan de vertoning van FITNA is de rechtbank gewezen op de risico’s daarvan. Kort na de eerste strafzaak tegen Geert Wilders heeft een aanslag plaatsgevonden op de toren van de rechtbank waarin FITNA is vertoond. Louter symbolisch reeds is dit veelzeggend. Het is allang vast komen te staan dat Geert Wilders met zijn Islam-uitingen waaronder FITNA valt de terreurdreiging verhoogt en/of heeft verhoogd.

Geert Wilders heeft de Nederlandse en NAVO krijgsmacht in Afghanistan in de rug geschoten met zijn meningsuiting. De aanslag op de beste militair van de NAVO en de zoon van de CDS is gepleegd als onmiddellijke wraak op FITNA. Erkent ook GeenStijl. De bermbom is op afstand ontstoken door Geert Wilders persoonlijk omdat hij in particuliere hoedanigheid bij en tijdens gewapend conflict in moslimlanden zijn mening niet voor zich houdt. Geert Wilders is de mafklapper die in de onderduik jengelend de locatie verraadt. Het strafrecht behandelt een gewapend conflict als oorlog. Met zijn meningsuitingen bij en tijdens oorlog heeft Geert Wilders de vijand willens en wetens opgehitst tegen het belang van de Nederlandse en NAVO krijgsmacht. 

Dat Geert Wilders gelijk zou hebben met zijn negativiteit over de vijand tijdens oorlog doet er niet toe. De issue is dat de Blonde Geit tijdens oorlog met zijn meningsuitingen in het openbaar de vijand willens en wetens uitlokt aanslagen te plegen tegen de belangen van de veiligheid van de staat en bondgenoten. Wilders kreeg de aanslag waarvan hij wist dat die zou komen. Een ander mooi aspect aan de strafzaken tegen Geert Wilders is dat vast is komen te staan dat de Blonde Geit zijn terroristische misdrijven pleegt in particuliere hoedanigheid. Hij begaat zijn misdrijven tegen de staat en bondgenoten als burger. Zijn ambtelijke hoedanigheid speelt daarbij geen enkele rol. Niet helemaal natuurlijk. Omdat Geert Wilders zo’n prominent persoon is zijn de drempels voor zijn strafvervolging nu eenmaal hoger dan bij Henk en Ingrid. Vraag op Jihad.Legal naar de mogelijkheden.

Share |

Permalinks