U bent hier: Home / Hitler bondgenoot Zionisten

Hitler bondgenoot Zionisten

by J.L. de Kreek — last modified 08-05-2020 03:00
Opgeslagen onder:

Hitler und Eichmann und Feder und so weiter waren bondgenoten van de Zionisten. De Zionisten zijn de creatieve breinen van het Jodenvraagstuk en de totaal oplossing. Dat was al in 1895. De Zionisten strijden al meer dan 122 jaar actief en agressief tegen assimilatie van Joden. Voor het bewerkstelligen van de Endlösung werken zij symbiotisch samen met antisemieten en georganiseerde misdaad. De agenda voor oppermacht van de Zionisten domineert de geopolitiek sinds journalist Theodor Herzl zijn antisemitische campagne startte eind 19 eeuw.

Een jaar of tien geleden zijn tijdens onderzoek naar de complexe factoren die ten grondslag liggen aan dreigen en geweld uit jihadistische hoek de authentieke protocollen van het Eerste Zionistische Congres te Basel 29-31 augustus 1897 opgedoken. De onderzoeker werd erop gewezen in een forum in de krochten van het internet waarin de Joden de schuld kregen van een take over van de wereld en dat dit zou blijken uit de Protocollen van de Wijzen van Sion. De onderzoeker werd geprikkeld door de mededeling dat deze protocollen in een geheime vergadering bij het eerste Zionistisvhe congres waren opgesteld.

De onderzoeker was er snel van overtuigd dat de betrouwbaarheid van de Protocollen van de Wijzen van Sion niet is vast te stellen en vroeg zich af of er ook officiële betrouwbare protocollen bestonden van het Eerste Zionistische Congres te Basel. Die blijken er te zijn. Gewoon in de Universiteitsbibliotheken. Vrijwel over de hele wereld. Overal zijn deze documenten te vinden. Nu in ieder geval op internet. Wat daarin te lezen staat is totaal choquerend. De Zionisten kwalificeren Joden als verachtte bedelaars. En zij vinden Rousseau verouderd. En stellen en beweren dat assimilerende Joden consequent zijn beschermd. De Holocaust begint te Basel bij en tijdens het Eerste Zionistische Congres 1897.

Sinds dat eerste moment in dat forum in de duistere uithoeken van het wereldwijde web zijn er tienduizenden pagina’s authentieke documenten gevonden met het objectieve bewijs dat de Zionisten en Adolf Hitler bondgenoten waren. En dat journalisten en hun media de gewillige beulen zijn die ideeën en lobby leveren en met hun optreden het publiek bewust misleiden in verband met de feiten en omstandigheden. Er is geprocedeerd over de ontdekte nieuwe historische feiten die objectief bewijzen dat de Zionisten de grote initiators zijn van Hitler en de gaskamers als middel voor omwenteling van de Franse Revolutie en ter herstel in de oude staat van macht van bepaalde families. Inclusief slavernij.

Die procedures hebben nergens toe geleid omdat Zionisten en journalisten om de waarheid te verbloemen actief onderdelen van de Staat der Nederlanden zijn gaan bedreigen met terrorisme als de waarheid recht zou worden gedaan, waardoor ze een gevaar zijn voor de rechtsorde. Verder onderzoek leert dat de symbiose tussen terroristen aan de ene kant en georganiseerde misdaad aan de andere kant in Nederland een hoogte punt bereikt met de Coronamaatregelen. Hitler en de gaskamers en de Coronamaatregelen staan niet ver van elkaar. Alles wijst erop dat de Coronamaatregelen onderdeel zijn van de voortbouwende strijd van de terreurbeweging der Zionisten voor oppermacht. Als Adolf Hitler het niet had gedaan hadden de Zionisten een ander gevonden om de Holocaust voor hen uit te voeren.

Share |