U bent hier: Home / Geert Wilders terroriseert Joden

Geert Wilders terroriseert Joden

by J.L. de Kreek — last modified 20-11-2023 03:00

De helden van Geert Wilders zijn de grote initiators van de Holocaust. Vrienden van Wilders strijden tegen Joden die de feiten openbaren en bedreigen autoriteiten met terrorisme om de feiten niet te objectiveren. Wilders is persoonlijk schuldig aan de aanslag in Afghanistan 18 april 2008 waarbij de beste militair van de NATO en de zoon van de CDS zijn gesneuveld. Daarom worden wegen bewandeld op weg naar de rechtsingang bij de strafrechter voor inhoudelijke behandeling van dikke dossiers die daarop betrekking hebben. Wilders wist en kon weten wat hij uithaalde met FITNA. Uit documenten van de Overheid blijkt dat Wilders door experts is geïnformeerd over de gevolgen van zijn negativiteit bij en tijdens gewapend conflict.

Op grond van rapportages over het niveau van terrorismebedreiging in Nederland valt daarbij mogelijk op te maken dat de door Wilders uitgedragen standpunten op dit vlak - waar de film Fitna onder valt - de dreiging van terrorisme in Nederland hebben doen toenemen. -  p.l.v. Hoofdofficier van Justitie1ambtsbericht , 10 juli 2013.
><em>

Bij de Islamuitingen van Geert Wilders maakt het niet uit of hij gelijk heeft. Hij heeft het niet en al had hij wel gelijk gehad dan nog neemt dit zijn schuld niet weg in verband met de bewuste aanslag waarvan hij wist dat die zou komen. Het gelijk van Geert Wilders doet er niet toe. De door Geert Wilders middels FITNA gepleegde strafbare feiten vallen in zijn particuliere hoedanigheid. Dat is uitgebreid bepaald in de beruchte strafzaak tegen Geert Wilders in verband met FITNA. 

Die rechtszaak vond plaats in de toren van de rechtbank waarop later een aanslag met raketwerper is gepleegd. Het is nog altijd niet uitgesloten dat er verband bestaat tussen deze aanslag en de vertoning van FITNA in de openbare rechtszaal in bewuste toren van de rechtbank waar de strafzaak tegen Geert Wilders toen plaatsvond. Later is er nog een strafzaak geweest tegen Geert Wilders. In het Paleis van Justitie te Schiphol met zware beveiliging. Toen is Geert Wilders de Holocaust in de schoenen geschoven en is gesteld dat Geert Wilders met zijn minder Marokkanen uitspraken eigenlijk ‘Juden Raus’ bedoelt.

Hetgeen verzoeker in dit verband heeft aangevoerd, te weten dat de rechter en/of de rechtspraak terrorisme gerelateerd wordt bedreigd en bedrogen is onderbouwd met argumenten die voor ieder weldenkend mens volstrekt onnavolgbaar zijn - een rechter.
><em>

Onmiddellijk stonden de vrienden van Geert Wilders op de achterste benen en sprak de hele met Geert Wilders tegen het gehele Joodse volk samenspannende zionistische misjpooche, er schande van dat Wilders de Holocaust kreeg aangesmeerd. De helden van Geert Wilders zijn de grote initiators van de Holocaust. Figuren waarmee Geert Wilders actief samenspant jagen op Joden in Nederland die de waarheid over de helden van Geert Wilders openbaren. Met Thierry Baudet is het niet anders overigens. Ook hij ziet de helden van Geert Wilders als zijn helden.

De helden van Geert Wilders zijn de atheïstische journalisten die in 1897 in strijd met de Joodse wet de zogenoemd Joodse staat hebben opgericht voor een volk zogenoemd zonder land. De rechtsvoorgangers van de huidige in Palestina gevestigde en in 1948 onafhankelijk verklaarde staat Israël zijn de (rechts)personen die de Holocaust actief sinds 1895 hebben bewerkstelligd met het oogmerk het gehele Joodse volk volledig uit te roeien en oppermacht te laten vallen in de handen van een syndicaat van kwaadaardige industriëlen.

Share |

Permalinks