U bent hier: Home / Het antisemitisme van Viruswaarheid

Het antisemitisme van Viruswaarheid

by J.L. de Kreek — last modified 12-08-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Viruswaarheid is van meet af als unheimlich ervaren. De kooplieden van de Albert Cuypmarkt te Amsterdam hebben hun samenwerking met Viruswaarheid gestaakt wegens antisemitische uitlatingen van Willem Engel. Viruswaanzin flirt in de kern nogal heftig en opvallend met de antisemitische terreurbeweging van de held van Geert Wilders en Thierry Baudet. Vooral wat Viruswaanzin niet doet imponeert antisemitisch. Bovendien is de held van Willem Engel en Anna Zeven respectievelijk een racist en een antisemiet. Bovendien wekken bepaalde kleurstellingen die indruk. Bovendien beroept Mordechay Krispijn zich steeds op zijn Joodse achtergrond. Viruswaarheid verspreidt vooral zinloze informatie

Wat precies als antisemitisch is ervaren van Willem Engel door de kooplieden van de Albert Cuypmarkt te Amsterdam vertelt het verhaal van jurist Jeroen Pols op Facebook niet. Mogelijk de uitlating dat de Coronamaatregelen lijken op de Jodenvervolging. Of iets dergelijks. Feitelijk is wat Willem Engel niet doet dat antisemitisch is. Hij doet geen aangifte. Willem Engel weet dat er sprake is van massamoord en terrorisme door Coronamaatregelen. En hij doet geen aangifte terwijl het kernteam van Viruswaarheid herhaaldelijk op het aangiftemodel van aangiftecovid19.nl is gewezen. De rechtszaken van Viruswaarheid hebben een kleine kans van slagen omdat jurist Jeroen Pols de dagvaardingen dusdanig opstelt dat de rechter de vordering wel moet afwijzen. Jurist Jeroen Pols doet de hele tijd alsof de uitspraak in het kort geding tegen de Staat bewijs is van de ontmantelde democratische rechtsstaat.
><br>Die zaak is bewijs van het slechte werk van jurist Jeroen Pols. Het kernteam is gedetailleerd geïnformeerd over kansrijke zetten wat het had kunnen doen om HCQ prominent op de agenda van de wereldgemeenschap te zetten. Nederland heeft HCQ nodig. Kost niks en helpt iedereen. Huisarts Rob Elens van zelfzorgcovid19.nl bewijst het. Omdat huisartsen geen HCQ mogen gebruiken bij de bestrijding van Covid19 sterven patiënten op de intensive care. Willem Engel en Jurist Jeroen Pols en Anna Zeven en Mordechay Krispijn vertellen steeds wat niet van belang is. Het doet er helemaal niet toe wat Viruswaanzin stelt of beweert. Het enige wat van belang is in verband met Covid19 staat op de website van huisarts Rob Elens.
><br>En omdat huisarts Rob Elens en andere huisartsen geen HCQ mogen gebruiken zoals huisarts Rob Elens adviseert op zijn website op grond van het succesvolle Zelenko-protocol van een Amerikaanse arts, sterven Coronapatienten op het IC aan de behandeling. Dat is doelbewust massamoord. Het RIVM en de IJG zijn niet verplicht HCQ te verbieden. Ze zijn gehouden HCQ toe te staan bij gebreken waarvan betrokken ambtenaren zich doelbewust schuldig maken aan terrorisme en massamoord. De meest omvangrijke massamoord op het Nederlands grondgebied sinds 1945 en werkelijk niemand die zich er druk om maakt. Zelfs Viruswaarheid niet. Het antisemitische karakter van Viruswaarheid zit besloten in het gelijk van Willem Engel dat de Coronamaatregelen op de Jodenvervolging lijken.
><br>De Coronamaatregelen is de Jodenvervolging. De Tweede Wereldoorlog is niet voorbij. Nederland, de wereld en Europa worden overvallen door een terreurbeweging die samenwerkt met georganiseerde ambtelijke misdaad om iedereen te muilkorven en in slavernij te plaatsen. De terreurbeweging die hieraan schuldig is werd 123 jaar geleden opgericht door de Oostenrijkse journalist Theodor Herzl. Het internationaal terrorisme waaronder de Coronamaatregelen vallen wordt bewerkstelligd door een terreurbeweging van journalisten en hun media. Het doel is uitroeien van de Joden. En verhoudingen tussen burgers en aristocratie zoals dat vroeger was voor de Franse Revolutie. Alleen dat vertelt Viruswaarheid er niet bij terwijl het kernteam onder verwijzing van de brondocumenten gedetailleerd op de waarheid is gewezen.
><br>Als Mordechay Krispijn van Viruswaarheid echt Joods is geworteld en niet zionistisch geïnspireerd al is het ietsiepietsie, kan hij niet anders dan van het podium stappen en zijn mond houden en aangifte doen van genocide, massamoord en terrorisme tegen de personen die zich in verband met de Coronamaatregelen daaraan schuldig maken. Een eenvoudige ‘to the point’ modelaangifte staat hiervoor gepubliceerd op aangiftecovid19.nl. De Coronamaatregelen zijn een vorm van genocide of imponeren genocidaal omdat de nationale groep der Nederlanders leefomstandigheden worden opgelegd die op de gehele of gedeeltelijke vernietiging zijn gericht. Willem Engel heeft het steeds over Neurenberg en experimenten op mensen terwijl hij dient te verwijzen naar de Wet Internationale Misdrijven en artikel 160 van het Wetboek van Strafvordering. Wat Willem Engel niet doet wekt de indruk dat hij een soort collaborateur is die de antisemitische zaak dient van de terreurbeweging die verantwoordelijk is voor de Coronamaatgelen.

Share |

Permalinks