U bent hier: Home / Herinneringen aan de Holocaust

Herinneringen aan de Holocaust

by J.L. de Kreek — last modified 22-11-2019 03:00
Opgeslagen onder:

Meeste herinneringen aan de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust zijn individueel, lokaal of fragmentarisch. De verhalen uit de kampen of van verzetsstrijders of militairen. Door ontdekking van de persoonlijke dagboeken en andere publicaties van de personen die hiervan de grote initiators zijn kan iedereen met een helicopterview kijken naar hoe alles in werkelijkheid is gebeurt zoals de geschreven geschiedschrijving behoort vast te leggen. Journalisten blijken de creatieve breinen en managers te zijn die verantwoordelijk waren voor de lobby en andere voorbereidingen op de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust.

Journalisten correspondeerde eind 19e eeuw actief met bijvoorbeeld de Tsaar om  Rusland te laten meewerken aan hun plan voor de Endlösung, waarvan pogroms op Joden in Oost Europa opgang kwamen. Heel precies is te bepalen welke journalist waar wanneer wat heeft gedaan om de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust te bewerkstelligen. Het staat allemaal te lezen op www.holocaustles.nl. Vandaag strijden journalisten actief tegen de inhoud van deze site. En tegen de maker die een Joodse achtergrond bezit en niks anders doet dan wat Joden betaamt namelijk de Drie Eden handhaven. Uit de vooroorlogse kranten in Nederland blijkt objectief dat bestuurders van de door journalisten opgerichte Zionistische organisatie er al in 1914 prat op gingen dat zij strijden tégen assimilatie van Joden. En de zogenaamde protestrabbijn uit de synagoges verjoegen. Het staat allemaal zwart op wit.

Ook staat zwart op wit door de Zionisten zelf opschrift gesteld dat Adolf Hitler de uitvoerende macht was van de Zionisten. Er zijn een heleboel objectieve bronnen die bewijzen dat de Nationaal Socialisten en de Zionisten symbiotisch samenwerkte om de doelen van de Zionisten te realiseren: revisie van de Diaspora. Bovendien werkte de Zionisten hiervoor militair en anderszins samen met de Italiaanse fascisten. Hitler was net als zijn Zionistische vrienden en bondgenoten een hardcore Diaspora revisionist. Diaspora revisionisme is een krachtige synoniem voor Zionisme en voor antisemitisme. Zionisme en antisemitisme zijn hetzelfde. Zionisme is een ander woord voor antisemitisme. De Joden voor de oorlog wisten dit natuurlijk al en waarschuwde iedereen en zijn vakkundig monddood gemaakt door de Nederlandse journalistiek. Daarmee voor de oorlog Joden als publicist Louis Fles tot zelfmoord drijvend. De Telegraaf was al in 1922 in bezit van de plannen voor de Holocaust. En zweeg gewelddadig. Vandaag doet journalist Saskia Belleman van de Telegraaf alsof haar neus bloedt.

Delpher.nl bevat de authentieke teksten van de kranten en tijdschriften in Nederland van 1618 tot 1995. Andere databases in Amerika bijvoorbeeld bevatten de authentieke teksten van kranten en tijdschriften op dat continent uit die tijd. Daaruit blijkt dat Amerikaanse Zionisten al in 1900 publiceerde over een Holocaust op precies 6.000.000 Joden in Europa. De website sixmillionjews.nl bevat de objectieve bronnen die dit bewijzen. Andere objectieve bronnen maken aannemelijk dat er geluk bij een ongeluk toch geen zes miljoen Joden zijn vermoord in de oorlog. Het aantal ligt rond de drie miljoen. Of lager. De Zionisten en hun partners in de journalistiek hebben wel bedoeld precies zes miljoen Joden ritueel te brandofferen in de kampen van de onderneming van de familie van de patroon van de held van Geert Wilders. Ze zijn daarin niet geslaagd. Dankzij de Russen. Die Auschwitz hebben bevrijd voordat de Zionisten hun genocidale doelen hadden bereikt.

Niet getreurd voor de Zionisten en hun journalistieke ‘Matties’. Ze hebben nog een kans om het kabbalistisch perfecte aantal van zes miljoen joden ritueel te brandofferen als rammen bij Jom Kippoer. De Zionisten hebben om hun doelen te bereiken nog een Holocaust in hun agenda voor oppermacht staan. Die zal plaatsvinden op de bergen van Israël. Het aantal slachtoffers zal dermate groot zijn dat de begrafenis zeven maanden duurt. Veel herinneringen aan de Holocaust zijn vals. In het algemeen is de holocausteducatie in het westen gebaseerd op terrorisme gerelateerd bedrog van de dadergroep die ook vandaag het publieke debat bepaalt. Daders hebben zich gemengd onder de slachtoffers. En liegen doelbewust de getuigenissen. Bovendien bedriegt de journalistiek iedereen opzettelijk in verband met deze door journalisten bewerkstelligde oorlogsmisdaden en internationale misdrijven. De Zionistisch geïnspireerde Journalist Loe de Jong bijvoorbeeld is de man die in het standaardwerk over de Tweede Wereldoorlog de leugens heeft vastgelegd. Het NIOD is het eens met dit bedrog.

Share |