U bent hier: Home / Het narcisme van Roland Pierik

Het narcisme van Roland Pierik

by J.L. de Kreek — last modified 30-07-2021 03:00
Opgeslagen onder:

Rechtsfilosoof Roland Pierik van de Gezondheidsraad heeft op zijn website berichten gepubliceerd van personen waarbij hij het bloed onder de nagels vandaan heeft gehaald. Opvallend veel van hen dicht Roland Pierik een narcistische persoonlijkheid toe. Dat hij hooghartig met de neus in de wind iedereen een loer draait met zijn opinie is inderdaad opvallend. Eerstejaars studenten psychologie van de universiteit waar Roland Pierik onderwijs geeft krijgen onderwezen dat mensen met een narcistische persoonlijkheid een opgeblazen gevoel hebben van hun eigen belangrijkheid. In hun ogen hebben zij geen tekortkomingen. Narcisten vinden zichzelf belangrijk en worden graag bewonderd. Zij voelen zich specialer dan andere mensen en willen het liefst dat andere mensen hen zo behandelen.

Roland Pierik is rechtsfilosoof en meent dat filosoof een “eretitel” is. Filosofie Roland Pierik laat blijken geen gevoel te hebben voor kennis of wijsheid. Zo onwetenschappelijk. Zo onnauwkeurig. Het is beschamend. Roland Pierik geeft er blijk van geen begrip te kunnen opbrengen voor mensen die kritiek hebben op zijn werk. Roland Pierik maakt zich zichtbaar boos als hij kritiek krijgt. Dan stijgt zijn bloeddruk. Ook maak Roland Pierik voortdurend mensen belachelijk op Twitter op een zeer denigrerende wijze. En hij maakt zieke grappen ten kosten van de slachtoffers van het Coronaterrorisme.

Roland Pierik ontkent dat hij het over gedwongen vaccinatie heeft terwijl hij er expliciet voorstander van is dat mensen rechten worden ontzegd indien zij zich niet laten vaccineren. Om er een woordspelletje van te maken noemt hij dat “drang”. Roland Pierik ontwijkt antwoorden op redelijke vragen door de indruk te wekken dat de vragensteller verkeerde uitgangspunten formuleert. Roland Pierik zegt zich te beroepen op ‘state of the art’ wetenschappelijke kennis terwijl hij Kochs Postulaten niet respecteert en ontkent dat juist handhaving van het Zelenko-protocol en toegang tot HCQ en ivermectine noodzakelijk is om het virus eronder te krijgen.

Roland Pierik beroept zich niet op objectieve feiten. Hij grossiert in meningen zonder dat hij die op waarachtigheid toetst. Roland Pierik leest ook helemaal geen wetenschappelijke publicaties omdat hij anders had gezien en begrepen dat de leden van het OMT en het RIVM iedereen met kennis van de feiten bedriegen. Roland Pierik ondersteunt beleid van medisch wetenschappelijk specialisten wat moet worden gekwalificeerd als internationale misdaden en terrorisme. Zelfs de Wet Internationale Misdrijven maakt geen indruk op Roland Pierik.

Roland Pierik ontkent dat de mRNA-vaccins experimenteel zijn terwijl er nog nooit op grote schaal wereldwijd mRNA-vaccins zijn toegepast bij een aandoening waartegen reguliere antivirale geneesmiddelen bestaan. De Coronamaatregelen bewerkstelligen massamoord en misdaden tegen de menselijkheid. En rechtsfilosoof Roland Pierik van de Gezondheidsraad is beperkt door zijn narcisme, niet in staat dat te herkennen en daarop in de media in het openbaar zowel op persoonlijke titel als anderszins fundamentele kritiek te hebben.

Roland Pierik zou zich toch echt even goed moeten verdiepen in de objectieve feiten. Gewoon de naakte waarheid. Daarin zal Roland Pierik ontdekken dat de periode voor de Tweede Wereldoorlog erg veel lijkt op de dag van vandaag. De overeenkomst is dat dezelfde groepen mensen (journalisten en wetenschappers) genocide voorbereiden. De patronen zijn exact hetzelfde. Toen was er een door journalisten te Basel opgerichte beweging actief die sinds 1897 middels nepnieuws en valse feiten de Endlösung voorbereidde. Vandaag is dit niet anders.

Deze beweging die mede wordt gediend met de Coronamaatregelen acteert statelijk, is niet aangesloten bij de Geneefse Conventies, strijdt met het oorlogsdoel oppermacht te vestigen, heeft de Tweede Wereldoorlog en de Holocaust bewerkstelligd en bedreigt en bedriegt onderdelen van de Staat der Nederlanden terrorisme gerelateerd om het bestaan van de beweging te ontkennen en mee te werken aan de misdrijven van de beweging. Met andere woorden: de vrije meningsuiting van rechtsfilosoof Roland Pierik is mogelijk gemaakt doordat onderdelen van de Staat der Nederlanden terroristisch worden bedreigd en bedrogen.

Share |

Permalinks