U bent hier: Home / Huig Plug snap zijn zaak niet

Huig Plug snap zijn zaak niet

by J.L. de Kreek — last modified 15-10-2021 03:00
Opgeslagen onder:

Klokkenluider Huig Plug begrijpt de rechtszaak niet waarin hij is verwikkeld met de Staat der Nederlanden. Na de zitting noemt hij de argumenten die hij op zitting had moeten aanvoeren. Zelfs indien hij materieel ongelijk heeft had hij veel meer aandacht kunnen krijgen. Dat is hem niet gelukt omdat hij wordt omringd door trollen die klokkenluider Huig Plug bewust verkeerd adviseren om zijn missie te laten mislukken en klokkenluider Huig Plug te laten ontsporen. Het zuigt dat niemand rond Huig Plug hem even helpt zijn zaak strak voor de rechter te brengen. Huig Plug heeft het proces-verbaal van het kort geding gepubliceerd. Daaruit blijkt vooral dat Huig Plug geen bal begrijpt van zijn eigen zaak.

Huig Plug waant dat het winst is dat hij “de zaak de rechtbank” heeft “ingefietst”. Huig Plug krijgt te minst genomen amateuristische adviezen van zijn adviseurs waaronder Willem Engel van Viruswaarheid en zijn cameraman. Zij laten Huig Plug stuklopen op het Verhaal van Lisa. Klokkenluider Huig Plug wil aandacht voor het Verhaal van Lisa. Hij bereikt dit door met megafoon in een woonwijk mededelingen te doen over de personen die door hem worden gezien als daders van het misbruik van Lisa, en bij die persoon thuis aan te bellen en/of voor de deur te staan. Vervolgens wordt Huig Plug op korte termijn gedagvaard in kort geding voor de rechtbank Rotterdam door de Staat der Nederlanden. De Rechtspraak of het bestuur ervan stelt zich op als partij in een vordering tegen klokkenluider Huig Plug die zich negatief uitlaat over personen die in zijn ogen persoonlijk schuldig zijn aan kindermisbruik.
><br>Dat personen die door klokkenluider Huig Plug worden beticht van satanisch kindermisbruik rechters en zelfs raadsheren zijn doet niks af aan het feit dat de personen die door Huig Plug worden beschuldigd de verwijten naar hun hoofd geslingerd krijgen wegens persoonlijke misdragingen in de privé-sfeer. Dit betekent dat de adviseurs van Huig Plug hem in eerste instantie hadden moeten adviseren te vorderen dat de Staat niet ontvankelijk wordt verklaard omdat de Staat geen partij is want Huig Plug heeft het niet over de Staat. Het is niet de Staat die misbruik maakt. Het zijn ambtenaren en burgers in persoonlijke hoedanigheid die hun eigen kinderen misbruiken en de kleinkinderen die zij bij hun minderjarige kinderen verwekken vermoorden. Aldus Huig Plug. Huig Plug waant dat hij door mr. Alwin is gedagvaard. De opdracht aan de landsadvocaat imponeert als misbruik van macht, gelegenheid en middelen.
><br>Omdat de personen die door Huig Plug worden beticht van kindermisbruik in de privé-sfeer tevens rechter zijn en werkzaam zijn of zijn geweest bij de rechtbank Rotterdam waar het kort geding heeft plaatsgevonden hadden de adviseurs van Huig Plug nog voordat het niet-ontvankelijkheidsverweer aan de orde komt de rechtbank moeten verzoeken de zaak wegens betrokkenheid van oud-medewerkers van de rechtbank door te verwijzen naar een andere rechtbank. Er zijn rechtbanken genoeg in Nederland. Juist de rechtbanken Den Haag, Rotterdam en Amsterdam zijn ongeschikt als onafhankelijk gerecht in het kort geding van de Staat der Nederlanden tegen klokkenluider Huig Plug wegens uitlatingen van Huig Plug over misdragen van rechters en raadsheren in de privé-sfeer.
><br>Vrijdag 15 oktober 2021 krijgt Huig Plug een veroordelend vonnis. Hij heeft voortijdig de zittingszaal verlaten terwijl het kort geding nog niet voorbij had hoeven zijn. Als de rechtbank Rotterdam niet was ingegaan op het verzoek van Huig Plug om verwijzing naar een niet besmette rechtbank had Huig Plug kunnen wraken. Een normaal wrakingsverzoek. Misschien was dat dezelfde dag behandeld. Misschien later. Bij afwijzing was de publieke verontwaardiging groot geweest.  Ook behandeling met gesloten deuren is reden voor wraken ook in het licht van het feit dat de Staat der Nederlanden de eiser is die niet de weg van het openbare strafproces kiest.
><br>Het proces-verbaal van het kort geding lezend is het net alsof de officier van justitie als eisende partij aan het woord is. Normaal is het zo dat wanneer de Staat wil dat een burger bepaalde uitlatingen niet doet over een andere burger dat de Staat dan herkenbaar strafrechtelijk optreedt, en niet middels de achterdeur als partij civiel in kort geding omdat de door Huig Plug beschuldigde particulieren personen toevallig ambtenaren zijn in dienst van de Rechtspraak. Dus de rechtbank civiel is ook nog eens onbevoegd. De kwestie moet worden voorgelegd aan de strafrechter of mr. Alwin en/of haar man persoonlijk dienen de eisers te zijn. Wat dat betreft is het tijd dat klokkenluider Huig Plug wakker wordt. Hij laat zich adviseren door onder andere Willem Engel. Wille Engel belazert ook bewust in verband met de oplossing voor de Coronacrisis. Misleiding is het verdienmodel van Willen Engel en Viruswaarheid.
><br>Overigens had behandeling met gesloten Huig Plug niet hoeven schaden als hij zijn verdediging goed had opgetuigd. Vooraf of na de behandeling met gesloten deuren had Huig Plug dan gewoon kunnen doen wat hij nu heeft gedaan namelijk een persconferentie houden voor het Paleis van Justitie en diverse video’s verspreiden. Al met al had Huig Plug veel meer aandacht kunnen krijgen dan hij heeft gehad. Hij heeft duizend volgers extra op Twitter en #Demmink is een dag trending geweest. Vrijdag 15 oktober 2021 krijgt Huig Plug een bevel om zijn uitlatingen te staken en te verwijderen van internet onder verbeurte van een dwangsom van 250.000,- EURO per overtreding. Omdat Huig Plug net als Wim Dankbaar eigenwijs is blijft hij briesen en lukt het hem toch niet om alle uitlatingen te verwijderen en wordt Huig Plug net als Wim Dankbaar financieel uitgekleed. Daarna wordt er aangifte tegen hem gedaan als dat nog niet is gebeurd en eindigt Klokkenluider Huig Plug net als publicist Wim Dankbaar bezakt en berooid aan de zelfkant van het internet.

Share |

Permalinks