U bent hier: Home / Goyishe kup Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding

Goyishe kup Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding

by J.L. de Kreek — last modified 14-03-2021 03:00
Opgeslagen onder:

De eerste Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding (NCAB) is bekend. Het is staatsacteur Eddo Verdoner die per 1 april 2021 in die rol is aangesteld. Het is net een slechte één april grap. In de sociale media circuleerde het bericht dat het budget voor de NCAB al bijna is op gesoupeerd. Zal een valse melding zijn van een antisemiet. Eddo Verdoner is voorzitter van het Centraal Joods Overleg (CJO). Hij is lid van het NIK. En bestuurslid van het CIDI. Niemand kan van Eddo Verdoner zeggen dat hij heeft bijgedragen aan bekendheid bij het grote publiek met de Zionistische grondslag van de Holocaust.

Ook kan niemand Eddo Verdoner ervan verdenken dat hij bij hoog en laag heeft gesteld en beweerd dat handhaving van de Drie Eden het beste medicijn is tegen antisemitisme en Jodenhaat. Antisemitisme is de smeerolie voor de Zionistische ambities de wereld te domineren en de mensheid te onderwerpen aan het gezag van het wereldhuis van de patroon van de oprichter van de beweging der Zionisten. Eddo Verdoner is ook nooit betrapt op enige opmerking waaruit kan worden opgemaakt dat Jodendom en Zionisme tegengestelde grootheden zijn. En dat de Zionisten 123 jaar geleden de Joodse identiteit hebben gestolen. En dat ISRAEL de heilige onderscheidingstekens zijn van het gehele Joodse volk en nooit de rechtmatige naam van enige statelijke actor kunnen zijn.
><br>In 1897 toen de Zionisten hun organisatie oprichtte zogenaamd om de Joden te beschermen tegen antisemitisme was er geen antisemitisme in West Europa. Door de mensenrechten en democratie na de Franse Revolutie was het antisemitisme in West Europa verdampt. De grote Zionistische leiders schrijven het allemaal zelf in hun dagboeken en geschriften anderszins. Om de mensheid een loer te draaien verspreide de journalist Theodor Herzl eind 19e eeuw nepnieuws over oplaaiend antisemitisme in West Europa. Tegelijk bewerkstelligde hij middels zijn werk dat Joden gehaat werden. Zionisten doen zich voor als Joden en zij gedragen zich niet als Joden. Zionisten geven Joden bewust een slechte naam. Vormen van het Jodendom zijn gekopieerd en de inhoud is losgelaten. Joodse feestdagen door Zionisten gevierd is een toneelstuk van antisemieten.
><br>Dat zijn allemaal spijkerharde feiten die de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding dient mee te delen aan het publiek om een eind te maken aan het antisemitisme. Antisemitisme is het werk van de Zionisten. De antisemieten van Adolf Hitler waren de beste vrienden en de trouwste bondgenoten van de Zionisten. Speciaal gecrediteerd door de Zionisten om de door de Zionisten gewilde Endlösung en Holocaust uit te voeren. Het staat allemaal uitgebreid met authentieke documenten onderbouwd, geanalyseerd en toegelicht zoals de geschreven geschiedenis dat behoort te doen op de website wwww.holocaustles.nl. De Zionisten strijden al jaren om die site down te krijgen. En bedreigen en bedriegen onderdelen van de Staat der Nederlanden terrorisme gerelateerd om de virulent antisemitische inhoud te ontkennen. En de boodschapper te veroordelen.

Share |

Permalinks