U bent hier: Home / Geslaagde staatsgreep zorgfascisten

Geslaagde staatsgreep zorgfascisten

by J.L. de Kreek — last modified 31-05-2021 03:00
Opgeslagen onder:

Nu er genoeg mensen zijn ingespoten met experimentele genetische manipulatie en het griepseizoen ten einde raakt kunnen de zorgfascisten het succes veinzen van hun bedrog met terroristisch oogmerk. In Nederland zijn afgelopen jaar meer dan 15.000 mensen vermoord door de laatbehandeling in de Ziekenhuizen en ontzegging van toegang tot geneesmiddelen in de eerste lijn om een gangbaar griepseizoen op te blazen tot een pandemie van een nieuw Coronavirus. De publicaties van leden van het OMT laten er geen misverstand over bestaan dat de PCR-test is gebaseerd op synthetisch genetisch materiaal omdat er geen biologische bron voorhanden was. Sars-cov-2 is geen zoölogisch virus. Het is ontwikkeld in het laboratorium om de staatsgreep der zorgfascisten tot succes te brengen.

Het Coronatribunaal moet en zal er komen. Het is niet denkbaar dat een democratische rechtsstaat door eigen ambtenaren begane misdaden tegen de menselijkheid tegen het eigen volk accepteert. Dat tot nu de genocide van de politiek ambtsdragers in Irak nog niet is vervolgd betekent niet dat de internationale misdrijven van het RIVM, het OMT en het IGJ onbehandeld kunnen blijven. Voor de ambtenaren van het ministerie van Hugo de Jonge die deelnemen aan de georganiseerde misdaad in dat ministerie en die geen minister of staats-secretaris zijn geldt de ambtelijke rol gewoon als strafverzwarende grond in plaats dat het grondwettelijk formele drempels opwerpt tegen strafvervolging.

Wereldwijd zes miljoen mensen vermoord die vrijwel allemaal geholpen hadden kunnen worden indien de huisartsen in de eerste lijn toegang hadden gehad tot HCQ en Ivermectine. Iedereen kan en mag er vanuit gaan dat de Coronacrisis pas het begin is. De verantwoordelijken hebben bloed geproefd en ze zijn ruim beloond voor hun bedrog. Dat smaakt naar meer. De berichten uit kringen van de World Economic Forum dat en nog meer pandemieën zullen komen zijn al geopenbaard. Ook wordt er gewaarschuwd voor maatschappij ontwrichtende hack attacks. Tot op de dag van vandaag is het best gek dat de zichzelf weldenkend wannende Nederlander nog altijd niet het verband ziet tussen Bill Gates en virussen op de computer en bij mensen.

Share |

Permalinks